Osvětlení kanceláře

28. 03. 2021


Osvětlení kanceláře, kompletní průvodce.

 

Na co si dnes posvítíme? V tomto textu se budeme zabývat osvětlením kanceláří, ale i dalších prostor, které s kancelářským prostředím souvisí, jako je jednací místnost, nebo recepce.

Obsah:

  1. Základní předpisy a normy pro osvětlení kanceláře. Hladina osvětlení, teplota světla, index podání barev.
  2. Příklady řešení osvětlení administrativních prostor.
    1. Osvětlení kanceláře.
    2. Osvětlení zasedací a jednací místnosti.
    3. Osvětlení recepce.
  3. Stolní kancelářské lampy.
  4. Ovládání osvětlení kanceláře a automatizované řízení osvětlení kanceláře pomocí senzorů přítomnosti.

 

Osvětlení kanceláře jak na to.

 

1. Základní předpisy a normy pro osvětlení kanceláře. Hladina osvětlení, teplota světla, index podání barev.

Hladiny osvětlení v kancelářích stanovuje ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů -  Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Při zmínce této normy, se pozornost většinou soustředí na tzv. osvětlenost. Tato norma  se ale zabývá i dalšími vlivy, jako je rozložení jasu, oslněním, směrovostí světla, podáním barev a barevným tónem světla, míháním světla a v neposlední řadě denním světlem. Pro stanovení hladiny osvětlení, se vychází z charakteru činností, které v kanceláři probíhají.

ČSN EN 12464-1 Tabulka 5.3 - Administrativní prostory (kanceláře) podle druhu činností.

Hladiny osvětlení, ale i rovnoměrnost, kontrasty, jasy a další hodnoty přímo souvisí s produktivitou práce. Proto by provozovatel nejen kancelářských, ale i dalších průmyslových, skladových, obchodních prostor i bez požadavků zmíněné normy ve vlastním zájmu měl dbát na zrakovou pohodu ve vztahu k prováděným činnostem. Splnění požadavků uvedených parametrů zjistíme výpočtem osvětlení, které zohlední podmínky daných prostor a uvažovaných svítidel.

Ukázka výpočtu osvětlení kanceláře o rozměrech 5,4m x 3,6m a výškou stropu 2,8m, kde pro střední hladinu osvětlenost 500lxi vychází 6ks svítidel typu LED panel s příkonem 40W, t.j. v dané místnosti je pro zajištění minimální střední hladiny osvětlenosti Em 500lx potřebný příkon 240W (t.j. cca 12,35W/m2). Pokud v takové kanceláři budeme svítit v pracovní dny po dobu 6 hodin (260 dnů v roce), pak spotřeba elektrické energie bude 374,40 kWh (výpočet 0,24kWh x 6h/den x 260 pracovních dnů). Roční náklady na spotřebu elektrické energie za osvětlení, při sazbě cca 4,50 Kč/kWh (průměrné ceny 03/2021) budou činit 1.684,80 Kč. 

Výpočet osvětlení kanceláře

 

Vedle uvedených hladin osvětlení je nezbytné zohlednit i další parametry osvětlení, kam patří: Teplota světla, Index podání barev, činitel oslnění. 

 

Teplota světla: Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a toho, co se považuje za přirozené. Volba závisí na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, klimatickém pásmu a na oblasti použití.
V horkých klimatických podmínkách se preferuje chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se upřednostňuje teplejší barevný tón světla.

V našich klimatických podmínkách je pro osvětlení kanceláře preferována neutrální teplota světla, v rozmezí 3800K-5300K, typicky se výrobci soustřeďují na teplotu 4000K.

 

Teploty světla v osvětlení kanceláře

 

Index podání barev Ra: Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy předmětů a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé vypadali přitažlivě a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové (viz také ISO 3864). Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska podání barev byl zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato hodnota se zmenšuje se zhoršováním jakosti podání barev. Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit v některých místech a nebo při některých činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev. Proto je podle ČSN EN 12464-1 tabulka 5.3 pro kanceláře stanovena minimální hodnota indexu podání barev na Ra80. 

 

Činitel oslnění UGR (Unified glare rating)  je další parametr, který je podmínkou pro osvětlení kanceláří. Hodnotu UGR, uvádí výrobce osvětlení na štítku svítidla, nejčastěji v podobě např. UGR<19, nebo lze hodotu v daných podmínkách změřit jasoměrem. 

Činitel oslnění osvětlení kanceláře.

 

2. Příklady řešení osvetlení administrativních prostor.

a. Osvětlení kanceláře.

Nejběžnější řešení osvětlení kanceláří je pomocí tzv. LED panelů, instalovaných buď do tzv. kazetových stropů, nebo jsou LED panely instalovány na strop pomocí montážního rámu.

Hlavní přednosti LED panelů: LED panely jsou levné, mají přijatelnou účinnost, dlouhou životnost, lze je vyrobit v provedení s činitelem oslnění UGR<19, v případu potřeby je lze dodat ve stmívatelném provedení například ve spojitosti se senzory přítomnosti a proto se pro osvětlení kanceláří a dalších administrativních prostor osvědčily. 

Osvětlení kanceláře jak na to.

 

K vizuálně atraktivním patří LED panely imitující slunečnou oblohu s oblaky. Toto řešení výrazně oživuje prostředí a uvolní atmosféru v daném prostoru.

LED panela s imitací denní oblohy s oblaky.

 

LED panely lze dodat i v podobě různých segmentů, pro vizuální, nebo architektonické ztvárnění daných prostor.

Osvětlení kanceláře

Osvětlení kanceláře LED panely.

Osvětlení kanceláře LED panely

Osvětlení kanceláře LED panely

 

Osvětlení kanceláře pomocí svítidel z hliníkových profilů patří mezi další oblíbené řešení. Svítidla z hliníkových profilů, lze jednak instalovat na strop, nebo zavěsit, pomocí lankových závěsů.

Přednosti svítidel z hliníkových profilů: Možnost sestavení do souvislých linií nekdy dlouhých i desítky metrů, nebo různých obrazců, které jsou napájeny z jednoho místa. Závěsná svítidla z hliníkových profilů, lze dodat v provedení buď svítících jenom dolů, nebo svítících nahoru a dolů. Nepřímé osvětlení svítící nahoru vytváří dojem příjemného, měkkého, ateliérového osvětlení a pocitově zvětšuje prostor. Podle provedení svítidla můžeme samostaně ovládat složku svítící dolů a nepřímou, svítící nahoru.

Osvětlení kanceláře

 

Ukázka realizace osvětlení kanceláří pomocí kruhových designových svítidel a lineárních svítidel z hliníkových profilů osvětlujících jednotlivá pracoviště.

Osvětlení kanceláře - svítidla z hliníkových profilů

 

Osvětlení kanceláře pomocí kancelářských stojacích lamp.

Stojací kancelářské lampy mohou jednoduchým způsobem vyřešit osvětlení v místech, kde by jinak bylo zajištění potřebných hladin osvětlení komplikované, jako jsou například v prostory kde není možno svítidla instalovat, či zavěsit na strop, jako například místa s vysokými stropy, nebo památkově chráněné a klenuté stropy.  

Přednosti kancelářských stojacíh lamp: Snadná instalace - jedná se o přenosnou stojací lampu, kde instalaci zvládne i laik. Vlastní připojení napájení je ze zásuvky 230V. Kancelářské stojací lampy bývají vybaveny vypínačem, nebo dle provedení i stmívačem, popřípadě senzorem přítomnosti. Senzor přítomnosti jednak automaticky nastavuje hladinu umělého osvětlení v závislosti na podílu denní složky a dále, po opuštění pracoviště - není zaznamenáván pohyb osob v prostoru kolem stojací lampy, světlo automaticky zhasne a tím šetří spotřebu elektrické energie. Tímto vzniká možnost individuálního ovládání osvětlení například dle obsazenosti pracovište a není potřebné svítit v celém prostoru a proto je vhodné pro místa, jako jsou třeba velkoplošné kanceláře.

 

Osvětlení kanceláře pomocí kancelářské stojací lampy.

Osvětlení kanceláře pomocí kancelářské stojací lampy.

 

 

b. Osvětlení konferenční a zasedací místnosti.

Pro osvětlení jednací místnosti platí požadavek na hladiny a kvalitu osvětlení stejné jaké jsou vyžadovány pro osvětlení kanceláří, t.j. střední hladina osvětlenosti Em 500lx, činitel oslnění max UGR<19, index podání barev Ra80.

Ukázka realizace osvětlení jednací místnosti pomocí svítidel z hliníkových profilů, sestavených do tvaru obdélníku.

Osvětlení konferenční a zasedací místnosti.

 

Ukázka realizace konferenční a zasedací místnosti, pomocí centrálního lineárního svítidla vyrobeného z hliníkového profilu, zavěšeného nad jednacím stolem.

Osvětlení konferenční a jednací místnosti.

 

Ukázka realizace osvětlení jednací místnosti pomocí svítidel z hliníkových profilů tvaru prstence. 

Ukázka osvětlení konferenční a zasedací místnosti pomocí pomocí svítidel z hlilníkových profilů.

 

c. Osvětlení recepce.

Pro osvětlení firemní recepce je vyžadována střední hladina osvětlenosti Em 300lx, činitel oslnění max UGR<22, index podání barev Ra80.

Vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o reprezentační firemní prostor,  pak vedle technických parametrů potřebných k zajištění potřebných hladin osvětlení, se volí vizuálně atraktivní, designová svítidla, která dotváří estetický dojem z daného prostoru. Velmi často se pro vytvoření uvolněné atmosféry firemní recepce používají dekorativní stolní, nebo stojací lampy a podobně.

Ukázka realizace osvětlení podnikové recepce pomocí lineárního svítidla z hliníkového profilu. 

Osvětlení firemní recepce.

 

Osvětlení firemní recepce, pomocí stropních, bodových, vestavných svítidel.

 

Osvětlení firemní recepce, pomocí závěsných svítidel retroindustriálního designu.

Osvětlení firemní recepce.

 

4. Stolní kancelářské lampy.

Stolní kancelářské lampy lze používat pouze jako doplňkové osvětlení. Minimální výkon LED stolní kancelářské lampy doporučujeme alespoň 6W LED, teplota světla pro práci je vhodná neutrální 4000K.  Aby bylo možno přisvítit správné místo, pak jsou ideální stolní lampy se dvěma rameny. Pro zajištění stability se používají stolní lampy přichycené k desce stolu pomocí svěrky. Další skupinou jsou nástěnné stolní lampy buď se dvěmi rameny, nebo provedení pantograf.

 

3. Možnosti ovládání osvětlení kanceláře.

K hospodárnému a účelnému provozu osvětlení kanceláře, patří bezesporu dobře navržené a provedené ovládání osvětlení.

Ergonomie ovládání osvětlení kanceláře: K základním podmínkám dobrého ovládání osvětlení patří ergonomická funkčnost - ovládací prvky jsou na místech kudy lidé přichází, nebo odchází z pracoviště a na dalších komunikačních trasách.

Logika ovládání osvětlení kanceláře: Další přehlíženou věcí je logika a intuitivnost ovládání osvětlení. T.j. ikdyž je osvětlení například u vstupů do místností, pak nelogické uspořádání vypínačů, nebo jejich zmaečný nadbytek, či nemožnost ovládání jednotlivých sekcí kanceláře podle obsazenosti nakonec způsobí, že se rozsbvítí vše i v aktuálně neobsazených oblastech.

Automatizace ovládání osvětlení kanceláře. Jak malých, tak velkoplošných kancelářích lze s úspěchem využít automatizaci ovládáí osvětlení.

Obdobné výstražné štítky v záplavě dalších nařízení v podstatě vnímá už jen šéf. Proto je dobré ovládání osvětlení svěřit automatizaci, kde hladinu osvětlení lze řídit pomocí senzorů přítomnosti (nezaměňovat se senzory pohybu), které vyhodnocují intenzitu denního světla v kanceláři a současně sledují přítomnost lidí v daném prostoru. Po kud je hladina podílu denního osvětlení dostatečná, nebo pokud dojde k opuštění pracoviště, pak světlo automaticky zhasne.

Komplexnější systémy dokáží automatizovaně nastavovat hladinu osvětlení v závislosti na hloubce místností tak, aby v celé ploše kanceláře byla hladina osvětlení v kombinaci s denním osvětlením co nejrovnoměrnější a současně docházelo k úsporám elektrické energie. V případu poteby, lze automatiku jednoduchým přepnutím pomocí vypínače vyřadit a svítit v celé ploše kanceláře jednotně.

Společnost A-LIGHT s.r.o. je specializovaný dodavatel řešení osvětlení nejen pro kanceláře a veškeré administrativní prostory, ale i učebny, průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, hotely, restaurace a další komerní aplikace. V případu zájmu nás neváhejte kontaktovat.