Jak vybrat pohybové čidlo pro osvětlení? - Rady, tipy, návod.

25. 11. 2021


Čidla, senzory pohybu pro osvětlení - eShop

Svítidla s čidlem pohybu - eShop

 

venkovní čidla pohybu

 

 

Pohybová čidla nebo světla s integrovaným čidlem pohybu jsou vhodná všude tam, kde potřebujete automaticky rozsvěcet a zhasínat osvětlení. Reagují na pohyb objektů ve svém zorném poli. Umožňují vám nejen nastavit délku sepnutí a citlivost na pohyb, ale především efektivně a úsporně hospodařit s elektrickou energií, neplýtvat s životností žárovek a svítit přesně tak, jak potřebujete.

Typickými místy použití čidla pohybu nebo světla s pohybovým čidlem jsou v interiéru průchozí chodby, schodiště, toalety nebo sklady s krátkodobým pobytem osob a v exteriéru venkovní osvětlení domu, nákladové rampy, příjezdové cesty, garáže a podobně. Všude tam, kde je zvýšený krátkodobý pohyb lidí nebo kde se nechceme zdržovat hledáním vypínače.

 

Kdy použít pohybové čidlo a kdy svítidlo s čidlem?

Při výběru svítidla s vestavěným čidlem je třeba dbát na to, aby byl senzor pohybu v takové poloze, ve které bude snímat celou požadovanou oblast. Pokud by senzor na některých místech díky umístění svítidla nedosáhl, pak použijte samostatné čidlo pohybu a samostatné svítidlo bez čidla. Čidlo tak můžete libovolně umístit tak, aby pokrývalo požadovanou oblast a rozsvěcelo přitom svítidla, která se od něj nacházejí i ve větší vzdálenosti. Tímto způsobem můžete například rozsvítit řadu světel podél příjezdové cesty ke garáži nebo na celé dlouhé chodbě pomocí jediného čidla.

Přestože pro pořízení světla s čidlem hovoří především designové důvody, ne vždy je jeho čidlo schopno efektivně pokrýt požadovanou oblast díky umístění vývodu pro zapojení svítidla. Samostatné čidlo může mnohdy pokrýt prostor lépe a navíc je v případě nutné výměny snadno nahraditelné. Světlo s integrovaným čidlem už po několika letech nemusíte sehnat vzhledově stejné, což je nežádoucí v případě větší řady stejných svítidel.

 

Vlastnosti kvalitního čidla pohybu pro ovládání osvětlení

Čidlo musí mít možnost nastavení času sepnutí svítidla (nejčastěji v rozsahu 5 sekund až 15 minut) a úroveň intenzity okolního světla, při kterém začne svítidlo zapínat (10 až 1000 luxů). Dále by mělo, v závislosti na způsobu využití, umožňovat:

 • spolupráci mezi více čidly, aby na schodišti při vstupu do dalšího patra došlo k rozsvícení okolí dříve, než dojde k záběru pohybující se osoby čidlem, které ovládá osvětlení v dalším patře, 
 • možnost seřízení čidla pomocí dálkového ovladače, který může být použit pro servisní ovládání více čidel, 
 • možnost ovládání svítidla samostatným ovladačem, kterým můžete manuálně rozsvítit a zhasnout osvětlení, což je vhodné zejména na terase, kde se třeba v letních měsících zdržujeme déle.

 

Jak nastavit pohybová čidla?

Jak nastavit délku sepnutí a intenzitu světla, při kterém má čidlo začít fungovat? Většina pohybových čidel – jak samostatných senzorů, tak i těch integrovaných uvnitř svítidel – má dvojici nastavovacích prvků, pomocí kterých můžete optimalizovat své osvětlení.

Nastavovací prvky jsou drobná otočná kolečka, která se nacházejí poblíž senzoru. Často jsou schovaná za posuvnou krytkou, která je chrání před povětrnostními podmínkami a prachem. Ovládací prvky se nejlépe nastavují pomocí úzkého šroubováku. Kolečka jsou dvojího typu – buď se otáčí plynule, takže můžete nastavit libovolnou hodnotu daného rozsahu, nebo se otáčí skokově do předem připravených pozic.

 • Nastavení soumraku– tímto ovládacím prvkem určíte, při jaké hladině okolního osvětlení začne senzor večer fungovat a naopak ráno osvětlení přestane spínat. Nejvyšší nastavená hodnota spíná osvětlení již při malém poklesu okolního denního světla, nejnižší nastavení naopak začne rozsvěcet až při téměř úplné tmě.
 • Nastavení času – tímto ovládacím prvkem určíte, jak dlouho bude po zaznamenání pohybu světlo svítit. Hodnoty se pohybují od několika vteřin (průchozí chodby, příjezdová cesta) až po patnáct či více minut (veřejné toalety, nákladové rampy).
 • Svítidla se senorem pohybu s pevně nastaveným časem a hladinou soumraku. Některé především jednoduché typy svítidel se senzorem pohybu nemají možnost nastavení času a hladiny soumraku. Jedná se například o svítidla se senzorem pohybu určená pro osvětlení schodiště, nebo stropní vestavná svítidla se senzorem pohybu a podobně. V těchto případech je čas většinou nastaven na 1 minutu a hladina okolního osvětlení, přikteré se svítidlo začne/přestane rozsvěcet, je cca 10lx. 
 

Svítidla se senzorem pohybu s pevným (neměnným) časem svícení:

Svítidla se senzorem pohybu s pevným časem svícení

 

Nastavení pohybových čidel pomocí dálkového ovládání

Čidla pohybu s dálkovým ovládáním Možnosti nastavení čidel pohybu pomocí dálkového ovládání jsou většinou dvě.

 • Jednodušší možnost - Nastavení trvalého sepnutí čidla na nastavený čas, například 1, 2 hodiny, neo do rozednění, které se použije například pokud sedíme na terase, aby svítidla ovládaná čidlem pohybu během naší přítomnosti periodicky nezhášela a nerozsvěcela se.
 • Nastavení provozních vlastností čidla pohybu servisním dálkovým ovladačem, jako je čas sepnutí (nejčastěji v rozsahu 10s-15minut po krocích), nastavení hladiny soumraku/rozednění, při které čidlo večer začne a ráno přestane osvětlení zapínat. Tato možnost umožňují pohodlné nastavení základních vlastností čidel pohybu ze země, bez nutnosti vystoupit k čidlu ze žebříku. 

 

Senzory pohybu pro osvětlení, s možností ovládání nebo nastavování vlastností dálkovým ovladačem:

Senzory pohybu, které lze ovládat, nebo nastavovat dálkovým ovladačem

 

Jak jak správně nastavit pohybové čidlo? Rady, tipy, návod.

Jak správně seřídit čidlo pohybu?

  

Jaké světelné zdroje jsou k čidlům pohybu nejlepší?

Ke svítidlům, spínaným externím nebo integrovaným pohybovým čidlem lze používat snad všechny  LED žárovky, kterým nevadí vysoká četnost spínání. Většina LED žárovek má okamžité rozsvícení do cca 0,5 sekundy, což bohatě postačuje potřebám uživatelů.

 

LED žárovky vhodné pro spínání čidlem pohybu:

LED žárovky do svítidel spínaných senzorem, čidlem pohybu

 

Rozdělení pohybových čidel a světel s pohybovým čidlem dle způsobu použití

Dělí se na čidla pohybu a senzory přítomnosti.


Čidla reagující na pohyb

Pohybová čidla a svítidla s čidlem pohybu se instalují do prostor krátkodobého pobytu, jako jsou vstupy do domu, zádveří, chodby, schodiště, spižírny nebo WC.

Čidlo pohybu nebo světlo s čidlem, kdykoli ve svém zorném poli zaznamená pohyb, automaticky rozsvítí světlo. Čidla ve svítidlech i samostatné detektory pohybu mají nastavitelné hodnoty, kterými můžete určit, kdy k sepnutí dojde (po soumraku při hodnotě osvětlení 10-100 luxů) a jak dlouho bude světlo svítit (nejčastěji v rozsahu 5 sekund až 15 minut).

Čidla pohybu pro spínání osvětlení:

Čidla pohybu pro spínání osvětlení

 

Svítidla se senzorem pohybu:

Svítidla se senzorem pohybu

 

Senzory přítomnosti


detektor přítomnosti


Senzor přítomnosti (též detektor nebo čidlo přítomnosti) slouží k řízení osvětlení v kancelářích, učebnách, výrobních dílnách a všude tam, kde je potřeba měnit osvětlení v závislosti na přítomnosti osob a intenzitě denního světla.

Detektor přítomnosti se od pohybového čidla liší především vyšší citlivostí, aby mohl monitorovat i nepatrný pohyb přítomné osoby.

Jakmile vzroste intenzita denního světla na dostatečnou úroveň, nebo v místnosti není zaznamenán pohyb osob, senzor vypne osvětlení. V případě stmívatelného osvětlení ho může pouze ztlumit na požadovanou úroveň tak, aby celková intenzita světla zůstávala stejná. Výsledkem je maximální využití denního světla a optimální spotřeba elektřiny. Více se o druzích senzorů přítomnosti dočtete v našem článku Automatické řízení osvětlení místností na konstantní hodnotu.

 

Senzory přítomnosti - kompletní průvodce

 

Senzory přítomnosti pro ovládání osvětlení:

Senzory přítomnosti pro osvětlení

 

Rozdělení čidel dle principu detekce pohybu

Existují tři základní typy senzorů pohybu a každý z nich detekuje pohyb jiným technologickým způsobem. Jsou to PIR - senzory pohybu pro osvětlení, HF - senzory pohybu pro osvětlení a US - ultrazvukové senzory pohybu pro osvětlení. Zda je pro vámi snímaný prostor vhodnější ultrazvukový, infračervený nebo vysokofrekvenční detektor záleží na typu snímaného prostoru a místa, kde bude čidlo umístěno.

PIR čidlo neboli Pasivní infračervený detektor

Zkratka PIR senzorů pochází z anglického Passive Infrared (pasivní infračervený). Tyto senzory jsou citlivé na infračervené záření, které vychází z tepla snímaného člověka, zvířete či jiného objektu a reagují, když jsou hodnoty vysílaného záření v kontrastu s teplotou jiných povrchů v snímané zóně. Čidlo nevysílá žádné záření a proto se nazývá „pasivní“ – odlišuje se tak například od fotobuňky, která reaguje na přerušení vysílaného infrazáření pohybujícím se objektem.

 

Výhody PIR čidel (senzorů) pohybu pro osvětlení

 • Velkou předností PIR senzorů pohybu je možnost omezení snímané oblasti. Záběr čidla (90°, 120°, 180°, 360°) můžete můžeme zmenšit pomocí clonek, takže nebude zasahovat do nežádoucích míst, jako je veřejná cesta za vaším plotem, chodník, silnice a podobně. Zabráníte tím nežádoucímu spínání světel kolemjdoucími cizími osobami. Omezení nežádoucích zón lze provést také nalepením izolepy na senzor pohybu.


pir čidlo

PIR senzory pohybu s možností osazení clonky, pro zakrytí nežádoucích zón:

PIR čidla pohybu, s možností osazení clonky, pro zakrytí nežádoucích zón

 

Nevýhody PIR čidel (senzorů) pohybu pro osvětlení

Dosah PIR čidla je proměnlivý a závisí na mnoha okolnostech, které ovlivňují velikost snímané plochy člověka a současně rozdíl teplot mezi ním a chladnějším okolím. Senzory mají různou citlivost, která závisí:

 • na směru pohybu vůči čidlu – při pohybu směrem k čidlu reaguje hůře než při pohybu podél něho
 • na tepelné izolaci oblečení – v zimě chodí lidé dobře oblečeni a teplo vyzařuje prakticky jen jejich zpola zakrytý obličej
 • na okolní teplotě – během horkých letních večerů a nocí je teplota okolí podobná teplotě lidského těla a citlivost čidla klesá. Jeho chování výrazně ovlivní i nesprávné umístění nad radiátorem
 • na rozměrech snímaného – dítě nebo zvíře vyzařují infračervené záření menší plochou než dospělý člověk
 • na počasí – při silných poryvech větru nebo sněžení dochází k nepřesnostem čidla kvůli rychlým změnám teplot okolních ploch

 

PIR senzory pohybu pro ovládání osvětlení:

PIR senzory pohybu pro osvětlení

 

Svítidla se senzorem pohybu PIR

Svítidla se senzorem pohybu PIR

 

HF čidlo neboli Vysokofrekvenční detektor

Zkratka HF senzorů pochází z anglického High Frequency (vysokofrekvenční). Jde o radiofrekvenční zářič (nejčastěji v pásmu 5,8 GHz), který reaguje na změnu homogenity elektromagnetického pole. HF čidla jsou též známá pod jmény mikrovlnný nebo radarový senzor pohybu. 

HF senzory pohybu pro svítidla:

HF senzory pohybu pro svítidla

 

Vysokofrekvenční signál HF čidla prochází plastem a sklem, a proto se tato čidla instalují přímo do svítidel a čidlo instalované do svítidla nenarušuje design svítidla.

 

Svítidla s HF senzorem pohybu:

Svítidla s HF senzorem, čidlem pohybu

 

Výhody HF čidel (senzorů) pohybu pro svítidla

 • HF senzor pohybu lze umístit pod difuzor svítidla. Tím, že je čidlo skryté není narušen celkový design osvětlení, což těmto senzorům dává ve srovnání s PIR čidly velkou estetickou výhodu. Při umístění venku jejich činnost neovlivní okolní počasí, při kterém dochází ke změnám teploty.

Nevýhody HF čidel (senzorů) pohybu pro osvětlení

 • Záběr HF čidla pohybu je cca 120°/360° a nelze ho omezit například clonkami, jako v případu PIR senzorů pohybu.
 • Vysokofrekvenční signál čidla, prochází tenkými překážkami, jako je sádrokarton, překližka, dveře, okna a podobně. Při instalaci na chodbách a schodištích bytových domů nebo dřevostaveb může někdy docházet k nežádoucímu rozsvěcování světel osobami, které se pohybují za dveřmi bytu.

US čidlo neboli ultrazvukový detektor

Zkratka US senzorů pochází z anglického Ultra Sonic (ultrazvuk). Jde o ultrazvukový vysílač (nejčastěji v pásmu 44 kHz), který je pro lidské ucho neslyšitelný. Dokáže zaregistrovat i jemné změny v odraženém zvuku, které vyvolává pohyb objektů.

Výhody použití US čidel (senzorů) pohybu pro osvětlení

Ultrazvuková čidla jsou perfektní při detekci pohybu směrem k senzoru a proto jsou optimální volbou například pro otevírání automatických dveří.

Nevýhody použití US čidel (senzorů) pohybu pro svítidla

Nevýhodou ultrazvukových detektorů pohybu je jejich citlivost na pohyb v nežádoucích místech, kde dochází k zvukovým ozvěnám, například lomené chodby nebo členité místnosti.

 

Rozdělení pohybových čidel a světel s pohybovým čidlem podle jejich umístění


Interiér – jak a kde zapojit pohybová čidla a světla s čidlem pohybu

Uvnitř vlastního bytu využijete nejspíše pohybová čidla jen na místech, kde se nezdržujete příliš dlouho – chodby, spižírna, WC, předsíň a podobně. Vzhledem k nepřítomnosti povětrnostních vlivů a krátkým vzdálenostem je nejvhodnější použití PIR senzorů pohybu nebo světel s PIR senzory. Vysokofrekvenční rádiové čidlo by mohlo spínat i přes dveře, což je v bytě nežádoucí.

Vhodná jsou svítidla s pohybovým čidlem, ať už z designových důvodů, nebo praktických – na menších prostorách bytu či rodinného domu není potřeba spolupráce mezi více různými čidly. Navíc je v případě potřeby snadné svítidlo s čidlem nahradit jiným.

Exteriér – kam umístit venkovní světla s čidlem

Aby použití čidel pohybu ve spojitosti se svítidly, rozmístěnými kolem rodinného domu opravdu účinně šetřilo elektrickou energii, je třeba vybrat senzory se správnými vlastnostmi (například typ čidla a úhel, pod kterým snímá) a kolem domu je správně rozmístit, jak ukazuje obrázek.


rozmístění pohybových čidel exteriér


Při rozmístění čidel počítejte s tím, že citlivost PIR senzorů se různí v závislosti na venkovní teplotě, velikosti snímané osoby a směru pohybu vůči čidlu. Nejvyšší citlivost mají čidla při podélném pohybu snímané osoby, kdy protne nejvíce „zón“ čidla.


čidla pohybu v závislosti na směru pohybu


Zvláštní pozornost věnujte osvětlení vchodu do domu, které se bude zapínat nejčastěji. Při použití svítidel s vestavěným čidlem se vyhněte různým lucernám a koulím, které svítí do prostoru kolem sebe do všech stran a zbytečně oslňují. V případě externího pohybového čidla použijte osvětlení bodové, kterým můžete osvítit požadovaný prostor nejefektivněji.

Schodiště – jak správně rozmístit čidla pohybu v každém patře

Pro různé typy budov a způsoby využívání osvětlení schodiště rozlišujeme 3 základní typy rozmístění pohybových čidel na schodištích.

Celé schodiště se rozsvítí najednou

Při vstupu na schodiště v jakémkoliv patře dojede k rozsvícení celého schodiště pro všechny patra společně. Tento způsob se hodí především pro veřejné budovy s velkým pohybem osob na schodištích v různých patrech současně. Díky zapojení do jedné skupiny se redukuje četnost zapínání a vypínání svítidel na schodištích mezi různými patry.

Pohybová čidla mohou být umístěna na stropě, nebo na místech pro vypínače


rozmístění čidel na schodišti

rozsvícení čidel na schodišti současně


Pro tento typ ovládání osvětlení je optimální volbou kruhové stropní pohybové čidlo 360° nebo nástěnné čidlo pro umístění do elektrikářské krabice.

Přízemí se rozsvěcuje samostatně, ostatní patra současně

Při vstupu na schodiště v přízemí, kde je největší pohyb osob, se rozsvítí pouze osvětlení v prostoru přízemí a začátku schodiště. Osvětlení ostatních nadzemních pater je ovládáno samostatnou skupinou čidel. Ta se rozsvítí ve chvíli, kdy někdo z přízemí vystoupá do prvního patra nebo pokud se z vyšších pater chystá sestupovat dolů. Druhý obvod rozsvěcuje zbytek pater (kromě přízemí) naráz. Tento způsob rozmístění pohybových čidel je vhodný zejména pro vícegenerační rodinné bydlení.


pohybová čidla na schodišti


Pro tento typ rozmístění osvětlení je nejvhodnější použití kruhového stropního senzoru pohybu 360°.

Každé patro se rozsvěcuje zvlášť

Při vstupu na schodiště v jakémkoli patře se rozsvítí pouze světla pro dané patro. Tento způsob rozmístění senzorů pohybu je nejvhodnější pro budovy s nízkou mírou pohybu osob po schodišti, jako jsou například bytové domy.


schodiště senzor pohybu

schodiště pohybové čidlo


Pro tento typ ovládání osvětlení je ideální volbou nástěnné čidlo pro umístění do elektrikářské krabice nebo čidlo s asymetrickou charakteristikou, umístěné na stěnu pod strop.

Orientační osvětlení schodiště: vše, co potřebujete vědět

 

Garáž

Při umístění světla s čidlem nebo samostatného senzoru pohybu je třeba se nejprve rozhodnout mezi PIR a HF senzorem. PIR infračervené senzory pohybu mohou někdy reagovat na chladnoucí kapotu automobilu a zapnout osvětlení. Pokud je pro vás občasné náhodné sepnutí světla v prázdné garáži nežádoucí, pak můžete zvolit HF vysokofrekvenční radarové pohybové čidlo, které okolní teplota neovlivní.

Pro malou garáž je nejvhodnější umístění pohybového čidla na strop.


pohybové čidlo v garáži

Jak zvolit osvětlení do garáže? Základní rady a tipy.

 


Pro velkoplošná garážová stání můžete umístit buďto asymetrická nástěnná čidla pohybu se záběrným úhlem 130° a 230°, nebo kruhová stropní pohybová čidla 360°. Jejich rozmístění do spolupracujících skupin je pokaždé rozvrženo tak, aby pokryly všechny trasy mezi parkovacími stáními a výtahy.


rozmístění pohybových čidel v garáži

rozmístění čidel pohybu v garáži

 

Velké prostory – vzory umístění jednotlivých senzorů pohybu pro osvětlení

Ať už jde o skladové plochy, hotelové chodby, kancelářské budovy a podobně, všude potřebujete kvůli zvýšenému pohybu lidí ovládat osvětlení pomocí celé skupiny čidel.

Toalety a WC

Jednotlivá čidla můžete zapojit buďto stropní 360°, nebo použít nástěnná čidla pro umístění do elektrikářské krabičky, která instalujete v místech, kde se nacházely dříve vypínače. Ušetříte si tak mnoho práce se stropní montáží, avšak pokrytí toalet nemusí být stoprocentní díky nedostatečnému množství původních vypínačů.

Díky tenkým přepážkám na toaletách můžete použít i radarová vysokofrekvenční čidla pohybu, která budou reagovat též na pohyb osob ve slepých rozích prostoru.


rozmístění čidel na wc

rozmístění čidel na toaletách

 

Dlouhé chodby

Pro dlouhé chodby kancelářských a firemních budov existují 3 hlavní způsoby rozmístění senzorů pohybu.

 • Kombinace nástěnných a stropních senzorů
  Nástěnné senzory jsou umístěné v místech, kde se dříve nacházely vypínače osvětlení, zatímco stropní senzory pokrývají centrální části chodby, kde původní vypínače instalovány nebyly.


rozmístění čidel na chodbách

Senzory pohybu pro osvětlení určené pro dlouhé chodby:

Senzory, čidla pohybu pro dlouhé chodby

 

 • Detektory - senzory pohybu pro osvětlení s velkým plošným pokrytím
  Čidla jsou uspořádána do spolupracujících skupin. Rozlehlé prostory u schodů nebo vstupní haly pokrývají čidla s velkým pokrytím plochy (s efektivním dosahem 6 metrů na všechny strany) a chodby snímají pohybová čidla určená pro dlouhé chodby (až 40 metrů).


senzory na chodbách
Senzory pohybu pro osvětlení určené pro velké plochy:

Senzory, čidla pohybu pro velké plochy

 

 • Stropní senzory pohybu v samostatných zónách
  Stropní pohybová čidla jsou umístěná tak, aby pokryla vždy svojí část chodby. Světla se rozsvěcují jen v těch částech chodby, kde prochází lidé.


čidla chodba

 

Vysoké stropy

Skladové prostory, příjezdové rampy a velké haly potřebují výkonná čidla, neboť jsou umístěná ve velké výšce, odkud musí reagovat nejen na pohyb techniky, ale i jednotlivých osob.


čidla vysoké stropysenzory vysoké stropy

Senzory pohybu osvětlení, pro vysoké prostory:

Senzory, čidla pohybu pro vysoké stropy


V případě vysokých regálových stání je třeba na každou úzkou chodbičku mezi regály použít jedno čidlo s charakteristikou pro vysoké stropy a současně dlouhé chodby.


čidla vysoké regály

 

Sviťte moderně a chytře

Senzory pohybu se nevyhýbají ani oblasti tzv. chytrých svítidel, kde lze vytvářet složitější závislosti například také na denní době, resp času, kdy se osvětlení  v času od soumraku např do 23 hodin rozsvítí na 100% a v nočních hodinách od 23 hodin do rozednění stejné osvětlení slouží jen jako orientační a rozsvítí se například jen na 15%. Pokud v tomto času potřebujeme rozsvítit na 100%, pak lze osvětlení rozsvítit pomocí nástěnného vypínače, kde lze nastavit jak se osvětlení bude chovat.

Chytré senzory pohybu pro osvětlení smart TUYA:

Chytré senzory, čidla pohybu systému smart TUYA

 

TUYA - moderní chytré osvětlení - popis systému

 

Pohybová čidla a světla s čidlem pohybu vám nejen uspoří značné výdaje za elektrickou energii, ale poskytnou i dostatek komfortu. Pokud potřebujete poradit, naši specialisté vám rádi poradí s instalací i výběrem pohybových čidel i vhodných svítidel pro váš objekt.

 

Prodejna svítidel a světelné studio Brno - Potřebujete poradit s výběrem čidel pohybu nebo svítidel se senzorem? Neváhejte nás kontaktovat telefonem, emailem, nebo navštivte naši prodejnu svítidel v Brně. Rádi vám sestavíme řešení na míru.

Jak na osvětlení bazénu?

 

 


SPACO 1 PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, úhel záběru 120°, dosah až 10m, 8s-35min, 2-2000lx, max.500W, 230V, IP54, 120x80x50mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
SPACO 1
PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, úhel záběru 120°, dosah až 10m, 8s-35min, 2-2000lx, max.500W, 230V, IP54, 120x80x50mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 734,59 Kč
CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44 PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart ZigBee, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm
Amazon Alexa
Časovač
Google Assistant
Ovládání telefonem
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
ZigBee
SKLADEM
Hodnocení
CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44
PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart ZigBee, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm
854,50 Kč
PIR R01, smart Tuya WiFi PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm
Amazon Alexa
Časovač
Google Assistant
Ovládání telefonem
Senzor pohybu PIR
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Soumrakový senzor
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
Hodnocení
PIR R01, smart Tuya WiFi
PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm
542,08 Kč
PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm
Amazon Alexa
Časovač
Google Assistant
Ovládání telefonem
Senzor pohybu PIR
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Soumrakový senzor
Stmívatelné 1-10V
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
Hodnocení
PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V
PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm
638,28 Kč
CEPTE 130 PIR - Venkovní nástěnný snímač pohybu pro osvětlení, šedý/černý/bílý, úhel záběru 130°, dosah 12m, 2-2000lx, čas 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min, 2-2000lx, 130x78x84mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
CEPTE 130
PIR - Venkovní nástěnný snímač pohybu pro osvětlení, šedý/černý/bílý, úhel záběru 130°, dosah 12m, 2-2000lx, čas 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min, 2-2000lx, 130x78x84mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 993,89 Kč
DETECT W02-180 IP54 PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
DETECT W02-180 IP54
PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
od 1 858,20 Kč
STREPLEX SQ 360°/180°, 2000W, IP54 PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 18m, čas sepnutí 5s-15min, soumraku 2-1000lx, montážní výška 4-14m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm
Časovač
Ovládání dálkovým ovladačem
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
STREPLEX SQ 360°/180°, 2000W, IP54
PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 18m, čas sepnutí 5s-15min, soumraku 2-1000lx, montážní výška 4-14m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm
od 3 630,00 Kč
CPO W120 PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 10m, asymetrická charakteristika 120°, nebo 180; , max 1kW, 4s-10min, 2-2500Lx 230V IP44 80x55x70mm, pro spínání i malých příkonů
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
CPO W120
PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 10m, asymetrická charakteristika 120°, nebo 180; , max 1kW, 4s-10min, 2-2500Lx 230V IP44 80x55x70mm, pro spínání i malých příkonů
od 1 098,92 Kč
CPO W1 PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 20m, asymetrický záběr 130°/230°/280°, čas 15s-16min, 2-2500Lx, 230V, 3kW, IP54 121x71x85mm vhodný pro spínání i malých příkonů
Časovač
Ovládání dálkovým ovladačem
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
CPO W1
PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 20m, asymetrický záběr 130°/230°/280°, čas 15s-16min, 2-2500Lx, 230V, 3kW, IP54 121x71x85mm vhodný pro spínání i malých příkonů
od 3 203,11 Kč
PIRMATIC-W04 PIR - Venkovní nástěnný pohybový senzor pro osvětlení, barva černá/bílá, záběr 140°, dosah max 14m, zátěž mx max.1000W, soumrak 2-2000lx, čas 8s-35min, 230V, IP54, 95x86x70mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
PIRMATIC-W04
PIR - Venkovní nástěnný pohybový senzor pro osvětlení, barva černá/bílá, záběr 140°, dosah max 14m, zátěž mx max.1000W, soumrak 2-2000lx, čas 8s-35min, 230V, IP54, 95x86x70mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 1 685,41 Kč
PIRMATIC-W PIR - Venkovní nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, záběr 300°, dosah až 12m, max.2000W, 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
PIRMATIC-W
PIR - Venkovní nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, záběr 300°, dosah až 12m, max.2000W, 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 3 509,00 Kč
DETECT W03-180 PIR - Nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m, čas 10s-10min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
DETECT W03-180
PIR - Nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m, čas 10s-10min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
od 2 333,61 Kč
ET10 PIR - Pohybové čidlo nástěnné, senzor pohybu pro osvětlení, materiál plast, barva bílá / černá, 230V, max 1200VA, IP44, úhel záběru 160°, dosah 10m, čas 8s-8minut, 93x68mm.
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
ET10
PIR - Pohybové čidlo nástěnné, senzor pohybu pro osvětlení, materiál plast, barva bílá / černá, 230V, max 1200VA, IP44, úhel záběru 160°, dosah 10m, čas 8s-8minut, 93x68mm.
od 312,30 Kč
DETECT ME 3 PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, povrch černá nebo bílá , úhel záběru 160°, dosah 12m, 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1200W, 230V, IP44, tř.1, rozměry 100x100mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
DETECT ME 3
PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, povrch černá nebo bílá , úhel záběru 160°, dosah 12m, 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1200W, 230V, IP44, tř.1, rozměry 100x100mm
od 736,16 Kč
DETECT ME 6 PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, povrch černá nebo bílá , úhel záběru 360°, dosah 12m, 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP44, d=90mm, h=55mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
DETECT ME 6
PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, povrch černá nebo bílá , úhel záběru 360°, dosah 12m, 10s-15min, soumrak 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP44, d=90mm, h=55mm
od 836,23 Kč
GRO senzor HF HF senzor pohybu, plast bílá, nebo černá, záběr 180°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 25-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65, rozměry 115x55x55mm
Časovač
Senzor pohybu HF
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
GRO senzor HF
HF senzor pohybu, plast bílá, nebo černá, záběr 180°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 25-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65, rozměry 115x55x55mm
602,94 Kč
RET senzor pohybu PIR IP44 Nástěnný, senzor pohybu PIR, plast bílá, nebo černá, nastavitelný sklon +-20°, záběr 180°/90°, dosah až 12m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 400W, IP44, tř.1, 45x70x60mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
RET senzor pohybu PIR IP44
Nástěnný, senzor pohybu PIR, plast bílá, nebo černá, nastavitelný sklon +-20°, záběr 180°/90°, dosah až 12m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 400W, IP44, tř.1, 45x70x60mm
439,71 Kč
CEMES PIR senzor 360°/180° IP20 Stropní, nástěnný senzor pohybu PIR, záběr 360°/180°, dosah 20m, čas sepnutí 10s-30min, 3-2000lux, materiál plast PC, povrch bílá, černá, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 1000W, IP20, rozměry 87x56x713mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
CEMES PIR senzor 360°/180° IP20
Stropní, nástěnný senzor pohybu PIR, záběr 360°/180°, dosah 20m, čas sepnutí 10s-30min, 3-2000lux, materiál plast PC, povrch bílá, černá, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 1000W, IP20, rozměry 87x56x713mm
1 021,60 Kč
senzor POHYBU PIR LED INFRARED Senzor pohybu PIR, úhel záběru 360°, dosah 6m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, těleso plast, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=76mm, h=75,6mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
senzor POHYBU PIR LED INFRARED
Senzor pohybu PIR, úhel záběru 360°, dosah 6m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, těleso plast, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=76mm, h=75,6mm
510,74 Kč
WALLIXE ČIDLO PIR IP54 PIR - kvalitní nástěnný pohybový senzor, záběr 180°/90°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2m, max.1000W max 6 zářivek, 230V, IP54, 120x78x55mm
Časovač
Senzor pohybu PIR
Soumrakový senzor
SKLADEM
Hodnocení
WALLIXE ČIDLO PIR IP54
PIR - kvalitní nástěnný pohybový senzor, záběr 180°/90°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2m, max.1000W max 6 zářivek, 230V, IP54, 120x78x55mm
od 2 541,00 Kč