Osvětlení rodinného domu: kompletní průvodce

15. 02. 2008


osvětlení rodinného domu

Navržení osvětlení rodinného domu je v naprosté většině případů investory považováno za banální věc, které budoucí uživatel v průběhu projektu nevěnuje příliš pozornosti.

Elektroprojekt v mnoha případech bez jakékoli konzultace investorovi do jednotlivých místností obvykle umístí jeden centrální vývod, zákazník projekt schválí v důvěře, že řešení bylo zhotoveno profesním specialistou znalého aktuálních trendů, zaplatí a pak se již jen čeká na příchod správného času pro zbudování elektroinstalace.

Vlastní výběr svítidel stavebníka obvykle zajímá v okamžiku těsně před nastěhováním. U řady běžných realizací, kde pro uživatele není podstatné, jak se v prostorách bude cítit a pouze prostory potřebuje účelově osvítit a nemá zájem o možnost nastavení osvětlení v závislosti na druhu činnosti, nelze proti takovému postupu nic zásadního namítat.

S bouřlivým vývojem osvětlovací techniky (nejen designu, ale zejména vlastností světelných zdrojů, které určují jak se bude svítidlo "chovat")  během devadesátých let minulého století a dále vývojem velice užitečných systémů pro automatizaci řízení budov nastupuje zcela nová kvalita osvětlování domácností, kterou je nezbytné řešit mnohem dříve, tedy ještě ve fázi projektu, kdy stavba zatím nezapočala.

Při výběru osvětlení se zákazník obvykle zajímá o následující skutečnosti:

 • Jak svítidlo vypadá (deisgn) a jak bude s okolím esteticky ladit,
 • stále více zákazníků se zajímá, zda provoz osvětlení bude ekonomický, t.j. jak velká bude spotřeba elektrické energie. V současnsoti se tato skutečnost porovnává s běžnými vláknovými žárovkami,
 • zda osvětlení zajistí dostatečnou intenzitu, t.j. zda pro daný prostor nebu druh činnosti bude mít dostatečný výkon,
 • jaké budou pořizovací náklady. 

Na jaké důležité věci se zákazníci zapomínají ptát:

 • Možnost stmívání osvětlení,
 • jakou atmosféru osvětlení vytvoří zejména v místech, kde se osvětlení používá současně jako dekorace, t.j. obývací pokoj, jídelna, pracovna, dětský pokoj, ložnice, ale i prostor před domem, zahradní posezení, vinný sklípek, prostor pro grilování a podobně. Zkrátka všude tam, kde se lidé chtějí cítit dobře,
 • ergonomie ovládání osvětlení,
  • Ovládací prvky by měly být samozřejmě na místech přirozených komunikačních tras,
  • logika a pořadí ovládacích prvků (klapek vypínačů) by měla odpovídat uspořádání místnosti,
  • u realizací s ambicemi na tzv. vyšší standard by zákazník určitě měl zvážit řešení prostřednictvím tzv. inteligentních systémů řízení.

Atmosféra prostoru

Při jednání nad návrhy osvětlení rodinných domů se zákazníky je pro mne znovu a znovu překvapivé, že naprostá většina lidí, zařizující své domácnosti, řeší design sedacích souprav, židlí, skříní či stolů a stejně tak při výběru osvětlení zákazník hledá vhodný, či zajímavý design svítidel, zákazníci se ale takřka vůbec nezajímají o atmosféru, jakou osvětlení v daném prostoru vytvoří, a neřeší jak se v daném prostředí budou cítit v závislosti druhu využití prostoru při umělém osvětlení.

Klient sice často vznese požadavek na teplé světlo a podobně. Vyhovět tomuto požadavku považujeme za samozřejmost. Jinak se při výběru svítidel ze strany klienta jaksi automaticky předpokládá, že pokud k sobě poskládáme pěkné, nové věci a v případě svítidel dostatečného výkonu, tak zřejmě máme záruku perfektního výsledku a pokud osvětlení neoslňuje, nutně se nemusíme cítit špatně.

Přitom atmosféra vytvořená světlem, podstatnou měrou ovlivňuje emoce vnímání prostoru. O to víc tato poučka platí, jestliže víme, že lidé v našich zeměpisných polohách svá obydlí užívají spíše večer, za umělého osvětlení, kdy si po celém dni chtějí v klidu bavit se svými blízkými a při odpočinku se cítit se uvolněně a příjemně.


Jinými slovy, osazení centrálních vývodů například svítidly s charakteristikou pro plošné osvětlení a dostatečného výkonu obývací pokoj sice dobře a rovnoměrně osvětlí, ale toto řešení ještě není zárukou, že se v daném prostoru uživatel bude cítit za všech okolností příjemně.


Úloha světelného technika

Nejen světelný technik ví, že osvětlení má mnoho podob a není diskuse o tom, že se významnou měrou podílí na emocích. Proto ve slovníku správného světelného technika nechybí expresiva, která se k osvětlení vyjadřují technickými, ale i citově zabarvenými výrazy, t.j. osvětlení například může být: plošné, bodové, ateliérové, pichlavé, teplé, studené, měkké, ploché, nebo s hloubkou, kontrastem a dramatickou dynamikou.

Přitom nastavení atmosféry mnohdy není závislé na počtu svítidel, ale jen na tom, jak svítidlo a jeho vlastnosti aplikujeme. Jednou může být bodovka scénickým reflektorem s dynamikou světla v prostoru a hrou stínů, jindy může vytvořit měkké, ateliérové osvětlení. Je škoda, pokud tyto výrazové prostředky současné osvětlovací techniky zákazníci a architekti při realizacích osvětlení bytů, domů a rezidencí nechávají bez povšimnutí.

Osvětlení tedy není jen využití funkční části viditelného spektra vyjádřená v luxech, candelách či lumenech zabalená do lepšího či horšího designu, ale má vliv na naše pocity, nálady a emoce. Dobrý světelný technik zákazníkovi dokáže poradit a odhadnout, jak bude osvětlení působit na uživatele právě v této oblasti, v dané konkrétní aplikaci a souvislostech.

Kdy navrhnout osvětlení

V souvislosti s dostatkem kvalitních světelných zdrojů, svítidel, regulačních a automatizačních prostředků, už řadu let v osvětlení rodinných domů platí následující stav: Doba jednoho centrálního vývodu pro osvětlení nenávratně skončila. 

Podstatou této nové generace osvětlovací techniky není jen možnost plynulého stmívání zářivkového osvětlení. Můžeme dále volit různou teplotu světla výběrem zdrojů (teplé, denní, studené), přičemž existují již svítidla u kterých lze teplotu světla plynule měnit třeba v závislosti na denní době (během dne studené světlo, večer teplé světlo), nebo můžeme v závislosti na nárocích volit i kvalitu podání barev. 

Tyto prostředky ale mají vedle dosažení správné hodnoty osvětlenosti sloužit zejména tomu, jakou atmosféru v daném prostoru nastavíme v závislosti na druhu vykonávané činnosti. Jinak v dětském pokoji svítíme jestliže se děti učí, nebo si hrají, jinak jestliže ve stejné místnosti děti usínají. Pod pojmem "jinak" není míněno snížit hodnotu osvětlenosti pouze nástěnným regulátorem. Pro učení, hru i usínání považuji za správné zmíněné nastolení správných hodnot osvětlení, ale také dynamiky a atmosféry tak, aby podvědomí nejenže nebylo narušováno nežádocími podněty, ale tyto případně existující nežádoucí podněty byly naopak potlačovány skrze příjemnou světelnou atmosféru.

Jak na samotný projekt

Při projektování rodinného domu zákazníci ve většině případů mají jasno kde bude obývací pokoj či domácí kancelář, ale jak bude místnost zařízena či používána je ve fázi projektu pro mnoho investorů vzdálená budoucnost a nemají ani rámcově jasno, jak budou jednotlivé místnosti provozně fungovat. Za takových okolností projektantovi obvykle nezbude, než „cosi“ (někdy univerzálního - což je ten nejhorší případ) do projektu elektro zakreslit s tím, že se „ještě uvidí“ (jaká ironie v případě osvětlení).

Postupně, jak se realizace projektu vyvíjí, zákazník projeví přání přidat „univerzální“ přípravu elektroinstalace osvětlení na schodové stupně, či jinde podlahové osvětlení do zákoutí, či rampu třeba v obýváku, která zákazníka inspirovala v nějakém časopise. Jak je zřejmé, takový postup je jen zdrojem problémů vedoucí ke kompromisům, které zbytečně znehodnocují očekávaný výsledek.

Proto považujeme za nezbytné, aby specializovaná firma na osvětlení byla k projetu přizvána již ve fázi projektu stavby, podobně jak to je považováno za normální ve vztahu k topení a dalším řemeslům s tím, že dobrý technik osvětlení již v této fázi navrhne zákazníkovi, jaké účelové hodnoty by měly být v daných prostorách dosaženy, ale již nyní by měl pracovat s atmosférou, emocemi tak, aby se lidé domů těšili a cítili se ve svém obydlí příjemně.

projekt rodinného domu


Z důvodu opravdu velmi široké nabídky osvětlovací techniky na trhu, pak není-li projektant elektro specialistou v oboru osvětlení s dostatečných technickým zázemím, pak elektroprojektant obvykle jednak nemá dostatek materiálů a také provozních zkušeností k tomu, aby v plném rozsahu řešil osvětlení do konkrétních důsledků, vedle řešení atmosféry také technicky, včetně návrhu regulace založené na současných digitálních systémech DALI, Digi Dim, DSI, analogu 0-10V, které specializovaný dodavatel obvykle volí na základě celé řady okolností daných produktů a souvislostí na automatiku ovládání projektu.

V současnosti ve společnosti A-LIGHT s.r.o. v řadě případů postupujeme tak, že ačkoli pro osazení regulačních prvků používáme sériově vyráběné typové prvky, navrhovanou sestavu řízení si v naší dílně v mnoha případech předem odzkoušíme, aby byly eliminovány potíže při zprovozněním dalších technických návazností na stavbě (regulace nebo rozsvícení osvětlení v závislosti na stahování žaluzií ve dne (ale ne večer) a podobně).

Z našeho pohledu jakožto specializovaného dodavatele osvětlení by projektant elektro měl do dokumentace zakreslit výsledný návrh světelného technika konzultovaného se zákazníkem a architektem v souvislostech na dimenzování, kabeláže, jištění, ochranu SELV a podobně tak, aby byla zajištěna bezpečnost v souladu s harmonizovanými ČSN-EN a návaznosti na další instalované zařízení, aby osvětlení fyzicky nepřekáženo například ventilaci, topení a podobně.

Jaký druh elektroinstalace plánovat pro osvětlení a proč?

Při návrhu osvětlení by si zákazník vedle výběru designu svítidel, jejich výkonu, energetické náročnosti, nebo atmosféry jakou svítidlo v daném prostoru vytváří, či možnosti stmívání měl současně zodpovědět otázku, jaký komfort ovládání (nejen design vypínačů) osvětlení očekává.

Zde je třeba uvést, že většina zákazníků očekává řešení ergonomie ovládání osvětlení od elektroprojektanta. Ten se však u klasické elektroinstalace v naprosté většině případů soustředí jen na základní funkce ovládání tak, aby každé svítidlo mělo přiřazen vypínač, jelikož často ani není seznámen s ergonomií používání daných prostor. Zákazník si u klasické elektroinstalace musí celkem dlouho dopředu udělat jasno, který vypínač bude ovládat dané svítidlo.

U systémů řízení budov toto na počátku vůbec není třeba vědět  a i v dokončené realizaci lze měnit třeba i po několika letech způsob ovládání bez sekání omítek a pokládání kabeláže, jelikož se funkce pouze u daného prvku jednoduše přenastaví. Ani rozšíření počtu vypínačů nevyžaduje zvýšení počtu krabic. Ikdyž byl na daném místě například tzv. trojrámeček (tj.j. obvykle 3x2 klapky) v místě ovládání stačí zřídit pouze jednu instalační krabici KU68 do které je přiveden kabel sběrnice. Jakékoli další rozšíření či redukce na tomto nic do budoucnosti nemění.

Používání elektronického komfortu kolem nás a jeho spolehlivost

Je překvapivé, jak snadno jsou lidé například v automobilech ochotni akceptovat elektronické prvky zvyšující bezpečnost jízdy, jako je třeba ABS, automatické udržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, ale třeba různé maličkosti pro zvýšení komfortu v podobě dálkového ovládání zamykání, elektrického ovládání oken, dálkově ovládaného topení, nebo opatření proti zabouchnutí klíčků do vozu a podobně a spoléháním na tyto věci svěřují svůj majetek a životy. V domech, kde se automatika ovládání osvětlení v závislosti na denním, vs. večerním nebo nočním režimu domu, či vytváření automatických vazeb mezi clonící technikou a osvětlením přímo vnucuje, lidé akceptují automatiku zvyšující komfort bydlení mnohem konzervativněji než v případě automobilů.

Někdy může být argumentem obava ze spolehlivosti elektronických systémů řízení budov (jak bylo uvedeno, v autě se uživatel výpadku masivně nasazené elektroniky nebojí, přičemž nikomu nevadí, že elektronika v autech je vystavena extrémním teplotám, vibracím a chemickým vlivům). Současná technika pro řízení budov má plánovanou životnost desítky let a pokud není potřebná změna konfigurace systému řízení (t.j. není požadavek na úpravu ze strany uživatele např. jiné místo ovládání v důsledku změny využívání daného prostoru), pak technik nemusí provádět servisní zásah častěji než v případě jako je tomu u běžné elektroinstalace. Již provedené naše realizace systémů řízení budov jsou tohoto tvrzení důkazem.

Aby automatický systém řízení budov nebyl jen soustavou elektronických vypínačů bez využití přidané hodnoty automatiky a uživateli nekomplikoval, ale zpříjemňoval život, pak podstatnou věcí je, jak systémy řízení budov správně aplikovat.

Základní úlohy systému řízení budov v osvětlení rodinného domu

 • Minimalizace používání vypínačů v nejběžnějších prostorách - systém řízení automaticky vyhodnotí denní dobu a podle toho zapne příslušnou světelnou scénu například v obývacím pokoji, nebo automaticky nastaví nastaví potřebnou intenzitu osvětlení k práci.
 • Automatické vypnutí osvětlení nebo spotřebičů v místech kde dochází k zapomínání vypnutí osvětlení nebo spotřebiče (vařič, žehlička, kulma) uživatelem.
 • Automatické nastavení světelné scény tak, aby se uživatel v daných prostorách cítil příjemně.
 • Centrální ruční, nebo automatické vypnutí osvětlení, nebo spotřebičů (vařič, žehlička  apod.) jako bezpečnostní prevence při odchodu z domu, při přechodu do nočního režimu domu a podobně.

Následujících několik tipů popisuje možnosti snadné aplikace systémů inteligentních budov.

Inteligentní noční osvětlení

Umístění senzoru pohybu na chodbu či schodiště, které automaticky po soumraku sepne například na 2 minuty osvětlení při vstupu do sledovaného prostoru není nic nového. Přečíst si o tom můžete v našem článku: Pohybová čidla: kompletní průvodce

Inteligentní systém řízení se ale může zachovat tak, že například v čase od soumraku do 23:00 hodin bude stejným způsobem světlo rozsvíceno na plnou hodnotu a v čase od 23:00 do rozednění se totéž světlo po zaznamenání pohybu na chodbě plynule (nikoli skokově) rozsvítí na "noční orientační" hodnotu třeba 15 % a současně se takto na 15 % rozsvítí světlo i na WC a v koupelně, což je nejčastější "noční trasa" lidí.
Na této trase pak není nutno oslepu hledat vypínače  a nízká hodnota uživatelovo oko přizpůsobené na tmu nepodráždí a nedojde k plnému probuzení. Pokud potřebujeme svítit na plnou hodnotu, pak si světlo rozsvítíme na 100% běžným vypínačem. Takto nás noční orientační osvětlení může provázet po celém domě, třeba po schodišti, do kuchyně atd.

Tip na inteligentní časové vypínání osvětlení

V prostorách s tzv. krátkodobým pobytem, jako je spižírna, sklady, sklepy, garáž apod. lze pro každé místo zvlášť nastavit různé časy automatického vypnutí (např. spižírna 10 minut, garáž 30 minut apod.). Toto nastavení zamezí nežádoucímu svícení, pokud v daném prostoru zapomeneme zhasnout.
Pozn. 1: u výše popisovaného automatického vypínání se nejedná se o vypnutí na základě snímače pohybu, ale nastaveného času od zapnutí.
Pozn. 2: V garáži se snímače pohybu pro automatické ovládání osvětlení pomocí snímače PIR nedoporučují, jelikož chládnoucí karoserie auta by opakovaně ovlivňovala zapínání snímače pohybu, který reaguje na změnu tepla. 

Tip na inteligentní vypínání více svítidel

Pokud máme například v obývacím pokoji rozsvíceno více svítidel, pak při požadavku vypnout všechna svítidla není nutno hledat které okruhy vlastně byly zapnuty, ale odchodovým tlačítkem se vypne vše, přičemž například jednomu svítidlu lze nastavit zpožděné zhasnutí (třeba se slábnutím světla z nastavené hodnoty do stavu vypnuto s časem 10s), aby po centrálním vypnutí bylo možno prostor během nastaveného času (10s) bezpečně opustit.

Tip na inteligentní vypínání osvětlení a spotřebičů při odchodu z domu - odchodové tlačítko

Funkce je podobná jako předchozí bod. Aby po odchodu z domu nebo při přechodu do nočního režimu nedošlo k nežádoucímu svícení, nebo nechtěně nezůstal některý spotřebič zapnut (vařič, žehlička, kulma a pod), lze aplikovat tzv. odchodové tlačítko, které ihned, nebo se zpožděním (než opustíme dům a pod.) vybrané osvětlení a spotřebiče vypne. Aby nebylo nutno na vypínání při odchodu denně myslet, lze nastavit automatické vypínání např. v pracovní dny, 07:30-15:00 hodin.

V případě automatického vypínání při odchodu, lze snadno nastavit výjímky na svátky, které připadají na pracovní dny apod. Zapnutí osvětlení pak proběhne běžným stisknutím vypínače bez nutnosti samostatného zapnutí příchodového tlačítka. Jsou-li vypnuty zásuvkové okruhy, pak lze nastavit automatické zapnutí (v době předpokládaného příchodu např. 15:30 hodin), nebo ručně, příchodovým tlačítkem. Pokud v době automatického vypnutí zůstane někdo doma, dojde pouze k vypnutí zapnutého osvětlení, které lze běžným způsobem opět zapnout. Vypnuté zásuvkové okruhy lze zapnout zmíněným příchodovým tlačítkem.

Tip na inteligentní atmosféru příchodu domů

Známe to snad všichni. Po celodenní práci spěcháme domů, těšíme se na příjemný večer. Určitě si dokážu představit, že po příchodu během svlékání kabátu, ukládání nákupů do ledničky, přípravy večeře a mytí bot, není zrovna čas na to, aby si někdo hrál s vypínači a nastavoval nějakou atmosféru. Přitom večerní atmosféra domova je otázkou zejména osvětlení.

U inteligentních systémů lze jedním vypínačem nastavit předvolenou atmosféru tak, aby třeba byl prostor účelově osvícen v kuchyni, v obývacím pokoji svítila úsporná "náladovka" a aby propojená bazénová hala nevypadala jak márnice, rozsvítí se zároveň i efektní osvětlení bazénu, nebo na propojené terase.

Aby se někde nesvítilo třeba zbytečně, pak inteligentní osvětlení dokáže vyhodnotit třeba to, že jsme na terasu stáhli žaluzie, pak je možná osvětlení terasy zbytečné a bude automaticky vypnuto. Pokud si na terase přece jen potřebujeme rozsvítit, můžeme osvětlení zapnout běžným vypínačem pro osvětlení terasy.

Tip na inteligentní simulaci přítomnosti

V době noční nepřítomnosti lze zvolit samostatné tlačítko (vyčleněný vypínač bez nutnosti speciálního programování), nebo nastavit v kalendáři systému řízení tzv. simulaci přítomnosti, která v době nepřítomnosti, automaticky po soumraku rozsvítí různá energeticky úsporná svítidla, která vytváří dojem přítomnosti v objektu. 

Snadné rozšíření libovolné funkce o dálkové ovládání

Veškeré osvětlení a spotřebiče mohou být ovládány dálkově a to buď:

 • Ruční IR, nebo radiový dálkový ovladač, který zvyšuje pohodlí uživatele. Ovladač může řídit jak osvětlení dané místnosti, tak stejnému ovladači lze přiřadit funkce otevítání dveří, elektrické brány, garážových dveří, vypnutí vařiče  a podobně. Veškeré signály jsou kódovány, aby nemohlo dojít k jejich zneužití  a nežádoucímu vyvolání funkce.
  Pozn: IR (infračervený ovladač) umožňuje ovládání svítidel a spotřebičů umístěných obvykle jen v dané místnosti a je vyžadována přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Radiovým ovladačem můžeme ovládat libovolný spotřebič zahrnutý do systému řízení. 
 • Dálkové ovládání spotřebičů prostřednictvím sms. Systém řízení lze vybavit SMS bránou, která zajistí předávání ovládacích povelů prostřednictvím zpráv SMS zabezpečených PIN. Takto lze například provádět dálkové vypnutí vařiče, žehličky a podobně, pokud si nejsme jisti, že při odchodu z domu došlo k jejich vypnutí.
  Dálkové zapnutí (nebo vypnutí) vytápění v případě delší nepřítomnosti, zatažení předokenních rolet nebo zasunutí markýzy v případě špatného počasí atd. Zadání funkce je chráněno PIN, proti nežádoucímu zneužití. Zprávy mohou být v telefonu předvoleny jako koncepty SMS a to včetně PIN a puštění povelu je pak jen odesláním tohoto konceptu. Koncepty SMS nabízí většina současných telefonů.


Další tipy:

Podobných chytrých tipů lze v osvětlení a ovládání spotřebičů rodinných domů aplikovat celou řadu, jako je automatické plynulé rozsvícení v závislosti na otevírání brány, nebo v závislosti na zazvonění domovního zvonku. Pokud se potřebujete poradit, tak nás neváhejte kontaktovat.

Za jakých okolností tedy volit inteligentní systém řízení budov

S odkazem na předchozí tipy, zákazník by již ve fázi projektu měl předem vědět, zda o takový komfort užívání osvětlení má zájem.

Flexibilní a snadné změny:

Další nespornou výhodou inteligentních systémů je, že jakékoli změny ovládání jsou obvykle jen otázkou několika nastavení na programové jednotce, které obvykle trvá několik minut a k tomuto nastavení obvykle není nutné připojení počítače a nastavení se provede na řídící jednotce (závisí na druhu systému inteligentních budov).

Většina uživatelů sice již ve fázi projektu rámcově ví, jak bude dům provozně fungovat a kde bude jaké světlo či ventilace ovládáno, ale často již po první noci v novém domě zjistíme, že něco mohlo být i jinak, lépe, ergonomičtěji a jakákoli změna u domu realizovaného v tzv. v klasické elektroinstalaci je většinou otázkou zbudování drážky pro položení kabelu v hotové omítce.

V neposlední řadě výhodou instalací na inteligentních systémech je "bezkrabicovost" rozvodů. Pokud zákazník dbá na vysokou kvalitu interiéru, pak není přijatelné, aby v místnostech byly na pohledových stěnách vidět instalační krabice. Toto lze někdy vyřešit tím, že se krabice umístí do přilehlých místností, jako je spižírna, záchod a podobně. Takových možností většinou moc není.

Nároky na nastavení a provozování inteligentních systémů řízení osvětlení z hlediska uživatele

Řada zákazníků má z aplikace inteligentních systémů řízení osvětlení přirozený strach zejména z důvodu, aby si pro banální rozsvícení světla nemuseli osvojit také "neinteligentní" programovací jazyk. 


Úlohou inteligentní systémů řízení budov není pořádat s laiky testy inteligence. Používání a ovládání osvětlení systémů řízení budov se provádí vypínači běžného vzhledu a s běžnými funkcemi ovládání (zapnu/vypnu).


Pouze si třeba samostatným vypínačem zapneme věčerní atmosféru bez "přeblikávání" dalších tří klapek a podobně. Rutinní a opakující se chování osvětlení, pak nemusíme ovládat rukou, ale děje se automaticky v závislosti na denní době (vyhodnocením soumraku/rozednění, nebo nastavené hodiny. Pokud takovou automatiku nevyžadujeme, lze ji vypnout vypínačem, který funkci dočasně, nebo trvale do doby, než ji zase ručně zapneme.

Provozní spolehlivost inteligentních systémů řízení budov

Jak již byl v přechozí části zmíněn příměr aplikace průmyslové elektroniky v automobilech, pak pokud by inteligentní systémy řízení budov nebyly spolehlivé, nemohl by na nich záviset provoz i rozsáhlých světelných soustav třeba velkých nákupních center, autosalonů, průmyslových podniků a podobně.