Pohybová čidla - kompletní průvodce

25. 11. 2017


venkovní čidla pohybu

 

 

Pohybová čidla nebo světla s integrovaným čidlem pohybu jsou vhodná všude tam, kde potřebujete automaticky rozsvěcet a zhasínat osvětlení. Reagují na pohyb objektů ve svém zorném poli. Umožňují vám nejen nastavit délku sepnutí a citlivost na pohyb, ale především efektivně a úsporně hospodařit s elektrickou energií, neplýtvat s životností žárovek a svítit přesně tak, jak potřebujete.

Typickými místy použití čidla pohybu nebo světla s pohybovým čidlem jsou v interiéru průchozí chodby, schodiště, veřejné toalety nebo sklady a v exteriéru venkovní osvětlení domu, nákladové rampy, příjezdové cesty, garáže a podobně. Všude tam, kde je zvýšený krátkodobý pohyb lidí nebo kde se nemůžete zdržovat hledáním vypínače.

 

Kdy použít pohybové čidlo a kdy svítidlo s čidlem

Při výběru svítidla s vestavěným čidlem je třeba dbát na to, aby byl senzor pohybu v takové poloze, ve které bude snímat celou požadovanou oblast. Pokud by senzor na některých místech díky umístění svítidla nedosáhl, pak použijte samostatné čidlo pohybu a samostatné svítidlo bez čidla. Čidlo tak můžete libovolně umístit tak, aby pokrývalo požadovanou oblast a rozsvěcelo přitom svítidla, která se od něj nacházejí i ve větší vzdálenosti. Tímto způsobem můžete například rozsvítit řadu světel podél příjezdové cesty ke garáži nebo na celé dlouhé chodbě pomocí jediného čidla.

Přestože pro pořízení světla s čidlem hovoří především designové důvody, ne vždy je jeho čidlo schopno efektivně pokrýt požadovanou oblast díky umístění vývodu pro zapojení svítidla. Samostatné čidlo může mnohdy pokrýt prostor lépe a navíc je v případě nutné výměny snadno nahraditelné. Světlo s integrovaným čidlem už po několika letech nemusíte sehnat vzhledově stejné, což je nežádoucí v případě větší řady stejných svítidel.

 

Vlastnosti kvalitního čidla pohybu pro ovládání osvětlení

Čidlo musí mít možnost nastavení času sepnutí svítidla (nejčastěji v rozsahu 5 sekund až 15 minut) a úroveň intenzity okolního světla, při kterém začne svítidlo zapínat (10 až 100 luxů). Dále by mělo, v závislosti na způsobu využití, umožňovat:

 • spolupráci mezi více čidly, aby na schodišti při vstupu do dalšího patra došlo k rozsvícení okolí dříve, než dojde k záběru pohybující se osoby čidlem, které ovládá osvětlení v dalším patře, 
 • možnost seřízení čidla pomocí dálkového ovladače, který může být použit pro servisní ovládání více čidel, 
 • možnost ovládání svítidla samostatným ovladačem, kterým můžete manuálně rozsvítit a zhasnout osvětlení, což je vhodné zejména pro starší, pomalu se pohybující osoby.

 

Jak nastavit pohybová čidla?

Jak nastavit délku sepnutí a intenzitu světla, při kterém má čidlo začít fungovat? Většina pohybových čidel – jak samostatných senzorů, tak i těch integrovaných uvnitř svítidel – má dvojici nastavovacích prvků, pomocí kterých můžete optimalizovat své osvětlení.

Nastavovací prvky jsou drobná otočná kolečka, která se nacházejí poblíž senzoru. Často jsou schovaná za posuvnou krytkou, která je chrání před povětrnostními podmínkami a prachem. Ovládací prvky se nejlépe nastavují pomocí úzkého šroubováku. Kolečka jsou dvojího typu – buď se otáčí plynule, takže můžete nastavit libovolnou hodnotu daného rozsahu, nebo se otáčí skokově do předem připravených pozic.

 • Nastavení intenzity – tímto ovládacím prvkem určíte, při jak silném osvětlení má začít senzor fungovat. Nejvyšší nastavená hodnota spíná osvětlení již při malém poklesu okolního denního světla, nejnižší nastavení naopak začne rozsvěcet až při téměř úplné tmě.
 • Nastavení doby spuštění – tímto ovládacím prvkem určíte, jak dlouho bude světlo svítit. Hodnoty se pohybují od několika vteřin (průchozí chodby, příjezdová cesta) až po patnáct či více minut (veřejné toalety, nákladové rampy).

Nastavení pohybových čidel pomocí dálkového ovládání

Čidla pohybu s dálkovým ovládáním jsou od každého výrobce jiná a ovladače k nim se liší množstvím funkcí a tlačítek. Pro ovládání čidel na dálku je proto třeba se pokaždé řídit konkrétním návodem. Dálkové ovládání je velmi pohodlné a vhodné zejména pro větší množství svítidel například v bytových domech nebo průmyslových objektech.

 

Jaké světelné zdroje jsou k čidlům nejlepší?

Ke svítidlům, spínaným externím nebo integrovaným pohybovým čidlem, jsou nejvhodnější klasické žárovky, halogenové žárovky nebo LED žárovky, kterým nevadí vysoká četnost spínání. Výbojky, zářivkové trubice a takzvané úsporné žárovky nejsou pro toto využití vhodné, neboť jim nějakou dobu trvá, než se rozsvítí na 100 % výkonu. Na schodištích a chodbách totiž často dojde díky krátkému nastavení spínacího času k vypnutí zářivky nebo úsporné žárovky dříve, než se rozzáří naplno.

Pokud se rozhodnete umístit do svítidla spínaného čidlem pohybu zářivkové trubice nebo kompaktní úsporné žárovky, pak použijte ty s elektronickým předřadníkem, umožňujícím takzvaný teplý start a úsporné žárovky s neomezeným množstvím spínání.

 

Rozdělení pohybových čidel a světel s pohybovým čidlem dle způsobu použití


Čidla reagující na pohyb

Pohybové čidlo a svítidla s čidlem pohybu se instalují do prostor krátkodobého pobytu, jako jsou vstupy do domu, zádveří, chodby, schodiště, spižírny nebo WC.

Čidlo pohybu nebo světlo s čidlem, kdykoli ve svém zorném poli zaznamená pohyb, automaticky rozsvítí světlo. Čidla ve svítidlech i samostatné detektory pohybu mají nastavitelné hodnoty, kterými můžete určit, kdy k sepnutí dojde (po soumraku při hodnotě osvětlení 10-100 luxů) a jak dlouho bude světlo svítit (nejčastěji v rozsahu 5 sekund až 15 minut).

Senzory přítomnosti


detektor přítomnosti


Senzor přítomnosti (též detektor nebo čidlo přítomnosti) slouží k řízení osvětlení v kancelářích, učebnách, výrobních dílnách a všude tam, kde je potřeba měnit osvětlení v závislosti na změnách intenzity denního světla.

Detektor přítomnosti se od pohybového čidla liší především vyšší citlivostí, aby mohl monitorovat i nepatrný pohyb přítomné osoby.

Jakmile stoupne intenzita denního světla na dostatečnou úroveň, senzor vypne osvětlení. V případě stmívatelného osvětlení ho může pouze ztlumit na požadovanou úroveň tak, aby celková intenzita světla zůstávala stejná. Výsledkem je maximální využití denního světla a optimální spotřeba elektřiny. Více se o druzích senzorů přítomnosti dočtete v našem článku Automatické řízení osvětlení místností na konstantní hodnotu.

 

Rozdělení čidel dle principu detekce pohybu

Existují tři základní typy senzorů pohybu a každý z nich detekuje pohyb jiným technologickým způsobem. Zda je pro vámi snímaný prostor vhodnější ultrazvukový, infračervený nebo vysokofrekvenční detektor záleží na typu snímaného prostoru a místa, kde bude čidlo umístěno.

PIR čidlo neboli Pasivní infračervený detektor

Zkratka PIR senzorů pochází z anglického Passive Infrared (pasivní infračervený). Tyto senzory jsou citlivé na infračervené záření, které vychází z tepla snímaného člověka, zvířete či jiného objektu a reagují, když jsou hodnoty vysílaného záření v kontrastu s teplotou jiných povrchů v snímané zóně. Čidlo nevysílá žádné záření a proto se nazývá „pasivní“ – odlišuje se tak například od fotobuňky, která reaguje na přerušení vysílaného infrazáření pohybujícím se objektem.

Výhody PIR čidel (senzorů) pohybu

Velkou předností PIR senzorů pohybu je možnost omezení snímané oblasti. Záběr čidla (90°, 120°, 180°, 360°) můžete zmenšit pomocí clonek, takže nebude zasahovat do nežádoucích míst, jako je veřejná cesta za vaším plotem, chodník, silnice a podobně. Zabráníte tím nežádoucímu spínání světel kolemjdoucími cizími osobami.


pir čidlo

 

Nevýhody PIR čidel (senzorů) pohybu

Dosah PIR čidla je proměnlivý a závisí na mnoha okolnostech, které ovlivňují velikost snímané plochy člověka a současně rozdíl teplot mezi ním a chladnějším okolím. Senzory mají různou citlivost, která závisí:

 • na směru pohybu vůči čidlu – při pohybu směrem k čidlu reaguje hůře než při pohybu podél něho
 • na tepelné izolaci oblečení – v zimě chodí lidé dobře oblečeni a teplo vyzařuje prakticky jen jejich zpola zakrytý obličej
 • na okolní teplotě – během horkých letních večerů a nocí je teplota okolí podobná teplotě lidského těla a citlivost čidla klesá. Jeho chování výrazně ovlivní i nesprávné umístění nad radiátorem
 • na rozměrech snímaného – dítě nebo zvíře vyzařují infračervené záření menší plochou než dospělý člověk
 • na počasí – při silných poryvech větru nebo sněžení dochází k nepřesnostem čidla kvůli rychlým změnám teplot okolních ploch

HF čidlo neboli Vysokofrekvenční detektor

Zkratka HF senzorů pochází z anglického High Frequency (vysokofrekvenční). Jde o radiofrekvenční zářič (nejčastěji v pásmu 5,8 GHz), který reaguje na změnu homogenity elektromagnetického pole. HF čidla jsou též známá pod jmény mikrovlnný nebo radarový senzor pohybu.

Výhody HF čidel (senzorů) pohybu

HF senzor pohybu lze umístit pod difuzor svítidla. Tím, že je čidlo skryté není narušen celkový design osvětlení, což těmto senzorům dává ve srovnání s PIR čidly velkou estetickou výhodu. Při umístění venku jejich činnost neovlivní okolní počasí, při kterém dochází ke změnám teploty.

Nevýhody HF čidel (senzorů) pohybu

Vysokofrekvenční záření prochází tenkými překážkami, jako je sádrokarton, překližka, dveře, okna a podobně. Při instalaci na chodbách a schodištích bytových domů nebo dřevostaveb může někdy docházet k nežádoucímu rozsvěcování světel osobami, které se pohybují za dveřmi bytu.

US čidlo neboli ultrazvukový detektor

Zkratka US senzorů pochází z anglického Ultra Sonic (ultrazvuk). Jde o ultrazvukový vysílač (nejčastěji v pásmu 44 kHz), který je pro lidské ucho neslyšitelný. Dokáže zaregistrovat i jemné změny v odraženém zvuku, které vyvolává pohyb objektů.

Výhody použití US čidel (senzorů) pohybu

Ultrazvuková čidla jsou perfektní při detekci pohybu směrem k senzoru a proto jsou optimální volbou například pro otevírání automatických dveří.

Nevýhody použití US čidel (senzorů) pohybu

Nevýhodou ultrazvukových detektorů pohybu je jejich citlivost na pohyb v nežádoucích místech, kde dochází k zvukovým ozvěnám, například lomené chodby nebo členité místnosti.

 

Rozdělení pohybových čidel a světel s pohybovým čidlem podle jejich umístění


Interiér – jak a kde zapojit pohybová čidla a světla s čidlem pohybu

Uvnitř vlastního bytu využijete nejspíše pohybová čidla jen na místech, kde se nezdržujete příliš dlouho – chodby, spižírna, WC, předsíň a podobně. Vzhledem k nepřítomnosti povětrnostních vlivů a krátkým vzdálenostem je nejvhodnější použití PIR senzorů pohybu nebo světel s PIR senzory. Vysokofrekvenční rádiové čidlo by mohlo spínat i přes dveře, což je v bytě nežádoucí.

Vhodná jsou svítidla s pohybovým čidlem, ať už z designových důvodů, nebo praktických – na menších prostorách bytu či rodinného domu není potřeba spolupráce mezi více různými čidly. Navíc je v případě potřeby snadné svítidlo s čidlem nahradit jiným.

Exteriér – kam umístit venkovní světla s čidlem

Aby použití čidel pohybu ve spojitosti se svítidly, rozmístěnými kolem rodinného domu opravdu účinně šetřilo elektrickou energii, je třeba vybrat senzory se správnými vlastnostmi (například typ čidla a úhel, pod kterým snímá) a kolem domu je správně rozmístit, jak ukazuje obrázek.


rozmístění pohybových čidel exteriér


Při rozmístění čidel počítejte s tím, že citlivost PIR senzorů se různí v závislosti na venkovní teplotě, velikosti snímané osoby a směru pohybu vůči čidlu. Nejvyšší citlivost mají čidla při podélném pohybu snímané osoby, kdy protne nejvíce „zón“ čidla.


čidla pohybu v závislosti na směru pohybu


Zvláštní pozornost věnujte osvětlení vchodu do domu, které se bude zapínat nejčastěji. Při použití svítidel s vestavěným čidlem se vyhněte různým lucernám a koulím, které svítí do prostoru kolem sebe do všech stran a zbytečně oslňují. V případě externího pohybového čidla použijte osvětlení bodové, kterým můžete osvítit požadovaný prostor nejefektivněji.

Schodiště – jak správně rozmístit čidla pohybu v každém patře

Pro různé typy budov a způsoby využívání osvětlení schodiště rozlišujeme 3 základní typy rozmístění pohybových čidel na schodištích.

Celé schodiště se rozsvítí najednou

Při vstupu na schodiště v jakémkoliv patře dojede k rozsvícení celého schodiště pro všechny patra společně. Tento způsob se hodí především pro veřejné budovy s velkým pohybem osob na schodištích v různých patrech současně. Díky zapojení do jedné skupiny se redukuje četnost zapínání a vypínání svítidel na schodištích mezi různými patry.

Pohybová čidla mohou být umístěna na stropě, nebo na místech pro vypínače


rozmístění čidel na schodišti

rozsvícení čidel na schodišti současně


Pro tento typ ovládání osvětlení je optimální volbou kruhové stropní pohybové čidlo 360° nebo nástěnné čidlo pro umístění do elektrikářské krabice.

Přízemí se rozsvěcuje samostatně, ostatní patra současně

Při vstupu na schodiště v přízemí, kde je největší pohyb osob, se rozsvítí pouze osvětlení v prostoru přízemí a začátku schodiště. Osvětlení ostatních nadzemních pater je ovládáno samostatnou skupinou čidel. Ta se rozsvítí ve chvíli, kdy někdo z přízemí vystoupá do prvního patra nebo pokud se z vyšších pater chystá sestupovat dolů. Druhý obvod rozsvěcuje zbytek pater (kromě přízemí) naráz. Tento způsob rozmístění pohybových čidel je vhodný zejména pro vícegenerační rodinné bydlení.


pohybová čidla na schodišti


Pro tento typ rozmístění osvětlení je nejvhodnější použití kruhového stropního senzoru pohybu 360°.

Každé patro se rozsvěcuje zvlášť

Při vstupu na schodiště v jakémkoli patře se rozsvítí pouze světla pro dané patro. Tento způsob rozmístění senzorů pohybu je nejvhodnější pro budovy s nízkou mírou pohybu osob po schodišti, jako jsou například bytové domy.


schodiště senzor pohybu

schodiště pohybové čidlo


Pro tento typ ovládání osvětlení je ideální volbou nástěnné čidlo pro umístění do elektrikářské krabice nebo čidlo s asymetrickou charakteristikou, umístěné na stěnu pod strop.

Garáž

Při umístění světla s čidlem nebo samostatného senzoru pohybu je třeba se nejprve rozhodnout mezi PIR a HF senzorem. PIR infračervené senzory pohybu mohou někdy reagovat na chladnoucí kapotu automobilu a zapnout osvětlení. Pokud je pro vás občasné náhodné sepnutí světla v prázdné garáži nežádoucí, pak můžete zvolit HF vysokofrekvenční radarové pohybové čidlo, které okolní teplota neovlivní.

Pro malou garáž je nejvhodnější umístění pohybového čidla na strop.


pohybové čidlo v garáži


Pro velkoplošná garážová stání můžete umístit buďto asymetrická nástěnná čidla pohybu se záběrným úhlem 130° a 230°, nebo kruhová stropní pohybová čidla 360°. Jejich rozmístění do spolupracujících skupin je pokaždé rozvrženo tak, aby pokryly všechny trasy mezi parkovacími stáními a výtahy.


rozmístění pohybových čidel v garáži

rozmístění čidel pohybu v garáži

 

Velké prostory – vzory umístění jednotlivých senzorů pohybu

Ať už jde o skladové plochy, hotelové chodby, kancelářské budovy a podobně, všude potřebujete kvůli zvýšenému pohybu lidí ovládat osvětlení pomocí celé skupiny čidel.

Toalety a WC

Jednotlivá čidla můžete zapojit buďto stropní 360°, nebo použít nástěnná čidla pro umístění do elektrikářské krabičky, která instalujete v místech, kde se nacházely dříve vypínače. Ušetříte si tak mnoho práce se stropní montáží, avšak pokrytí toalet nemusí být stoprocentní díky nedostatečnému množství původních vypínačů.

Díky tenkým přepážkám na toaletách můžete použít i radarová vysokofrekvenční čidla pohybu, která budou reagovat též na pohyb osob ve slepých rozích prostoru.


rozmístění čidel na wc

rozmístění čidel na toaletách

 

Dlouhé chodby

Pro dlouhé chodby kancelářských a firemních budov existují 3 hlavní způsoby rozmístění senzorů pohybu.

 • Kombinace nástěnných a stropních senzorů
  Nástěnné senzory jsou umístěné v místech, kde se dříve nacházely vypínače osvětlení, zatímco stropní senzory pokrývají centrální části chodby, kde původní vypínače instalovány nebyly.


rozmístění čidel na chodbách

 • Detektory pohybu s velkým plošným pokrytím
  Čidla jsou uspořádána do spolupracujících skupin. Rozlehlé prostory u schodů nebo vstupní haly pokrývají čidla s velkým pokrytím plochy (s efektivním dosahem 6 metrů na všechny strany) a chodby snímají pohybová čidla určená pro dlouhé chodby (až 40 metrů).


senzory na chodbách

 • Stropní senzory pohybu v samostatných zónách
  Stropní pohybová čidla jsou umístěná tak, aby pokryla vždy svojí část chodby. Světla se rozsvěcují jen v těch částech chodby, kde prochází lidé.


čidla chodba

 

Vysoké stropy

Skladové prostory, příjezdové rampy a velké haly potřebují výkonná čidla, neboť jsou umístěná ve velké výšce, odkud musí reagovat nejen na pohyb techniky, ale i jednotlivých osob.


čidla vysoké stropysenzory vysoké stropy


V případě vysokých regálových stání je třeba na každou úzkou chodbičku mezi regály použít jedno čidlo.


čidla vysoké regály

 

Sviťte moderně a chytře

Pohybová čidla a světla s čidlem pohybu vám nejen uspoří značné výdaje za elektrickou energii, ale poskytnou i dostatek komfortu. Pokud potřebujete poradit, naši specialisté vám rádi poradí s instalací i výběrem pohybových čidel i vhodných svítidel pro váš objekt.


SPACO 1 PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, úhel záběru 120°, dosah až 10m, 8s-35min, 2-2000lx, max.500W, 230V, IP54, 120x80x50mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
SKLADEM
SPACO 1
PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, úhel záběru 120°, dosah až 10m, 8s-35min, 2-2000lx, max.500W, 230V, IP54, 120x80x50mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 648,20 Kč
PIR 360°/120° 1000W, IP20 plochý PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm, ploché provedení
SKLADEM
PIR 360°/120° 1000W, IP20 plochý
PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm, ploché provedení
564,47 Kč
CEPTE 130 PIR - Venkovní nástěnný snímač pohybu pro osvětlení, šedý/černý/bílý, úhel záběru 130°, dosah 12m, 2-2000lx, čas 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min, 2-2000lx, 130x78x84mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
SKLADEM
CEPTE 130
PIR - Venkovní nástěnný snímač pohybu pro osvětlení, šedý/černý/bílý, úhel záběru 130°, dosah 12m, 2-2000lx, čas 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min, 2-2000lx, 130x78x84mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 864,30 Kč
DETECT W02-180 IP54 PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
SKLADEM
DETECT W02-180 IP54
PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m/5m, čas 10s-30min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
od 1 598,41 Kč
CPO W280 PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 16m, asymetrická charakteristika 280°, čas 15s-16min, soumrak2-2500Lx, 230V, 2kW, IP44, 100x68x78mm, pro spínání malých příkonů
SKLADEM
CPO W280
PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 16m, asymetrická charakteristika 280°, čas 15s-16min, soumrak2-2500Lx, 230V, 2kW, IP44, 100x68x78mm, pro spínání malých příkonů
od 2 922,39 Kč
CPO W120 PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 10m, asymetrická charakteristika 120°, nebo 180; , max 1kW, 4s-10min, 2-2500Lx 230V IP44 80x55x70mm, pro spínání i malých příkonů
SKLADEM
CPO W120
PIR - Kvalitní detektor, čidlo, senzor pohybu pro osvětlení jednozónový spínaný, nástěnný, dosah max 10m, asymetrická charakteristika 120°, nebo 180; , max 1kW, 4s-10min, 2-2500Lx 230V IP44 80x55x70mm, pro spínání i malých příkonů
od 1 098,92 Kč
IDA PIR - Stropní vestavné pohybové čidlo, senzor pohybu pro osvětlení, materiál plast, barva bílá, závěr 360°, dosah max 5m, čas sepnutí 10s-10min, zátěž max 2000VA, 230V, IP20, d=76mm, h=73mm.
SKLADEM
IDA
PIR - Stropní vestavné pohybové čidlo, senzor pohybu pro osvětlení, materiál plast, barva bílá, závěr 360°, dosah max 5m, čas sepnutí 10s-10min, zátěž max 2000VA, 230V, IP20, d=76mm, h=73mm.
344,85 Kč
PIRMATIC-W04 PIR - Venkovní nástěnný pohybový senzor pro osvětlení, barva černá/bílá, záběr 140°, dosah max 14m, zátěž mx max.1000W, soumrak 2-2000lx, čas 8s-35min, 230V, IP54, 95x86x70mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
SKLADEM
PIRMATIC-W04
PIR - Venkovní nástěnný pohybový senzor pro osvětlení, barva černá/bílá, záběr 140°, dosah max 14m, zátěž mx max.1000W, soumrak 2-2000lx, čas 8s-35min, 230V, IP54, 95x86x70mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 1 512,50 Kč
PIRMATIC-W PIR - Venkovní nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, záběr 300°, dosah až 12m, max.2000W, 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
SKLADEM
PIRMATIC-W
PIR - Venkovní nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, záběr 300°, dosah až 12m, max.2000W, 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W
od 3 509,00 Kč
DETECT W01-240 PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, dosah až 12m, záběr 240° pod čidlem až 240m2, nastavitelný čas 10s-15min, nastav spínání soumraku 2-200lx, max 1000W, 230V, IP54, 90x60x100mm
SKLADEM
DETECT W01-240
PIR - Venkovní, nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, dosah až 12m, záběr 240° pod čidlem až 240m2, nastavitelný čas 10s-15min, nastav spínání soumraku 2-200lx, max 1000W, 230V, IP54, 90x60x100mm
od 1 901,39 Kč
DETECT W03-180 PIR - Nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m, čas 10s-10min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
SKLADEM
DETECT W03-180
PIR - Nástěnný snímač, detektor, senzor pohybu PIR pro ovládání osvětlení, záběr 180°, dosah 12m, čas 10s-10min, soumrak 2-2000lx, max.1000W, 230V, IP54, 120x76x56mm, pro spínání malých příkonů LED
od 2 662,00 Kč
RUT PIR - Stropní přisazené pohybové čidlo, senzor pohybu pro osvětlení, plast, bílá, záběrný úhel 360°, dosah max 6m, čas sepnutí 10s-10minut, nastavení sepnutí po somraku, zátěž max 500W/300W, 230V, IP20 d=115mm, h=55mm
SKLADEM
RUT
PIR - Stropní přisazené pohybové čidlo, senzor pohybu pro osvětlení, plast, bílá, záběrný úhel 360°, dosah max 6m, čas sepnutí 10s-10minut, nastavení sepnutí po somraku, zátěž max 500W/300W, 230V, IP20 d=115mm, h=55mm
302,74 Kč
GRO senzor HF HF senzor pohybu, plast bílá, nebo černá, záběr 180°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 25-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65, rozměry 115x55x55mm
SKLADEM
GRO senzor HF
HF senzor pohybu, plast bílá, nebo černá, záběr 180°, dosah až 10m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 25-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 200W, IP65, rozměry 115x55x55mm
od 481,10 Kč
RET senzor pohybu PIR IP44 Nástěnný, senzor pohybu PIR, plast bílá, nebo černá, nastavitelný sklon +-20°, záběr 180°/90°, dosah až 12m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 400W, IP44, tř.1, 45x70x60mm
SKLADEM
RET senzor pohybu PIR IP44
Nástěnný, senzor pohybu PIR, plast bílá, nebo černá, nastavitelný sklon +-20°, záběr 180°/90°, dosah až 12m, nastav čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 400W, IP44, tř.1, 45x70x60mm
345,46 Kč
CRE senzor POHYBU PIR Stropní, senzor pohybu PIR, plast bílá, záběr 360°/150°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 300W, IP20, tř.1, rozměry d=88mm, h=55mm
SKLADEM
CRE senzor POHYBU PIR
Stropní, senzor pohybu PIR, plast bílá, záběr 360°/150°, dosah až 12m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 300W, IP20, tř.1, rozměry d=88mm, h=55mm
437,90 Kč
CEMES PIR senzor 360°/180° IP20 Stropní, nástěnný senzor pohybu PIR, záběr 360°/180°, dosah 20m, čas sepnutí 10s-30min, 3-2000lux, materiál plast PC, povrch bílá, černá, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 1000W, IP20, rozměry 87x56x713mm
SKLADEM
CEMES PIR senzor 360°/180° IP20
Stropní, nástěnný senzor pohybu PIR, záběr 360°/180°, dosah 20m, čas sepnutí 10s-30min, 3-2000lux, materiál plast PC, povrch bílá, černá, 230V, zátěž odporová 2000W/ LED 1000W, IP20, rozměry 87x56x713mm
od 752,50 Kč
senzor POHYBU PIR LED INFRARED Senzor pohybu PIR, úhel záběru 360°, dosah 6m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, těleso plast, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=76mm, h=75,6mm
SKLADEM
senzor POHYBU PIR LED INFRARED
Senzor pohybu PIR, úhel záběru 360°, dosah 6m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, těleso plast, povrch bílá, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=76mm, h=75,6mm
407,17 Kč
STREPLEX čidlo PIR PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 18m, čas sepnutí 5s-15min, soumraku 2-1000lx, montážní výška 4-14m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm
SKLADEM
STREPLEX čidlo PIR
PIR - kvalitní stropní přisazený pohybový senzor, záběr 360°/180°, dosah až 18m, čas sepnutí 5s-15min, soumraku 2-1000lx, montážní výška 4-14m, max.2000W max 8 zářivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54, 95x95x65mm
od 3 872,00 Kč
WALLIXE ČIDLO PIR IP54 PIR - kvalitní nástěnný pohybový senzor, záběr 180°/90°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2m, max.1000W max 6 zářivek, 230V, IP54, 120x78x55mm
SKLADEM
WALLIXE ČIDLO PIR IP54
PIR - kvalitní nástěnný pohybový senzor, záběr 180°/90°, dosah až 20m, čas sepnutí 5s-15min, soumrak 2-2000lx, montážní výška 2m, max.1000W max 6 zářivek, 230V, IP54, 120x78x55mm
od 2 541,00 Kč
senzor POHYBU PIR IP44/IP20 Pohybový senzor PIR, těleso plast, povrch bílá, černá, záběr 180°/160°, dosah 6m/12m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
SKLADEM
senzor POHYBU PIR IP44/IP20
Pohybový senzor PIR, těleso plast, povrch bílá, černá, záběr 180°/160°, dosah 6m/12m, čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 429,43 Kč