Pohybová čidla a světla s čidlem - základní rady a tipy

25. 11. 2017


Rozdělení pohybových čidel a světel s pohybovým čidlem dle použití:

Pohybová čidla a světla s čidlem pohybuPohybové čidlo
a svítidla s čidlem pohybu jsou instalovány zejména do prostor krátkodobého pobytu, jako jsou vstupy do domu, zádvěří, chodby, schodiště, spižírna, WC. 

Senzory přítomnosti

Senzory přítomnosti pro osvětlení

Senzory přítomnosti
jsou instalovány do prostor dlouhodobého pobytu buď s podílem denního světla, nebo bez vlivu denního světla, jako jsou učebny, kanceláře, výrobní prostory, sklady a pod. Smyslem senzorů přítomnosti je v závislosti na denním světle, udržovat hladinu osvětlení na stejné hladině, tzv. řízení osvětlení na konstatní hladinu a současně sledovat potřebu svítit v závislosti na přítomnosti osob.

Rozdělení čidel - senzorů pohybu dle principu:

PIR - Passive Infrared Detector - Pasívní infračervený detektor

V současnosti se v EU jedná o nejpoužívanější druh senzoru pohybu. 

Přednosti PIR čidel, senzorů pohybu: Možnost omezení záběru PIR čidla pohybu pomocí clonek, které omezí reakci čidla na nežádoucí oblasti, jako jsou veřejné komunikace, chodník, silnice apod.

Clonky pro PIR čidla pohybu

Nevýhody PIR čidel, senzorů pohybu: Dosah PIR čidla pohybu závisí na velikosti snímané plochy (člověk) a současně rozdílu teplot mezi snímanými (člověk v.s. okolí) plochami. Proto v případech, kdy zejména v zimě lidé nosí dobře tepelně-izolační oblečení a teplo vyzařuje pouze obličej, často krytý kuklou, je dosah čidla snížen. Podobná situace panuje v letním období, kdy během teplých letních nocí je teplota vzduchu podobná teplotě lidského těla. K dalším nevýhodám PIR čidel pohybu patří ve venkovním prostředí citlivost na poryvy větru a pod. Při instalaci v garáži, může PIR čidlo někdy reagovat na chládnoucí kapotu automobilu  a tím dojde k nežádoucímu zapnutí osvětlení. I tak mají PIR senzory pohybu velmi spolehlivý záchyt. 

HF - High Frequency - Vysokofrekvenční čidla, senzory pohybu

Někdy nazývaná radarové senzory pohybu. Jedná se o vysokofrekvenční zářič pracující nejčasteji v pásmu 5,8GHz, který reaguje na změnu homogenity elelektromagnetického pole v zorném poli čidla.

Přednosti HF čidel pohybu: HF senzor pohybu lze umístit pod difuzor svítidla a tím není narušen design ve srovnání se svítidly osazenými PIR čidly pohybu. HF senzory v exteriéru nereagují pohybu na větrné poryvy.

Nevýhody HF čidel, senzorů pohybu: U HF senzoru pohybu nelze omezit úhel záběru čidla. Záběrný úhel HF senzoru pohybu je nejčastěji tvořen kuželem s úhlem cca 150°. HF signál o kmitočtu 5,5GHz proniká lehkými přepážkami, jako jsou sádrokartonové stěny, dveřmi a pod. Proto při instalaci na chodbách bytových domů někdy dochází k nežádocímu rozvícení osvětlení spínaného HF senzory na chodbách, při pohybu za dveřmi bytu. 

US - Ultra Sonic - Ultrazvuková čidla, senzory pohybu

Jedná se o senzory pohybu pracující s ultrazvukem v pásmu 44kHz.

Přednosti US - Ultrazvukových čidel pohybu: US - Ultrazvukové senzory pohybu snímají pohym i za pevními překážkami, jako jsou sloupy v místnostec, přepážky kójí na toaletách a podobně.

Rozdělení pohybových čidel dle prostor (snímací charakteristiky):

Bytové prostory interiér

Nejčastější aplikace pohybových čidel pro osvětlení v bytových prostorách jou tzv. prostory krátkodobého pobytu, jako jsou zádvěří, chodby, spižírna, WC apod.

Pro více informací: Rady a tipy pro správné rozmístění čidel pohybu na WC

Bytové prostory exteriér

Venkovní čidla pohybu

Pro více informaci: Rady a tipy pro správné rozmístění čidel pohybu u rodinného domu

Schodiště

Čidla pohybu pro osvětlení schodiště.

Pro více informaci: Rady a tipy pro správné rozmístění čidel pohybu na schodišti

Dlouhé chodby

Typicky se jedná o chodby hotelových a kancelářských budov apod.

Čidla senzory pohybu pro dlouhé chodby

Pro více informací: Rady a tipy pro správné rozmístění čidel pohybu na chodbách

Velké plochy

Typicky se jedná o velké manipulační prostory se stropem výšky 2,5-3m, bez regálových stání. 

Vysoké prostory s volným prostranstvím

Typicky se jedná o rozlehlé skladové plochy, kam vjíždí vysokozdvižné vozíky apod.

Senzory pohybu pro osvětlení, pro vysoké prostory Senzory pohybu pro osvětlení, pro vysoké prostory

Vysoké a současné úzké prostory

Typicky se jedná o uličky regálových stání.

Senzory pohybu pro vysoké prostory s regálovým stáním

Čidla pohybu a světla s pohybovým čidlem s možností parametrizace pomocí dálkového ovladače, nebo mobilním telefonem

V současnosti se v nabídce výrobců stále více objevují čidla pohybu, které mohou být parametrizovány pomocí dálkového ovladače, nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu. K základním výhodám patří možnost trvalého rozsvícení (do rozednění). Tato funkceje výhodná v prostorách s jak krátkodobým, tak dlouhodobým pobytem, jako je garáž, posezení na terase a pod. Další možností je nastavení pomocí dálkového ovladače času sepnutí, úrovně soumraku a citlivost čidla a pod. Tímto způsobem lze ve srovnání s nastavovacími prvky umístěnými na čidle mnohem pohodlněji a přesněji nastavit vlastnosti čidla.

Dálkové ovládání pro senzory pohybu osvětlení
Ve většině případů není dálkový ovladač součástí balení čidla, nebo světlo s pohybovým čidlem.

Nabídku pohybových čidel pro všechny účely naleznete zde
Nabídku svítidel s čidlem pohybu pro všechny účely naleznete zde
Nabídku senzorů přítomnosti pro všechny účely naleznete zde