Jak na osvětlení firemní kanceláře?

28. 03. 2021


osvetleni firemni kancelare uvodní fotka


Neoslňující, dostatečně intenzivní
, ve správném směru bez stínů. Takové by mělo být správné osvětlení do kanceláří. A to není vše, mělo by mít také vhodnou teplotu světla, vysoký index podání barev a další vlastnosti. V tomto textu komplexně vše okolo světel do kanceláří rozebereme a zaměříme se i na další prostory, které s kancelářským prostředím souvisí, jako jsou jednací místnosti a recepce.

 

 

osvetleni kancelare1

 

Základní předpisy a normy pro osvětlení kanceláře. Hladina osvětlení, teplota světla, index podání barev

Hladiny osvětlení v kancelářích stanovuje ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů -  Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Při zmínce této normy se pozornost většinou soustředí na tzv. osvětlenost. Tato norma  se ale zabývá i dalšími vlivy, jako je rozložení jasu, oslněním, směrovostí světla, podáním barev a barevným tónem světla, míháním světla a v neposlední řadě denním světlem. Pro stanovení hladiny osvětlení, se vychází z charakteru činností, které v kanceláři probíhají. Podrobněji to ukazuje tabulka níže.


osvetleni-kancelare-tabulka-osvetlenosti-dle-csn-en-12464-11


Hladiny osvětlení, rovnoměrnost, kontrasty, jasy a další hodnoty přímo souvisí s produktivitou práce. Proto by provozovatel nejen kancelářských, ale i dalších průmyslových, skladových, obchodních prostor i bez požadavků zmíněné normy ve vlastním zájmu měl dbát na zrakovou pohodu ve vztahu k prováděným činnostem. Splnění požadavků uvedených parametrů zjistíme výpočtem osvětlení, které zohlední podmínky daných prostor a uvažovaných svítidel.

Osvětlenost

Ukázka výpočtu osvětlení kanceláře o rozměrech 5,4 m × 3,6 m a výškou stropu 2,8 m, kde pro střední hladinu osvětlenost 500 lx vychází 6 ks svítidel typu LED panel s příkonem 40 W, tedy v dané místnosti je pro zajištění minimální střední hladiny osvětlenosti Em 500 lx potřebný příkon 240 W (cca 12,35 W/m2). 

Pokud v takové kanceláři budete svítit v pracovní dny po dobu 6 hodin (260 dnů v roce), pak spotřeba elektrické energie bude 374,40 kWh (výpočet 0,24 kWh × 6 h/den × 260 pracovních dnů). Roční náklady na spotřebu elektrické energie za osvětlení při sazbě cca 4,50 Kč/kWh (průměrné ceny 03/2021) budou činit 1.684,80 Kč. 


vypocet-osveteni-kancelare


Vedle uvedených hladin osvětlení je nezbytné, jak už jsme zmínili, zohlednit i další parametry osvětlení, kam patří: teplota světla, index podání barev a činitel oslnění.

Teplota světla

Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a toho, co se považuje za přirozené. Volba závisí na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, klimatickém pásmu a na oblasti použití.

V horkých klimatických podmínkách se preferuje chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se upřednostňuje teplejší barevný tón světla.

V našich klimatických podmínkách je pro osvětlení kanceláře preferována neutrální teplota světla, v rozmezí 3800 K až 5300 K, typicky se výrobci soustřeďují na teplotu 4000 K.


barvy-svetla-tepla-neutralni-denni

 

Index podání barev Ra

Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy předmětů a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé vypadali přitažlivě a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové (viz také ISO 3864). Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska podání barev byl zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato hodnota se zmenšuje se zhoršováním jakosti podání barev. 

Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit v některých místech nebo při některých činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev. Proto je podle ČSN EN 12464-1 tabulka 5.3 pro kanceláře stanovena minimální hodnota indexu podání barev na Ra 80.

Činitel oslnění UGR

UGR (Unified glare rating)  je další parametr, který je podmínkou pro osvětlení kanceláří. Hodnotu UGR uvádí výrobce osvětlení na štítku svítidla, nejčastěji v podobě např. UGR<19, nebo lze hodnotu v daných podmínkách změřit jasoměrem. 


cinitel-oslneni-osveteni-kancelare

 

Příklady řešení osvětlení administrativních prostor


Osvětlení kanceláře


1. LED panely

Nejběžnější řešení osvětlení kanceláří je pomocí tzv. LED panelů, instalovaných buď do tzv. kazetových stropů, nebo jsou LED panely instalovány na strop pomocí montážního rámu.

Předností LED panelů je nízká pořizovací cena, přitom mají přijatelnou účinnost, dlouhou životnost a lze je vyrobit v provedení s činitelem oslnění UGR<19. V případě potřeby se mohou dodávat ve stmívatelném provedení například ve spojitosti se senzory přítomnosti, a proto se pro osvětlení kanceláří a dalších administrativních prostor osvědčily.


osveteni-kancelare2


K vizuálně atraktivním patří LED panely imitující slunečnou oblohu s oblaky. Toto řešení výrazně oživuje prostředí a uvolní atmosféru v daném prostoru.


osvetlení kanceláře obláčky


LED panely lze dodat i v podobě různých segmentů pro vizuální nebo architektonické ztvárnění daných prostor.


osvětlení kanceláře LED panely_tvary

osvětlení kanceláře LED panely_tvary1

osvětlení kanceláře LED panely_tvary3

osvětlení kanceláře LED panely_tvary4

 

2. Svítidla z hliníkových profilů 

Osvětlení kanceláře pomocí svítidel z hliníkových profilů patří mezi další oblíbené řešení. Svítidla z hliníkových profilů, lze jednak instalovat na strop, nebo zavěsit, pomocí lankových závěsů.

Výhodou profilových světel je možnost sestavení do souvislých linií někdy dlouhých i desítky metrů, nebo do různých obrazců, které jsou napájeny z jednoho místa. Závěsná svítidla z hliníkových profilů, lze dodat v provedení buď svítících jenom dolů, nebo svítících nahoru a dolů. Nepřímé osvětlení svítící nahoru vytváří dojem příjemného, měkkého, ateliérového osvětlení a pocitově zvětšuje prostor. Podle provedení svítidla můžete samostatně ovládat složku svítící dolů a nepřímou svítící nahoru.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu


Ukázka realizace osvětlení kanceláří pomocí kruhových designových svítidel a lineárních svítidel z hliníkových profilů osvětlující jednotlivá pracoviště.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu2

 

3. Stojací kancelářské lampy

Další možností k osvětlení kanceláří je použití stojacích kancelářských lamp. Ty mohou jednoduchým způsobem vyřešit osvětlení v místech, kde by jinak bylo zajištění potřebných hladin osvětlení komplikované. To jsou například prostory, kde není možno svítidla instalovat, či zavěsit na strop, jako třeba místa s vysokými stropy, nebo památkově chráněné a klenuté stropy.  

Největší předností stojacích lamp je snadná instalace – jedná se o přenosnou stojací lampu, kde instalaci zvládne i laik. Vlastní připojení napájení je ze zásuvky 230V. Kancelářské stojací lampy bývají vybaveny vypínačem, nebo dle provedení i stmívačem, popřípadě senzorem přítomnosti. Senzor přítomnosti jednak automaticky nastavuje hladinu umělého osvětlení v závislosti na podílu denní složky a dále po opuštění pracoviště – není zaznamenáván pohyb osob v prostoru kolem stojací lampy – světlo automaticky zhasne a tím šetří spotřebu elektrické energie. Tímto vzniká možnost individuálního ovládání osvětlení podle obsazenosti pracoviště a není potřeba svítit v celém prostoru. Je to vhodné pro místa, jako jsou velkoplošné kanceláře.


osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu3

osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu1

 

Osvětlení konferenční a zasedací místnosti

Pro osvětlení jednací místnosti platí požadavek na hladiny a kvalitu osvětlení stejně jaké jsou vyžadovány pro osvětlení kanceláří, tedy střední hladina osvětlenosti Em 500 lx, činitel oslnění max UGR<19, index podání barev Ra 80.

Ukázka realizace osvětlení jednací místnosti pomocí svítidel z hliníkových profilů sestavených do tvaru obdélníku.


osveteni-jednaci-mistnosti


Na dalším obrázku je osvětlení jednací místnosti pomocí centrálního lineárního svítidla vyrobeného z hliníkového profilu zavěšeného nad jednacím stolem.


osveteni-jednaci-mistnosti1


Svítidla z hliníkových profilů mohou být také ve tvaru prstenců.


osveteni-jednaci-mistnosti2

 

Osvětlení recepce

Pro osvětlení firemní recepce je vyžadována střední hladina osvětlenosti Em 300 lx, činitel oslnění max UGR<22 a index podání barev Ra 80.

Vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o reprezentační firemní prostor, pak vedle technických parametrů potřebných k zajištění potřebných hladin osvětlení se volí vizuálně atraktivní designová svítidla, která dotváří estetický dojem z daného prostoru. Velmi často se pro vytvoření uvolněné atmosféry firemní recepce používají dekorativní stolní nebo stojací lampy a podobně.

Ukázka realizace osvětlení podnikové recepce pomocí lineárního svítidla z hliníkového profilu. 


osveteni-firemni-recepce


Recepce může být osvětlena také pomocí stropních bodových a vestavných svítidel.


osveteni-firemni-recepce1


Na další fotografii je vidět osvětlení firemní recepce pomocí závěsných svítidel retroindustriálního designu.


osvetleni firemní recepce

 

Stolní kancelářské lampy

Jako doplňkové osvětlení kancelářských prostor se používají stolní lampy. Minimální výkon LED stolní kancelářské lampy doporučujeme alespoň 6W LED, teplota světla pro práci je vhodná neutrální 4000 K.  Aby bylo možno přisvítit správné místo, pak jsou ideální stolní lampy se dvěma rameny. Pro zajištění stability se používají stolní lampy přichycené k desce stolu pomocí svěrky. Další skupinou jsou nástěnné stolní lampy buď se dvěma rameny, nebo provedení pantograf.

 

Možnosti ovládání osvětlení kanceláře

K hospodárnému a účelnému provozu osvětlení kanceláře patří bezesporu dobře navržené a provedené ovládání osvětlení.

Ergonomie ovládání osvětlení kanceláře

K základním podmínkám dobrého ovládání osvětlení patří ergonomická funkčnost – ovládací prvky jsou na místech, kudy lidé přichází nebo odchází z pracoviště a na dalších komunikačních trasách.

Logika ovládání osvětlení kanceláře

Další přehlíženou věcí je logika a intuitivnost ovládání osvětlení. Tedy i když je osvětlení například u vstupů do místností, pak nelogické uspořádání vypínačů nebo jejich zmatečný nadbytek či nemožnost ovládání jednotlivých sekcí kanceláře podle obsazenosti nakonec způsobí, že se rozsvítí vše i v aktuálně neobsazených oblastech.

Automatizace ovládání osvětlení kanceláře 

Jak v malých, tak ve velkoplošných kancelářích lze s úspěchem využít automatizaci ovládání osvětlení.


nesviti-nekde-zbytecne


Obdobné výstražné štítky v záplavě dalších nařízení v podstatě vnímá už jen šéf. Proto je dobré ovládání osvětlení svěřit automatizaci, kde hladinu osvětlení lze řídit pomocí senzorů přítomnosti (nezaměňovat se senzory pohybu), které vyhodnocují intenzitu denního světla v kanceláři a současně sledují přítomnost lidí v daném prostoru. Pokud je hladina podílu denního osvětlení dostatečná, nebo pokud dojde k opuštění pracoviště, pak světlo automaticky zhasne.

Komplexnější systémy dokážou automatizovaně nastavovat hladinu osvětlení v závislosti na hloubce místností tak, aby v celé ploše kanceláře byla hladina osvětlení v kombinaci s denním osvětlením co nejrovnoměrnější a současně docházelo k úsporám elektrické energie. V případě potřeby lze automatiku jednoduchým přepnutím pomocí vypínače vyřadit a svítit v celé ploše kanceláře jednotně.


automaticke-rizeni-osvetleni-kancelare-na-konstatni-hodnotu


Potřebovali byste pomoci se správným osvětlením ve vaší firmě?
Ozvěte se nám. Společnost A-LIGHT s.r.o. je specializovaný dodavatel řešení osvětlení nejen pro kanceláře a veškeré administrativní prostory, ale i učebny, průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, hotely, restaurace a další komerční aplikace. 

 


CELLE COMBI Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, černá / bílá, difuzor prisma LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, vyzař úh 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP40, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit
UGR<19
SKLADEM
-13%Hodnocení
CELLE COMBI
Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, černá / bílá, difuzor prisma LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, vyzař úh 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP40, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit
od 2 202,20 Kč
CELLE Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, nebo neutrální, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit
UGR<19
SKLADEM
-13%Hodnocení
CELLE
Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, LED 40W, 4000lm, teplá 3000K, nebo neutrální, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit
od 2 480,50 Kč
RHYE 30W Stropní, nebo závěsné| svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 30W, teplá 3000K nebo neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP40, 1200x50x70mm, vč. lankového. závěsu. lze zkr, spojovatelné do řad
SKLADEM
-13%Hodnocení
RHYE 30W
Stropní, nebo závěsné| svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 30W, teplá 3000K nebo neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP40, 1200x50x70mm, vč. lankového. závěsu. lze zkr, spojovatelné do řad
od 1 512,50 Kč
BATTEN LED 10W 20W 40W 50W 60W IP20 Přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast prismatický, LED 10W, 20W, 40W, 50W, 60W, 120lm/W teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
SKLADEM
-26%Hodnocení
BATTEN LED 10W 20W 40W 50W 60W IP20
Přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast prismatický, LED 10W, 20W, 40W, 50W, 60W, 120lm/W teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 246,72 Kč
RONDO LED 25W, 40W, 46W, 100W, 145W Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 25W, 40W, 46W, 100W, 145W, teplá 3000K, neutrální 4000K, CCT, stmívatelné Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Stmívání
Stmívatelné DALI
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
Stmívatelné TRIAC
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
-15%Hodnocení
RONDO LED 25W, 40W, 46W, 100W, 145W
Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 25W, 40W, 46W, 100W, 145W, teplá 3000K, neutrální 4000K, CCT, stmívatelné Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 1 572,52 Kč
TURCONA Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, bezrámečkový panel LED 11W,  20W,33W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
SKLADEM
-16%Hodnocení
TURCONA
Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, bezrámečkový panel LED 11W, 20W,33W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 2 090,03 Kč
SALOBRENA-C LED 16W/34W CCT RGBW panel Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv teplá 2700K, neutr 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20
CCT - nastavitelná teplota světla
Ovládání dálkovým ovladačem
Ovládání telefonem
RGB - nastavení barev
Stmívání
SKLADEM
-16%Hodnocení
SALOBRENA-C LED 16W/34W CCT RGBW panel
Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv teplá 2700K, neutr 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20
od 2 689,95 Kč
CUSES 8W 350lm CCT Stolní kancelářská lampa, těleso plast, povrch černá/bílá, efekt kůže, difuzor plast, LED 8W, 350lm, CCT teplá 2700K, neutrální 4000K, denní 5500K, 230V, IP20, tř.1. rozměry 135x385mm, vč dotykového spínače
CCT - nastavitelná teplota světla
SKLADEM
-15%
CUSES 8W 350lm CCT
Stolní kancelářská lampa, těleso plast, povrch černá/bílá, efekt kůže, difuzor plast, LED 8W, 350lm, CCT teplá 2700K, neutrální 4000K, denní 5500K, 230V, IP20, tř.1. rozměry 135x385mm, vč dotykového spínače
od 1 002,97 Kč
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W čtverec Stropní, vestavné, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=12mm
SKLADEM
-26%Hodnocení
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W čtverec
Stropní, vestavné, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=12mm
od 314,60 Kč
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W VESTAVNÉ KRUH Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=12mm
SKLADEM
-26%Hodnocení
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W VESTAVNÉ KRUH
Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=12mm
od 314,60 Kč
LOOP LED PANEL 36W 40W 595X595MM Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál / mikroprisma, LED panel 36W/40W, teplá 3000K, neutr 4000K, Ra80, dle typu UGR<19, 230V, dle typu IP20/IP40, 595x595x10mm, trafo na kabelu
UGR<19
SKLADEM
-37%Hodnocení
LOOP LED PANEL 36W 40W 595X595MM
Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál / mikroprisma, LED panel 36W/40W, teplá 3000K, neutr 4000K, Ra80, dle typu UGR<19, 230V, dle typu IP20/IP40, 595x595x10mm, trafo na kabelu
od 603,79 Kč
LEMURDA LED 40W stmívatelné + CCT OBDÉLNÍK Stropní, svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 3200lm, dálk ovladačem stmívatelné, CCTnastav teplota teplá 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, 230V, IP20, rozměry 800x200x50mm
CCT - nastavitelná teplota světla
Ovládání dálkovým ovladačem
Stmívání
SKLADEM
-15%Hodnocení
LEMURDA LED 40W stmívatelné + CCT OBDÉLNÍK
Stropní, svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 3200lm, dálk ovladačem stmívatelné, CCTnastav teplota teplá 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, 230V, IP20, rozměry 800x200x50mm
od 2 678,70 Kč
LEMURDA LED 30W/40W Stropní, přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 30W/40W, dálkovým ovladačem (včetně) CCT nastavitelná teplota teplá 3000 - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20
CCT - nastavitelná teplota světla
Ovládání dálkovým ovladačem
SKLADEM
-15%Hodnocení
LEMURDA LED 30W/40W
Stropní, přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 30W/40W, dálkovým ovladačem (včetně) CCT nastavitelná teplota teplá 3000 - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20
od 2 755,29 Kč
JEANTIL stolní 1x15W E27 Stolní lampa, těleso dvě ramena dřevo buk, stínítko kov černá, pro žárovku 1x15W, E14, 230V, IP20, tř.1. rozměry hlavice d=280mm, h=475mm, vypínač na kabelu
SKLADEM
-15%
JEANTIL stolní 1x15W E27
Stolní lampa, těleso dvě ramena dřevo buk, stínítko kov černá, pro žárovku 1x15W, E14, 230V, IP20, tř.1. rozměry hlavice d=280mm, h=475mm, vypínač na kabelu
1 989,97 Kč
NIGTIO DESC LED 1X4,2W Lampa se skřipcem na poličku, flexibilní rameno, husí krk, těleso kov, povrch lak černá mat, difuzor plast mat, LED 1x4,2W, teplá 3000K, 300lm, Ra80, 230V, IP20, tř.3. rozměry rameno l=526mm, vč. vypínače
Třída 3
SKLADEM
NIGTIO DESC LED 1X4,2W
Lampa se skřipcem na poličku, flexibilní rameno, husí krk, těleso kov, povrch lak černá mat, difuzor plast mat, LED 1x4,2W, teplá 3000K, 300lm, Ra80, 230V, IP20, tř.3. rozměry rameno l=526mm, vč. vypínače
1 950,16 Kč
MERINA WALL 1x28W E27 Nástěnná lampa, dvě ramena, základna kov, stínítko kov, povrch černá, detaily měď, nebo bílá, detaily nikl, pro žárovku 1x28W, E27, A60, 230V, IP20, tř.2. rozm stínítko d=160mm h=156mm, rameno l=740mm, vč. vypínače na základně
SKLADEM
Hodnocení
MERINA WALL 1x28W E27
Nástěnná lampa, dvě ramena, základna kov, stínítko kov, povrch černá, detaily měď, nebo bílá, detaily nikl, pro žárovku 1x28W, E27, A60, 230V, IP20, tř.2. rozm stínítko d=160mm h=156mm, rameno l=740mm, vč. vypínače na základně
od 2 200,14 Kč
INTICO LAMP LED 11W nastavitelná teplota CCT Stolní lampa,  těleso hliník broušený s černými detaily, difuzor plast opál, LED 1x11W, nastav teplota teplá 3000K neutr 4500K denní 6000K, 550lm, se stmívačem, Ra80, 230V, IP20, rozměry 393x120x450mm
CCT - nastavitelná teplota světla
Stmívání
SKLADEM
-32%
INTICO LAMP LED 11W nastavitelná teplota CCT
Stolní lampa, těleso hliník broušený s černými detaily, difuzor plast opál, LED 1x11W, nastav teplota teplá 3000K neutr 4500K denní 6000K, 550lm, se stmívačem, Ra80, 230V, IP20, rozměry 393x120x450mm
1 488,42 Kč
JOY Stolní lampa s klipem, skřipcem, těleso kov, povrch bílá/černá/modrá/šedá/zelená/růžová, difuzor plast, LED 5W, 360lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=70mm, h=170mm.
SKLADEM
-15%
JOY
Stolní lampa s klipem, skřipcem, těleso kov, povrch bílá/černá/modrá/šedá/zelená/růžová, difuzor plast, LED 5W, 360lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=70mm, h=170mm.
od 495,01 Kč
LUCC Stolní lampa s klipem, skřipcem, těleso plast, povrch modrá/černá/bílá/červená, flexibilní rameno, LED 4,5W, 330lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry l=130mm, h=350mm.
SKLADEM
-15%
LUCC
Stolní lampa s klipem, skřipcem, těleso plast, povrch modrá/černá/bílá/červená, flexibilní rameno, LED 4,5W, 330lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry l=130mm, h=350mm.
od 798,96 Kč
TORGE STOLNÍ LAMPA ČERNÁ/ČERV TŘEŠ/BÍLÁ/CHAMPAGN Stolní kancelářská lampa, těleso plast, povrch černá/červená třešeň/bílá/champagne, flexibilní rameno, difuzor plast, LED 4,5W, 480lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=320mm, h=520mm.
SKLADEM
-15%
TORGE STOLNÍ LAMPA ČERNÁ/ČERV TŘEŠ/BÍLÁ/CHAMPAGN
Stolní kancelářská lampa, těleso plast, povrch černá/červená třešeň/bílá/champagne, flexibilní rameno, difuzor plast, LED 4,5W, 480lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=320mm, h=520mm.
od 898,79 Kč