Automatické řízení osvětlení místností na konstatní hodnotu.

22. 09. 2011


Systémy pro automaticé řízení osvětlení na konstatní hodnotu jsou vhodné pro většinu typů kanceláří, školních učeben, výrobních prostor, zdravotnických pracovišť, laboratoří a podobně, kde během dne není hlídáno zbytečné umělé svícení stropními svítidly. Zařízení současně udržuje konstatní hladinu osvětlení na pracovišti na průběžné změně oslunění pracoviště vlivem denního světla.

Automatické řízení osvětlení na konstatntní hodnotu
Automatický režim - Systém v závislosti na proměnlivé intenzitě venkovního, denního osvětlení a pohybu osob v dané místnosti automaticky, plynule nastavuje předvolenou konstatní hladinu zářivkového osvětlení dle denní doby (ráno, poledne, večer, noc a stejně tak plynule vyrovnává rozdíly denního osvětlení během jasného, slunečného, nebo oblačností zataženého dne). Jestliže osoby opustí daný prostor, tak na základě pohybového senzoru dojde k automatickému vypnutí osvětlení, pokud se tak nestalo při odchodu z místnosti ručním vypnutím.

Manuální režim - V případě, že automatické řízení není dočasně vyžadováno (například požadavek na nižší hladinu osvětlení při promítání v učebnách a podobně), lze zařízení přepnout do ručního režimu a požadovaná intenzita osvětlení je nastavena ručně.

Ovládání probíhá ručním vypínačem běžného vzhledu, který se obvykle umístí u vstupu do místnosti, který obsahuje volby:
- Automat - udržování konstatntní hladiny osvětlení.
- Ručně - možnost plynulého ručního nastavení hladiny osvětlení, kde prostřednictvím tlačítek +/- nastavíme ručně požadovanou hodnotu. V tomto případě mají všechny  zóny (1, 2, 3) stejnou intenzitu umělého světla.
- 0 - Tlačítko ruční vypnutí.

Snadná integrace na běžné systémy řízení budov. Zařízení lze integrovat s běžnými systémy řízení budov. Pak lze využívat funkce jako je centrální vypnutí osvětlení, propojení osvětlení se stíněním místností - okenní žaluzie, nebo zatemnění místností - přednáškové místnosti, Nastavení slabé iluminační hodnoty například pro noční pochůzky, nebo jako součást noční architektury budovy - slabě, třeba v nastavený čas (například od soumraku do půlnoci) svítí pás jednoho patra výškové budovy atd.


Přínos:
- Úspory elektrické energie 40-70% oproti místnostem bez automatiky.
- Vylepšená hygiena práce v důsledku konstatního osvětlení pracovní plochy.

Při náhradě zářivkových svítidel s konvenčními předřadníky za svítidla vybavená elektronickými předřadníky, je:
 - Lepší pracovní pohoda (nižší únava zraku) v důsledku potlačení stroboskopického jevu vyšším kmitočtem světla (konvenční předřadník 50Hz, elektronický, nejčastěji 30kHz-50kHz).
 - Až o 50% delší životnost světelných zdrojů v případě použití elektronických předřadníků.
 - Nižší pokles svítivosti zářivkových světelných zdrojů v závislosti na čase (t.j. úspora na servisu výměny vyčerpaných světelných zdrojů).
- Oproti konvenčním předřadníkům mají elektronické předřadníky cca o 15% nižší spootřebu elektrické energie, t.j. světelná soustava má vyšší účinnost.

Nabídka systémů řízení osvětlení na konstantní hodnotu naleznete zde.