Jak na orientační osvětlení schodiště? Rady, tipy, návod.

09. 03. 2021


Orientační osvětlení schodiště a chodby - eShop

Nástěnná svítidla na schodiště, nebo chodbu- eShop

Stropní svítidla na schodiště, nebo chodbu - eShop

 

Osvětlení schodiště_úvodní fotka


..Aby vaše schodiště nebylo ponuré, ale naopak jste po něm rádi a bezpečně chodili..

 

 

Přemýšlíte, jak zajímavě osvětlit schodiště? Ať už máte schodiště rovné, nebo točité, ať už je v samostatné šachtě, nebo součástí obývacího pokoje, určitě doporučujeme instalovat více svítidel – stropní a nástěnná – která ale nesmí oslňovat. Trendem je nyní také orientační osvětlení schodových stupňů a to v podobě LED pásků. A pro pohodlné chození používejte svítidla s čidlem pohybu. Na následujících řádcích jsme problematiku celkového osvětlení schodiště a orientačního osvětlení schodových stupňů rozebrali dopodrobna a na desítkách obrázků si ukážeme, jak si s osvětlením poradit.


Osvětlení dřevěného točitého schodiště

 

Osvětlení interiérového schodiště podle norem

Co nám o osvětlení schodiště říkají normy a co je dobré z nich vzít v úvahu? Při realizaci osvětlení schodiště jde především o zajištění bezpečného pohybu osob na schodišti. Hladiny osvětlení na schodišti se řídí  ČSN EN 12464-1, 5.3, Tabulka 5.1 – Komunikační zóny a společné prostory uvnitř budov, která pro schodiště stanovuje hladinu osvětlení 150 lx. To je asi tolik, kolik je pod LED žárovkou příkonu 5 W z výšky cca 2,6 m.

Je nutné použít více svítidel

Pro domácí aplikace, jako jsou rodinné domy a byty, tato norma není závazná. Přesto při realizaci osvětlení schodiště doporučujeme alespoň orientačně z těchto hladin vycházet. Vzhledem k tomu že svítidla pro osvětlení schodových stupňů jsou většinou malého výkonu, pak podmínkám podle uvedené normy většinou nevyhoví především po stránce rovnoměrnosti osvětlení a činitele oslnění a z tohoto pohledu je třeba svítidla pro osvětlení schodových stupňů považovat pouze za dekorativní, orientační a doplňkový prvek a na schodiště instalovat hlavní osvětlení.

 

Pro celkové osvětlení schodiště se hodí stropní svítidla

Pro obecné základní osvětlení schodiště se používají především běžná stropní svítidla. Ta mohou být různých tvarů a barev, takže je dobře sladíte se stylem interiéru. Použít jdou také nástěnná svítidla, ale ta se vzhledem k umístění většinou hůře udržují. Na delším nebo rozsáhlejším schodišti se takto instalovaným svítidlům ale asi nevyhnete.


Osvětlení schodiště do podchodu


Ukázka základního osvětlení schodiště v rodinném domku pomocí stropního svítidla.


osvětlení schodiště stropní světlo


Obecné základní osvětlení lze realizovat pomocí nástěnných designových svítidel, vytvářející zajímavé světelné efekty.


Zajímavé osvětlení schodiště nástěnná světla


Ukázka realizace základního osvětlení schodiště pomocí designových nástěnných svítidel svítících dolů.


osvětlení schodiště směrem dolů


Pro celkové osvětlení především točitého schodiště se někdy realizují zakázkové lustry zavěšené přes více pater. Aby koule nepřišly k „úrazu“, mohou být vyrobeny z plastu.


závěsné osvětlení točitého schodiště


Základní osvětlení schodiště pomocí přisazených svítidel instalovaných na stěnu doporučujeme aplikovat především v místech, kde je vysoký strop, jako jsou poslední patra budovy a podobně.


Osvětlení schodiště v bytovce


I na relativně běžném schodišti může jít o architektonickou čistotu nebo jen o světelný efekt, který lze udělat skrytým nepřímým osvětlením instalovaným do stropu. Realizace je provedena pomocí LED pásků instalovaných v hliníkovém profilu pro LED pásky.


osvětlení schodiště LED pásky v profilu

 

Vhodné je automatické osvětlení schodiště

Na schodištích jak rodinných, tak bytových domů, ale i kancelářských budov, se často instalují svítidla s čidlem pohybu. U svítidel se senzorem pohybu je třeba současně dbát na to, aby svítidla pro osvětlení schodiště byla instalována na místech, kde záběr čidla instalovaného ve svítidle současně dobře zabíral prostor schodiště. Pokud taková možnost není k dispozici, pak použijeme čidla pohybu. Pro úplnost dodáme, že je dobré promyslet koordinaci čidel mezi více patrovými budovami tak, aby se zbytečně nerozsvěcelo osvětlení více pater najednou. Podrobněji jsme problematiku automatického osvětlení rozebrali na našem blogu v článku Pohybová čidla – kompletní průvodce.

 

Senzory pohybu pro ovládání osvětlení schodiště:

Senzory pohybu pro ovládání osvětlení schodiště

 

Pohybová čidla - kompletní průvodce

Umístění hlavního osvětlení

Podle rozměru a dalších okolností schodiště doporučujeme svítidla instalovat na místa, kde bude možné provádět údržbu a čištění svítidel jen ze žebříku s dobrým přístupem ke svítidlu. Pokud je to možné, tak je neinstalujeme nad rameno schodiště, kde je problematické umístění žebříku, ale raději v místě počátku/konce schodiště a na „točnu“ schodiště.

 

Orientační osvětlení schodiště plánujte s předstihem

Detail tvoří kvalitu. Již ve fázi projektu a stavby je důležité mít velmi konkrétně jasno jaký přesný typ svítidel pro osvětlení schodiště použijete. U podsvíceného schodiště realizovaného pomocí LED pásků je nutné znát detailní místa vývodů pro kabeláž, umístění napájecích transformátorů, řešení ovládání osvětlení a podobně. Když budete mít vše dobře promyšlení, samotné zapojení osvětlení schodiště bude snazší.


Schodiště před realizací osvětlení

 

Příprava montážních boxů

Pokud se vám líbí svítidla instalovaná do stěny, pak je dobré svítidla pořídit již ve fázi hrubé stavby, aby montážní boxy pro orientační osvětlení schodiště byly osazeny ještě před omítnutím stěny a nic se dodatečně nesekalo do hotového zdiva. U naprosté většiny orientačních svítidel pro montáž do stěny je montážní box součástí balení. Zda je/není montážní box součástí balení svítidla najdete na našem e-shopu vždy v popisku produktu.

Rozmístění orientačních světel je na vás

Stanovení výšky a počtu svítidel záleží na vašem vkusu. Někomu stačí osvětlit jen první a poslední schod, jiný chce mít podsvětlený každý stupeň. Proto jakékoliv zadání rozmístění svítidel elektrikáři se slovy: „Teď nevím, nachystejte tam něco univerzálního, třeba elektromontážní krabice, které „někam“ dejte podle vašeho uvážení, jste přece odborník,” je chybně. Jen málo kdy má zákazník stejné estetické vnímání jako elektrikář.


Osvětlení každého druhého schodového stupně


Na obrázku vidíte ukázku instalace svítidel zabudovaných ve stěně. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečně instalované schodiště, pak v tomto případu byla příprava montážních boxů náročná na zaměření tak, aby byla dodržena stejná výška svítidel nad konstrukcí schodiště, ale svítidla zároveň navazovala i na schodové stupně.


osvětlení schodů světly zabudovanými ve stěně

 

Příprava rozvodů napájení orientačních svítidel

Rozvody napájení pro osvětlení schodových stupňů musí být precizně připraveny, aby při finální montáži vše pasovalo jak má a pokud možno bez improvizace při finální montáži.


příprava rozvodů schodiště

 

Ovládání orientačního osvětlení

Ve fázi projektu si doporučujeme vyjasnit způsob ovládání jak orientačního osvětlení schodových stupňů, tak celkového osvětlení schodiště. Zda pouze vypínačem, nebo senzorem pohybu, nebo kombinací obojího a podle jaké logiky tak, aby to fungovalo příjemně a ergonomicky.


vypínač na osvětlení schodiště

 

Nejběžnější je osvětlení pomocí senzoru pohybu

K nejběžnějším variantám patří ovládání orientačního osvětlení pomocí senzoru pohybu s možností trvalého zapnutí buď vypínačem, nebo automaticky, třeba spínacími hodinami. Ty ve stanovený čas orientační osvětlení automaticky zapnou pro vytvoření atmosféry večerního provozu domu a například po dvaadvacáté hodině pak přepnou na provoz ovládaný senzory pohybu.

Možné je inteligentní osvětlení schodiště

Další možností je doplnit časové spínání i soumrakovým senzorem, tedy k rozsvícení nedojde ve stanovený čas, ale v závislosti na soumraku. K zapojení těchto prvků do ovládání osvětlení schodiště může být důvodem, proč v domě použít tzv. chytrou elektroinstalaci, odborně nazývanou „systémy řízení budov“, jako je KNX, NICO, ENIKA, TECO a řada dalších. V případech, kdy je schodiště součástí například prostoru obývacího pokoje, je třeba senzor pohybu třeba umístit tak, aby běžný pohyb v obývacím pokoji nerozsvěcoval svítidla na schodišti.

 

Základní druhy osvětlení schodových stupňů v interiéru


1. Vestavná a nástěnná svítidla instalovaná do stěny nebo na stěnu

Patří mezi zákazníky k nejvyhledávanějšímu typu orientačnímu osvětlení schodiště. Dříve se používala především vestavná orientační svítidla do stěny, ale s nástupem LED technologií bylo umožněno vyrobit plochá nástěnná orientační svítidla, která do prostoru schodiště v podstatě nezasahují. Nabídka designu nástěnných není ve srovnání s vestavnými instalovaných do stěny tak široká, na druhou stranu výhodou nástěnných plochých svítidel je to, že před omítkami stěn není nutno předem připravovat montážní box a do místa plánovaného umístění nástěnného svítidla postačí vyvést napájecí kabel.


osvětlení moderního schodiště

 

Orientační světla do stěny - pro montáž pod omítku pomocí zápustného instalačního boxu

Orientační svítidla do stěny

 

Orientační světla do stěny - pro montáž do elektroinstalační krabice KU68

Orientační svítidla do stěny do KU68

 

Nástěnná orientační svítidla - pro montáž na stěnu, bez zapuštěného instalačního boxu

Nástěnná orientační svítidla na schodiště a na chodbu

 


Pro úplnost ještě dodáme, že díky LED technologiím a především miniaturizaci napájecího transformátoru je v současnosti naprostá většina jak vestavných, tak nástěnných orientačních svítidel pro chodby a schodiště na 230 V, tedy v naprosté většině případů není nutné připravovat samostatný box pro napájecí trafo, jako tomu bylo v minulosti v případu halogenového osvětlení.


vestavná světla do stěny schodiště


Samostatnou kapitolou vestavných světel do stěny jsou orientační svítidla instalovaná do sádrokartonových příček, která se instalují do příčky na pevno, kde čelní strana je tzv. bezrámečková v rovině sádrokartonu.

Na co se u orientačních svítidel do stěny a na stěnu soustředit?

 • Počet orientačních svítidel na schodišti
  Vzhledem k tomu, že se jedná o orientační a často jen dekorativní osvětlení, pak počet svítidel závisí zejména na vkusu. Z estetického i funkčního hlediska je nejběžnější instalace jednoho svítidla každé 3 až 4 schody.

  Osvětlení každý 2-3 schod
  Méně je někdy více. V aplikaci rodinného domku s minimalistickou architekturou u rovného netočitého schodiště bohatě postačí umístit orientační osvětlení v oblasti prvního a posledního schodu, aby uživatel měl vizuální přehled o počátku a konci schodiště. Ostatní lze zvládnout tzv. „po paměti“.

  zajímavé osvětlení schodiště

 • Příkon orientačních svítidel na schodišti, nebo na chodbě
  Příkon - svítivost orientačního osvětlení závisí především na rozměru schodiště. U bytových aplikací si bohatě vystačíte s příkonem svítidel cca 1 až 3 W. Důležité je, aby světlo směřovalo dolů a chodec nebyl oslňován.

 • Teplota světla orientačních svítidel
  V privátních aplikacích, jak v interiéru, tak exteriéru se u nás nejčastěji používá teplé bílé světlo o hodnotě 2700 až 3000 K. V komerčních a veřejných aplikacích se pak používá teplota 4000 K. Použití teploty světla 6000 K u orientačního osvětlení často působí nepřirozeně.

 • Index podání barev orientačních svítidel
  V případě privátních vnitřních a venkovních aplikací doporučujeme vybírat index podání barvry LED osvětlení Ra 80 a více. Ve veřejném prostoru, jako jsou ulice a parky, postačí index podání barev Ra 70 a více.

 • Výška orientačního svítidla nad schody, nebo podlahou
  Je to čistě esteticky pocitová věc. Pravidlo neexistuje. Malá svítidla bývají umístěna spíše níže, větší horizontální svítidla bývají rozmístěna řidčeji a výš, cca 40 cm nad úrovní schodových stupňů, nebo podlahou na chodbě.

 • Příprava elektroinstalace pro orientační osvětlení schodiště
  Především radíme správně dimenzovat kabeláž. Vedení zbytečně nepředimenzujte. Čím větší průřez kabeláže, tím hůře se s tvrdými vodiči pracuje. Navíc v montážních boxech není zbytečně moc místa pro uložení vodičů a svítidlo by při tvrdém a objemném vedení mohlo být vytlačováno z montážního boxu.

 • Orientační svítidla pro schodiště do elektromontážní krabice KU68
  Řada zákazníků si pro orientační osvětlení schodiště nebo chodby nechá připravit univerzální elektroinstalační krabice KU68 v domnění, že jde o nejběžnější řešení. Opak je pravdou, v sortimentu svítidel do KU68 je menší výběr. Když už jsou ale tyto krabice připraveny, pak doporučujeme, aby byly co nejhlubší. Místa pro kabeláž není nikdy dost. 

2. Podsvětlení schodových stupňů pomocí LED pásků instalovaných v hliníkových profilech

Využití LED pásků na schodiště se v současné době těší zvláště u novostaveb velké oblibě. Asi nejtypičtější ukázka osvětlení schodových stupňů je, když je LED pásek zabudovaný ze spodní strany nášlapu. Vizuálně lépe a čistěji vypadá svícení LED pásku v celé délce schodového stupně.

 

LED pásky pro osvětlení schodiště:

LED pásky pro osvětlení schodiště

 

Hliníkové LED profily:

Hliníkové LED profily

 

 


osvětlení schodových stupňů LED pásky


Ukázka realizace podsvětlení schodových stupňů, kdy podsvícení není přes celou délku schodového stupně.


Osvětlení schod. stupňů pásky LED


Atraktivní je pohled na osvětlené schodiště z vrchu. Působí bezpečně a čistě.


LED pásky osvětlení schodů


Vizuálně atraktivní a architektonicky čistá je aplikace LED pásků ve štěrbinách podstupnic schodiště. Pásky jsou osazené v hliníkových LED profilech, které je chrání.


Osvětlení schodů LED pásky v profilu


Podsvětlení schodových stupňů je vhodné použít především u schodiště s dlouhými nášlapy a nízkou podstupnicí.


Osvětlení schodů s nízkou podstupnicí


Podsvětlení schodových stupňů LED pásky je efektní u nepravidelného schodiště. Využívá se ve víceúrovňovém prostoru.


osvětlení nepravidelného schodiště LED pásky


Určitě bychom neměli zapomenout zmínit osvětlení hran nášlapů schodiště, které se realizuje pomocí nášlapových hliníkových lišt pro LED pásky. Tento typ osvětlení se používá především v kinosálech, přednáškových a kongresových centrech a dalších prostorách, kde je snížená hladina osvětlení. Velmi často je pak toto orientační osvětlení napájeno ze zdroje nouzového osvětlení, aby při evakuaci prostor bylo schodiště viditelné.


osvětlení schodů v kině

 

3. LED pásky instalované do zábradlí

Stejně jako podsvětlení schodových stupňů LED pásky je i tento druh osvětlení realizován vždy na zakázku. K základním podmínkám osvětlení schodiště zabudovaného v zábradlí patří, aby difuzor v madle dlouhodobě dobře odolával používání zábradlí.

Je-li řemeslná práce precizní, výsledek vypadá efektně a po světelné stránce dobře slouží účelu.


osvětlení schodového zábradlí LED pásky


Ukázka realizace osvětlení schodiště instalovaného v zábradlí, které vede do sklepa, nebo památkově chráněných podzemních prostor, jako jsou kasematy, jeskyně atd. V těchto případech by instalace rozvodů elektroinstalace a montáž svítidel na stěnu znamenala nutnost sekat do zdiva.


osvětlení zábradlí schodů do sklepa


Naopak při průchodu více osob současně třeba v jeskyních, kasematech nebo na schodišti vinného sklepu může absence orientačního osvětlení pro návštěvníky snižovat bezpečnost pohybu v daném prostoru.


osvětlení schodů do sklepa

 

LED pásky: jak na výběr, instalaci a zapojení

 

4. Světla umístěná v nášlapech schodiště

Toto řešení, k němuž se používají zemní svítidla, nebývá moc často vidět. Smysl má asi jen v případech, kdy chceme na stěně vytvořit světelný efekt či zvýraznit architekturu. Po ostatních stránkách toto řešení spíše oslňuje, je náročnější na přípravu elektroinstalace na rozdíl od rozvodů ve stěně. 

Pochozí svítidla musí být v rovině nášlapu
V interiérech lze využít tzv. podlahová svítidla, která jsou konstruována pro pochozí zátěž. Vzhledem k tomu, že hrozí uklouznutí po skle zemního svítidla, pak instalaci doporučujeme na okraj schodiště mimo pochozí koridor, kde chodec běžně nešlape. Dále doporučujeme, aby povrch zemního svítidla byl instalován v rovině nášlapu a rámeček nevystupoval nad schodový stupeň. K tomuto účelu existují zemní svítidla, kde sklo je v rovině povrchu podlahy, nebo se tzv. „rámečkové“ zemní svítidlo zafrézuje do dlažby tak, aby horní plocha byla v rovině povrchu podlahy.

podlahová svítidla schodiště

Zemní svítidla v nášlapech schodiště:

Zemní svítidla v nášlapech schodiště

 

 • LED pásky na nášlapech schodiště
  Vizuálně působivou variantou je řešení orientačního osvětlení v nášlapech schodiště pomocí LED pásků instalovaných v hliníkových profilech. Při realizaci takového řešení však doporučujeme vybrat LED pásky s malou dělitelností modulu, např.: 9,96 mm a současně s vysokou hustotou LED čipů, aby světlo svítilo kontinuálně. Montáž vyžaduje precizní práci montéra s důrazem na detail, zejména v místech návaznosti nášlapu a podstupnice.

  LED pásky na nášlapech schodů

 

Specifika osvětlení točitého schodiště

Jedná-li se o svítidla zabudovaná ve stěně, pak se na točité schodiště hodí především tzv. minisvítidla, nebo svítidla úzkého provedení na výšku, jejichž provedení, se lépe vypořádá s obloukem schodiště.

Na obrázku vidíte ukázku realizace pomocí orientačních minisvítidel zabudovaných ve stěně. Ta lépe navazují na rádius stěny točitého schodiště. Řešení je decentní, nenápadné a funkční.


osvětlení točitého schodiště

Další možností jsou orientační svítidla úzkého provedení instalovaného na výšku. Aplikace úzkého štěrbinového svítidla navazující na schodový stupeň vytváří zajímavé světelné efekty na schodových stupních.


svítidla úzkého provedení točité schodiště


Ukázka další aplikace orientačních minisvítidel na točitém schodišti vedoucím do sklepení.


minisvítidla točité schodiště


Efektní a čisté řešení točitého schodiště skryté v prostoru mezi schodištěm a obvodovou stěnou je zhotovené pomocí diodových pásků instalovaných v hliníkových profilech pro LED pásky.


LED pásky v profilech točité schodiště


Pro otevřená točitá schodiště se velmi dobře hodí podsvětlené schodové stupně, realizované pomocí LED pásků instalovaných v hliníkových profilech.


podsvětlené točité schodové stupně

 

Praktická jsou noční světla do zásuvky

Není-li zbudována příprava pro orientační osvětlení schodů, lze použít noční orientační osvětlení do zásuvky 230 V. Tato svítidla se dělí podle způsobu rozsvícení. Nejjednodušší je vypínač, který vypnete ručně. Další možností je rozsvícení pomocí soumrakového senzoru. Nejžádanější variantou je noční orientační osvětlení do zásuvky 230 V vybavené senzorem pohybu a současně soumrakovým senzorem. Světlo se pak automaticky rozsvítí pouze pokud je tma s současně je v zorném poli čidla zaznamenán pohyb.

 

Existuje i orientační osvětlení na baterie nebo solární článek

Někdy vznikne temný kout, který je vhodné osvítit a nemáme zbudovanou přípravu elektroinstalace. Tam, kde pro orientační osvětlení nemáme zbudován přívod napájení 230V a nebo jen zásuvku 230V, můžeme použít noční orientační osvětlení, které je napájené z baterií nebo solárního článku. Použití solárního článku lze samozřejmě aplikovat jen pokud je na místo ve dne přístup denního světla. 

 

Venkovní osvětlení schodiště

Osvětlení venkovních schodišť se řídí téměř stejnými pravidly jako u interiéru, opět platí, aby svítilo dolů, aby co nejméně oslňovalo. Nezapomeňte ale, že venkovní svítidla musí být z důvodu vystavení vnějšímu podnebí chráněna před vniknutím vody a pevných předmětů, což znamená minimálně krytí IP44. A pokud se jedná o svítidla ve veřejném prostoru, jako jsou nákupní centra, nádraží a další veřejné prostory, kde hrozí nešetrné zacházení nebo vandalismus, musí být hodně odolná proti mechanickému poškození. Mechanická odolnost svítidel je stanovena indexem IK, které má hodnotu 1-10, kde IK10 znamená nejvyšší mechanickou odolnost.


úklid venkovního schodiště

 

Základní druhy osvětlení schodových stupňů v exteriéru


1. Venkovní nástěnná svítidla

I v exteriéru jsou oblíbená venkovní nástěnná svítidla, která bývají přisazená nebo zapuštěná do stěny.  Vzdálenost mezi svítidly bývá obvykle 1 až 3 m, příkon doporučujeme cca 6 až 15 W

Použijeme-li výkonnější svítidla a schodiště jsou krátká, pak postačí svítit jen v oblasti chodníku. Celkový dojem pak ve večerních hodinách podtrhuje architekturu budovy.


venkovní nástěnné osvětlení schodiště


Ukázka realizace venkovního vestavného osvětlení schodiště dotváří celkový dojem z exteriéru budovy.


vestavná světla venkovní osvětlení schodiště


Na obrázcích vidíte ukázky realizace obdélníkových orientačních svítidel většího rozměru, která se rozmísťují ve větších vzdálenostech.


Podlouhlé osvětlení venkovních schodů


Orientační svítidla mohou být i na každém stupni.


venkovní osvětlení každého stupně


Ukázka osvětlení venkovního točitého schodiště.


venkovní osvětlení točitých schodů

 

2. LED pásky

Orientační osvětlení schodových stupňů lze řešit i poměrně jednoduchým způsobem a to instalací LED pásků pod nosná ramena schodiště.


osvětlení LED pásky pod nosná ramena schodů


Podsvětlení schodových stupňů je vhodné také pro velmi široká schodiště, čímž se zvýrazní šířka a architektura schodiště. Takto realizované osvětlení schodiště pak nemá temná zákoutí.


osvětlení venkovního širokého schodiště


Ukázka realizace podsvětlení stupňů – sedáků v hlediště venkovního divadla.


osvětlení venkovního divadla schody


Ukázka podsvětlení širokého schodiště pomocí krátkého úseku podsvětlení.


osvětlení širokého schodiště krátkými úseky


LED pásky mohou být i po stranách schodiště. K takové realizaci lze použít vestavný hliníkový profil pro LED pásky s asymetrickým vyzařováním.


osvětlení ze strany venkovního schodiště

 

3. Světla umístěná v čele schodového stupně – podstupnici

Jedná se o velmi používané řešení, především v exteriérech a dále jako orientační osvětlení většího schodiště. Aby světlo méně oslňovalo, doporučujeme vybírat svítidla zabudovaná v podstupnici svítící dolů, nebo se žaluzií. Clonící žaluzie současně svítidlo chrání proti poškození vlivem kopnutí do svítidla.


osvětlení čel schodů


Orientační osvětlení na terase rodinného domu  zvyšuje bezpečí při pohybu kolem domu a vytváří příjemnou atmosféru celého prostoru.


osvětlení schodů rodinného domu


Na větším schodišti můžeme použít více svítidel instalovaných v podstupnici.


dvě světla instalovaná v podstupnici


A na větším ještě víc.


osvětlení schodů venku


A ještě větší. V tomto případě jsou svítidla pro osvětlení schodiště využita pro osvětlení venkovního hlediště.


venkovní světla instalovaná v podstupnici

 

4. Světla umístěná v nášlapech

Toto řešení se používá pro zvýraznění architektury budovy, na obrázku je kromě schodů osvícen i sloup.


osvětlení sloupu schody

 

5. Osvětlení v zábradlí

Realizace osvětlení v zábradlí pomocí LED pásků může být východiskem pro osvětlení širokého schodiště, kde nechceme, nebo nemůžeme instalovat stožáry veřejného osvětlení.


zajímavé osvětlení venkovních schodů


Ukázka osvětlení schodiště instalovaném ve středovém madlu schodiště.


osvětlení venkovního zábradlí schodů

 

5. Sloupková svítidla

Na obrázku vidíte přechod mezi orientačním a základním osvětlením schodiště pomocí sloupkových svítidel. Podle výšky sloupkového svítidla, můžete volit rozestupy. Obzvláště se v těchto případech mohou hodit sloupková svítidla s možností nastavení směru svícení na schodiště.


sloupková svítidla venkovní schodiště

 

Sloupková svítidla pro osvětlení schodiště:

Sloupková svítidla


Závěrem. Základní pravidlo správného lampičkáře zní: Nejlepší světlo je takové, jehož zdroj není vidět… Za nejpovedenější realizace lze považovat ty, u kterých nejsou vidět svítidla a přesto je potřebný prostor osvětlen.


osvětlení v jeskyni

 

Prodejna svítidel a světelné studio Brno - Potřebujete poradit s návrhem orientačního osvětlení schodiště? Neváhejte nás kontaktovat telefonem, emailem, nebo navštivte naši prodejnu svítidel v Brně. Rádi vám sestavíme řešení na míru.

Jak na osvětlení bazénu?

A na závěr se rozloučíme stylově – písničkou Po schodoch

Orientační osvětlení schodiště


MINERLA LED 2W, IP20, TEPLÁ 3000K, NEUTRÁLNÍ 4000K Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast transparentní, LED 2W, teplá 3000K/96lm, neutrální/104lm, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 90x90x40mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
MINERLA LED 2W, IP20, TEPLÁ 3000K, NEUTRÁLNÍ 4000K
Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast transparentní, LED 2W, teplá 3000K/96lm, neutrální/104lm, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 90x90x40mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
od 653,40 Kč
IRDETO SQ LED 3W IP54 Vestavné, venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, LED 3W, teplá 3000K, 160lm/cca 8W žár, 230V, IP54, tř.1, rozměry: 65x65x70mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
IRDETO SQ LED 3W IP54
Vestavné, venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, LED 3W, teplá 3000K, 160lm/cca 8W žár, 230V, IP54, tř.1, rozměry: 65x65x70mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
od 1 280,18 Kč
BUREN Venkovní vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá/černá antracit, LED 3W, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, vč. montážního boxusvítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
BUREN
Venkovní vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá/černá antracit, LED 3W, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, vč. montážního boxusvítí dolů
od 2 150,05 Kč
HANAK LED 1x6W Vestavné venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedočerná mat, LED 1x6W, teplá 3000K, 420lm, 230V, IP65, rozměry 75x225x73mm, svítí dolů, vč. montážního boxu
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
HANAK LED 1x6W
Vestavné venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedočerná mat, LED 1x6W, teplá 3000K, 420lm, 230V, IP65, rozměry 75x225x73mm, svítí dolů, vč. montážního boxu
od 3 279,46 Kč
STAIRY S1 Orientační vestavné svítidlo do stěny čtvercové, čelní krytka hliník, povrch bílá, černá, šedá tmavá, difuzor sklo, LED 3W, neutrální 4000K, 90lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 85x85x57mm, svítí dolů, montáž do KU68
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
STAIRY S1
Orientační vestavné svítidlo do stěny čtvercové, čelní krytka hliník, povrch bílá, černá, šedá tmavá, difuzor sklo, LED 3W, neutrální 4000K, 90lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 85x85x57mm, svítí dolů, montáž do KU68
od 1 022,93 Kč
STAIRY S3 Orientační vestavné svítidlo do stěny čtvercové, čelní krytka hliník, povrch bílá, černá, šedá tmavá, difuzor sklo, LED 3W, neutrální 4000K, 90lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 85x85x58mm, svítí dolů, montáž do KU68
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
STAIRY S3
Orientační vestavné svítidlo do stěny čtvercové, čelní krytka hliník, povrch bílá, černá, šedá tmavá, difuzor sklo, LED 3W, neutrální 4000K, 90lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 85x85x58mm, svítí dolů, montáž do KU68
od 1 022,93 Kč
HERNENTO LED 6W Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, černá, šedostříbrná, LED 6W, 240lm, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry 210x65x60mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
HERNENTO LED 6W
Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, černá, šedostříbrná, LED 6W, 240lm, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 230V, IP54, tř.1, rozměry 210x65x60mm, svítí dolů
780,45 Kč
BINS LED 3W IP65 OBDÉLNÍK Nástěnné svítidlo, obdélníkové, venkovní, těleso plast, povrch černá, bílá, LED 3W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 110lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 230x80x28mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
BINS LED 3W IP65 OBDÉLNÍK
Nástěnné svítidlo, obdélníkové, venkovní, těleso plast, povrch černá, bílá, LED 3W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 110lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 230x80x28mm, svítí dolů
602,94 Kč
MIOL LED 2W IP65 čtverec Nástěnné svítidlo, čtvercové, venkovní, těleso plast, povrch černá, bílá, šedá, LED 2W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 60lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 124x124x27mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
MIOL LED 2W IP65 čtverec
Nástěnné svítidlo, čtvercové, venkovní, těleso plast, povrch černá, bílá, šedá, LED 2W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 60lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 124x124x27mm, svítí dolů
560,35 Kč
SONOLIA LED 6W IP54 Nástěnné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch černá antracit, LED 6W, 480lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.2, rozměry 80x200x32mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
SONOLIA LED 6W IP54
Nástěnné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch černá antracit, LED 6W, 480lm, teplá 3000K, 230V, IP54, tř.2, rozměry 80x200x32mm, svítí dolů
2 105,40 Kč
LENGIS LED 1,7W R Vestavné svítidlo do stěny kruhové, materiál plast, bílá, LED 1,7W, teplá 2700K, 110lm, 230V, IP20, tř.2, d=78mm, h=35mm, svítí dolů, montáž do KU68
Svítí dolů
Třída 2
SKLADEM
Hodnocení
LENGIS LED 1,7W R
Vestavné svítidlo do stěny kruhové, materiál plast, bílá, LED 1,7W, teplá 2700K, 110lm, 230V, IP20, tř.2, d=78mm, h=35mm, svítí dolů, montáž do KU68
996,44 Kč
LENGIS LED 1,7W SQ Vestavné svítidlo do stěny čtvercové, materiál plast, bílá, LED 1,7W, teplá 2700K, 110lm, 230V, IP20, tř.2, 78x78x35mm, svítí dolů, montáž do KU68
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
LENGIS LED 1,7W SQ
Vestavné svítidlo do stěny čtvercové, materiál plast, bílá, LED 1,7W, teplá 2700K, 110lm, 230V, IP20, tř.2, 78x78x35mm, svítí dolů, montáž do KU68
996,44 Kč
IRDETO RE LED 3W IP20 Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, difuzor opál, LED 3W, teplá 3000K, 160lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry: 133x52x73mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
IRDETO RE LED 3W IP20
Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, difuzor opál, LED 3W, teplá 3000K, 160lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry: 133x52x73mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
1 649,71 Kč
ACOCALYPS LED 3W IP54 Vestavné, venkovní svítidlo do stěny kruhové, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, difuzor opál LED 3W, teplá 3000K, 192lm/cca 10W žár, 230V, IP54, tř.1, rozměry: d=80mm, h=60mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
ACOCALYPS LED 3W IP54
Vestavné, venkovní svítidlo do stěny kruhové, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, černá, difuzor opál LED 3W, teplá 3000K, 192lm/cca 10W žár, 230V, IP54, tř.1, rozměry: d=80mm, h=60mm, vč. montážního boxu, svítí dolů
od 949,97 Kč
FRAME CURVE LED Vestavné svítidlo do stěny těleso hliník, rámeček šedostříbrná, nebo bílá, reflektor hliník šedostříbrná, LED 1W, neutrální 4000K/110lm, teplá 3000K/90lm, Ra80, 350mA, 90x90x38mm, montážní box SAMOSTATNĚ
SKLADEM
Hodnocení
FRAME CURVE LED
Vestavné svítidlo do stěny těleso hliník, rámeček šedostříbrná, nebo bílá, reflektor hliník šedostříbrná, LED 1W, neutrální 4000K/110lm, teplá 3000K/90lm, Ra80, 350mA, 90x90x38mm, montážní box SAMOSTATNĚ
od 1 298,81 Kč
STAIRS LED 3W 6W 10W IP54 Nástěnné venkovní svítidlo pro osvětlení schodiště, těleso hliník, povrch šedá, nebo šedočerná antracit, difuzor sklo, LED 3W, 6W, 10W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP54, tř.1, rozměry dle typu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
STAIRS LED 3W 6W 10W IP54
Nástěnné venkovní svítidlo pro osvětlení schodiště, těleso hliník, povrch šedá, nebo šedočerná antracit, difuzor sklo, LED 3W, 6W, 10W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, zvýšené krytí IP54, tř.1, rozměry dle typu, svítí dolů
od 777,18 Kč
WARNMA I LED 1X1W Vestavné venkovní svítidlo do stěny, jeden průzor, těleso kov, povrch lak bílá/černá/hliník mat, difuzor plast mat, LED 1x1W, teplá 3000K, 130lm, Ra80, 230V, IP54, tř.2. rozměry d=50mm h=91mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
WARNMA I LED 1X1W
Vestavné venkovní svítidlo do stěny, jeden průzor, těleso kov, povrch lak bílá/černá/hliník mat, difuzor plast mat, LED 1x1W, teplá 3000K, 130lm, Ra80, 230V, IP54, tř.2. rozměry d=50mm h=91mm, svítí dolů
od 1 149,86 Kč
MIRANA ROUND LED 1X1W Vestavné zápustné svítidlo do stěny, základna kov, povrch lak bílá mat, LED 1x1W, teplá 3000K, 130lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry d=55mm h=87mm, svítí dolů
Svítí dolů
Třída 2
SKLADEM
Hodnocení
MIRANA ROUND LED 1X1W
Vestavné zápustné svítidlo do stěny, základna kov, povrch lak bílá mat, LED 1x1W, teplá 3000K, 130lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry d=55mm h=87mm, svítí dolů
1 250,05 Kč
NEBUTA LED 1X3W Vestavné venkovní svítidlo do stěny, základna kov, povrch lak antracit/bílá mat, difuzor plast mat, LED 1x3W, teplá 3000K, 90lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1. rozměry 140x70x71mm, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
NEBUTA LED 1X3W
Vestavné venkovní svítidlo do stěny, základna kov, povrch lak antracit/bílá mat, difuzor plast mat, LED 1x3W, teplá 3000K, 90lm, Ra80, 230V, IP65, tř.1. rozměry 140x70x71mm, svítí dolů
od 1 599,98 Kč
EYE Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, rámeček broušený hliník, LED 3W, teplá 2900K, 350mA, IP54, 80x50x31mm, BEZ montážního boxu, svítí dolů
Svítí dolů
SKLADEM
Hodnocení
EYE
Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, rámeček broušený hliník, LED 3W, teplá 2900K, 350mA, IP54, 80x50x31mm, BEZ montážního boxu, svítí dolů
1 890,63 Kč