Jak na osvětlení firemní kanceláře? Rady, tipy, návod.

28. 03. 2021


LED panely do kanceláře - eShop

Stropní svítidla do kanceláře - eShop

Stolní kancelářské lampy - eShop

Stojací kancelářské lampy - eShop

 

osvetleni firemni kancelare uvodní fotka


Neoslňující, dostatečně intenzivní
, ve správném směru bez stínů. Takové by mělo být správné osvětlení do kanceláří. A to není vše, mělo by mít také vhodnou teplotu světla, vysoký index podání barev a další vlastnosti. V tomto textu komplexně vše okolo světel do kanceláří rozebereme a zaměříme se i na další prostory, které s kancelářským prostředím souvisí, jako jsou jednací místnosti a recepce.

 

 

osvetleni kancelare1

 

Základní předpisy a normy pro osvětlení kanceláře. Hladina osvětlení, teplota světla, index podání barev

Hladiny osvětlení v kancelářích stanovuje ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů -  Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Při zmínce této normy se pozornost většinou soustředí na tzv. osvětlenost. Tato norma  se ale zabývá i dalšími vlivy, jako je rozložení jasu, oslněním, směrovostí světla, podáním barev a barevným tónem světla, míháním světla a v neposlední řadě denním světlem. Pro stanovení hladiny osvětlení, se vychází z charakteru činností, které v kanceláři probíhají. Podrobněji to ukazuje tabulka níže.


osvetleni-kancelare-tabulka-osvetlenosti-dle-csn-en-12464-11


Hladiny osvětlení, rovnoměrnost, kontrasty, jasy a další hodnoty přímo souvisí s produktivitou práce. Proto by provozovatel nejen kancelářských, ale i dalších průmyslových, skladových, obchodních prostor i bez požadavků zmíněné normy ve vlastním zájmu měl dbát na zrakovou pohodu ve vztahu k prováděným činnostem. Splnění požadavků uvedených parametrů zjistíme výpočtem osvětlení, které zohlední podmínky daných prostor a uvažovaných svítidel.

Osvětlenost

Ukázka výpočtu osvětlení kanceláře o rozměrech 5,4 m × 3,6 m a výškou stropu 2,8 m, kde pro střední hladinu osvětlenost 500 lx vychází 6 ks svítidel typu LED panel s příkonem 40 W, tedy v dané místnosti je pro zajištění minimální střední hladiny osvětlenosti Em 500 lx potřebný příkon 240 W (cca 12,35 W/m2). 

Pokud v takové kanceláři budete svítit v pracovní dny po dobu 6 hodin (260 dnů v roce), pak spotřeba elektrické energie bude 374,40 kWh (výpočet 0,24 kWh × 6 h/den × 260 pracovních dnů). Roční náklady na spotřebu elektrické energie za osvětlení při sazbě cca 4,50 Kč/kWh (průměrné ceny 03/2021) budou činit 1.684,80 Kč. 


vypocet-osveteni-kancelare


Vedle uvedených hladin osvětlení je nezbytné, jak už jsme zmínili, zohlednit i další parametry osvětlení, kam patří: teplota světla, index podání barev a činitel oslnění.

Teplota světla

Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a toho, co se považuje za přirozené. Volba závisí na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, klimatickém pásmu a na oblasti použití.

V horkých klimatických podmínkách se preferuje chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se upřednostňuje teplejší barevný tón světla.

V našich klimatických podmínkách je pro osvětlení kanceláře preferována neutrální teplota světla, v rozmezí 3800 K až 5300 K, typicky se výrobci soustřeďují na teplotu 4000 K.


barvy-svetla-tepla-neutralni-denni

 

Index podání barev Ra

Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy předmětů a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé vypadali přitažlivě a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové (viz také ISO 3864). Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska podání barev byl zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato hodnota se zmenšuje se zhoršováním jakosti podání barev. 

Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit v některých místech nebo při některých činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev. Proto je podle ČSN EN 12464-1 tabulka 5.3 pro kanceláře stanovena minimální hodnota indexu podání barev na Ra 80.

Činitel oslnění UGR

UGR (Unified glare rating)  je další parametr, který je podmínkou pro osvětlení kanceláří. Hodnotu UGR uvádí výrobce osvětlení na štítku svítidla, nejčastěji v podobě např. UGR<19, nebo lze hodnotu v daných podmínkách změřit jasoměrem. 


cinitel-oslneni-osveteni-kancelare

 

Závěsná svítidla s potlačením oslnění UGR<19:

Další nabídka závěsných svítidel s potlačením oslnění UGR<19

 

Příklady řešení osvětlení administrativních prostor


Osvětlení kanceláře


1. LED panely

Nejběžnější řešení osvětlení kanceláří je pomocí tzv. LED panelů, instalovaných buď do tzv. kazetových stropů, nebo jsou LED panely instalovány na strop pomocí montážního rámu.

Předností LED panelů je nízká pořizovací cena, přitom mají přijatelnou účinnost, dlouhou životnost a lze je vyrobit v provedení s činitelem oslnění UGR<19. V případě potřeby se mohou dodávat ve stmívatelném provedení například ve spojitosti se senzory přítomnosti, a proto se pro osvětlení kanceláří a dalších administrativních prostor osvědčily.


osveteni-kancelare2

 

LED panely pro osvětlení kanceláře:

LED panely

 

Jak vybrat LED panel? Rady a tipy, návod.

Osvětlení firemní kanceláře návod rady tipy

 


K vizuálně atraktivním patří LED panely imitující slunečnou oblohu s oblaky. Toto řešení výrazně oživuje prostředí a uvolní atmosféru v daném prostoru.


osvetlení kanceláře obláčky


LED panely lze dodat i v podobě různých segmentů pro vizuální nebo architektonické ztvárnění daných prostor.


osvětlení kanceláře LED panely_tvary

osvětlení kanceláře LED panely_tvary1

osvětlení kanceláře LED panely_tvary3

osvětlení kanceláře LED panely_tvary4

 

Jak na osvětlení domácí kanceláře? Kompletní průvodce, rady a tipy.

Osvětlení domácí kanceláře návod rady tipy

2. Svítidla z hliníkových profilů 

Osvětlení kanceláře pomocí svítidel z hliníkových profilů patří mezi další oblíbené řešení. Svítidla z hliníkových profilů, lze jednak instalovat na strop, nebo zavěsit, pomocí lankových závěsů.

Výhodou profilových světel je možnost sestavení do souvislých linií někdy dlouhých i desítky metrů, nebo do různých obrazců, které jsou napájeny z jednoho místa. Závěsná svítidla z hliníkových profilů, lze dodat v provedení buď svítících jenom dolů, nebo svítících nahoru a dolů. Nepřímé osvětlení svítící nahoru vytváří dojem příjemného, měkkého, ateliérového osvětlení a pocitově zvětšuje prostor. Podle provedení svítidla můžete samostatně ovládat složku svítící dolů a nepřímou svítící nahoru.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu

 

Lineární svítidla z hliníkových profilů:

 

Kruhová a čtvercová svítidla z hliníkových profilů:

Svítidla z hliníkových profilů


Ukázka realizace osvětlení kanceláří pomocí kruhových designových svítidel a lineárních svítidel z hliníkových profilů osvětlující jednotlivá pracoviště.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu2

 

3. Stojací kancelářské lampy

Další možností k osvětlení kanceláří je použití stojacích kancelářských lamp. Ty mohou jednoduchým způsobem vyřešit osvětlení v místech, kde by jinak bylo zajištění potřebných hladin osvětlení komplikované. To jsou například prostory, kde není možno svítidla instalovat, či zavěsit na strop, jako třeba místa s vysokými stropy, nebo památkově chráněné a klenuté stropy.  

Největší předností stojacích lamp je snadná instalace – jedná se o přenosnou stojací lampu, kde instalaci zvládne i laik. Vlastní připojení napájení je ze zásuvky 230V. Kancelářské stojací lampy bývají vybaveny vypínačem, nebo dle provedení i stmívačem, popřípadě senzorem přítomnosti. Senzor přítomnosti jednak automaticky nastavuje hladinu umělého osvětlení v závislosti na podílu denní složky a dále po opuštění pracoviště – není zaznamenáván pohyb osob v prostoru kolem stojací lampy – světlo automaticky zhasne a tím šetří spotřebu elektrické energie. Tímto vzniká možnost individuálního ovládání osvětlení podle obsazenosti pracoviště a není potřeba svítit v celém prostoru. Je to vhodné pro místa, jako jsou velkoplošné kanceláře.


osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu3

osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu1

 

Stojací kancelářské lampy:

Stojací kancelářské lampy

 

Osvětlení konferenční a zasedací místnosti

Pro osvětlení jednací místnosti platí požadavek na hladiny a kvalitu osvětlení stejně jaké jsou vyžadovány pro osvětlení kanceláří, tedy střední hladina osvětlenosti Em 500 lx, činitel oslnění max UGR<19, index podání barev Ra 80.

Ukázka realizace osvětlení jednací místnosti pomocí svítidel z hliníkových profilů sestavených do tvaru obdélníku.


osveteni-jednaci-mistnosti


Na dalším obrázku je osvětlení jednací místnosti pomocí centrálního lineárního svítidla vyrobeného z hliníkového profilu zavěšeného nad jednacím stolem.


osveteni-jednaci-mistnosti1


Svítidla z hliníkových profilů mohou být také ve tvaru prstenců.


osveteni-jednaci-mistnosti2

 

Závěsná svítidla tvaru prstence:

 

Závěsná svítidla tvaru prstence

 

Osvětlení recepce

Pro osvětlení firemní recepce je vyžadována střední hladina osvětlenosti Em 300 lx, činitel oslnění max UGR<22 a index podání barev Ra 80.

Vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o reprezentační firemní prostor, pak vedle technických parametrů potřebných k zajištění potřebných hladin osvětlení se volí vizuálně atraktivní designová svítidla, která dotváří estetický dojem z daného prostoru. Velmi často se pro vytvoření uvolněné atmosféry firemní recepce používají dekorativní stolní nebo stojací lampy a podobně.

Ukázka realizace osvětlení podnikové recepce pomocí lineárního svítidla z hliníkového profilu. 


osveteni-firemni-recepce


Recepce může být osvětlena také pomocí stropních bodových a vestavných svítidel.


osveteni-firemni-recepce1


Na další fotografii je vidět osvětlení firemní recepce pomocí závěsných svítidel retroindustriálního designu.


osvetleni firemní recepce

 

Stolní kancelářské lampy

Jako doplňkové osvětlení kancelářských prostor se používají stolní lampy. Minimální výkon LED stolní kancelářské lampy doporučujeme alespoň 6W LED, teplota světla pro práci je vhodná neutrální 4000 K.  Aby bylo možno přisvítit správné místo, pak jsou ideální stolní lampy se dvěma rameny. Pro zajištění stability se používají stolní lampy přichycené k desce stolu pomocí svěrky. Další skupinou jsou nástěnné stolní lampy buď se dvěma rameny, nebo provedení pantograf.

 

Možnosti ovládání osvětlení kanceláře

K hospodárnému a účelnému provozu osvětlení kanceláře patří bezesporu dobře navržené a provedené ovládání osvětlení.

Ergonomie ovládání osvětlení kanceláře

K základním podmínkám dobrého ovládání osvětlení patří ergonomická funkčnost – ovládací prvky jsou na místech, kudy lidé přichází nebo odchází z pracoviště a na dalších komunikačních trasách.

Logika ovládání osvětlení kanceláře

Další přehlíženou věcí je logika a intuitivnost ovládání osvětlení. Tedy i když je osvětlení například u vstupů do místností, pak nelogické uspořádání vypínačů nebo jejich zmatečný nadbytek či nemožnost ovládání jednotlivých sekcí kanceláře podle obsazenosti nakonec způsobí, že se rozsvítí vše i v aktuálně neobsazených oblastech.

Automatizace ovládání osvětlení kanceláře 

Jak v malých, tak ve velkoplošných kancelářích lze s úspěchem využít automatizaci ovládání osvětlení.


nesviti-nekde-zbytecne

 


Obdobné výstražné štítky v záplavě dalších nařízení v podstatě vnímá už jen šéf. Proto je dobré ovládání osvětlení svěřit automatizaci, kde hladinu osvětlení lze řídit pomocí senzorů přítomnosti (nezaměňovat se senzory pohybu), které vyhodnocují intenzitu denního světla v kanceláři a současně sledují přítomnost lidí v daném prostoru. Pokud je hladina podílu denního osvětlení dostatečná, nebo pokud dojde k opuštění pracoviště, pak světlo automaticky zhasne.

Komplexnější systémy dokážou automatizovaně nastavovat hladinu osvětlení v závislosti na hloubce místností tak, aby v celé ploše kanceláře byla hladina osvětlení v kombinaci s denním osvětlením co nejrovnoměrnější a současně docházelo k úsporám elektrické energie. V případě potřeby lze automatiku jednoduchým přepnutím pomocí vypínače vyřadit a svítit v celé ploše kanceláře jednotně.


automaticke-rizeni-osvetleni-kancelare-na-konstatni-hodnotu

Automatické řízení osvětlení na konstantní hodnotu

Stmívání osvětlení návod

 

Prodejna svítidel a světelné studio Brno - Potřebujete poradit s návrhem osvětlení kanceláře? Neváhejte nás kontaktovat telefonem, emailem, nebo navštivte naši prodejnu svítidel v Brně. Rádi vám sestavíme řešení na míru.

Jak na osvětlení bazénu?

 

LED panely do kanceláře


ZARE RO smart Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W, 12W, 22W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Stmívání
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
-20%
Hodnocení
ZARE RO smart
Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W, 12W, 22W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 452,78 Kč
ZARE SQ smart Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W, 12W, 22W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Stmívání
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
-20%
Hodnocení
ZARE SQ smart
Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W, 12W, 22W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 452,78 Kč
Rám LED panel 600x600x50mm v celku Montážní rám, pro přisazenou instalaci LED panelů rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch bílá, rozměr rámu 603x603x50mm, dodáván v celku
SKLADEM
-26%
Hodnocení
Rám LED panel 600x600x50mm v celku
Montážní rám, pro přisazenou instalaci LED panelů rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch bílá, rozměr rámu 603x603x50mm, dodáván v celku
1 196,69 Kč
QEL SQ Stropní, přisazené, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=24mm
SKLADEM
-26%
Hodnocení
QEL SQ
Stropní, přisazené, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=24mm
od 456,41 Kč
QEL R Stropní, přisazené, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=24mm
SKLADEM
-26%
Hodnocení
QEL R
Stropní, přisazené, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=24mm
od 456,41 Kč
LED PANEL FRAME DIY 600x600x50MM Montážní rám pro instalaci LED panelů 595x595mm na strop, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený
SKLADEM
-13%
Hodnocení
LED PANEL FRAME DIY 600x600x50MM
Montážní rám pro instalaci LED panelů 595x595mm na strop, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený
226,88 Kč
GREHAM SQUARE LED 1X18W Stropní přisazené svítidlo čtvercové, základna kov, povrch dle typu, difuzor plast opál, LED 1x18W, teplá 3000K, 1620lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry 178x178x35mm
SKLADEM
Hodnocení
GREHAM SQUARE LED 1X18W
Stropní přisazené svítidlo čtvercové, základna kov, povrch dle typu, difuzor plast opál, LED 1x18W, teplá 3000K, 1620lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry 178x178x35mm
od 949,97 Kč
SALOBRENA-C LED 16W/34W CCT RGBW panel Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv teplá 2700K, neutr 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20
CCT - nastavitelná teplota světla
Ovládání dálkovým ovladačem
Ovládání telefonem
RGB - nastavení barev
Stmívání
SKLADEM
-10%
Hodnocení
SALOBRENA-C LED 16W/34W CCT RGBW panel
Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv teplá 2700K, neutr 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20
od 2 447,83 Kč
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W čtverec Stropní, vestavné, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=12mm
SKLADEM
-26%
Hodnocení
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W čtverec
Stropní, vestavné, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, h=12mm
od 314,60 Kč
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W VESTAVNÉ KRUH Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=12mm
SKLADEM
-26%
Hodnocení
GALEJ LED 6W/12W/18W/24W VESTAVNÉ KRUH
Stropní, vestavné, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 6W/12W/18W/24W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, nebo denní 6400K, 230V, IP20, tř.1, rozměry průměr dle typu, h=12mm
od 314,60 Kč
LOOP LED PANEL 40W 4000K 85LM/W IP65 prachotěsný Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED panel 40W, neutr 4000K, 3400lm, 85lm/W, Ra80, 230V/1000mA, IP65, 595x595x10mm, tr na kab, stř živ 40.000 h
Do koupelny
SKLADEM
-13%
Hodnocení
LOOP LED PANEL 40W 4000K 85LM/W IP65 prachotěsný
Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED panel 40W, neutr 4000K, 3400lm, 85lm/W, Ra80, 230V/1000mA, IP65, 595x595x10mm, tr na kab, stř živ 40.000 h
1 815,00 Kč
LOOP LED PANEL 36W 40W 595X595MM Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál / mikroprisma, LED panel 36W/40W, teplá 3000K, neutr 4000K, Ra80, dle typu UGR<19, 230V, dle typu IP20/IP40, 595x595x10mm, trafo na kabelu
UGR<19
SKLADEM
-13%
Hodnocení
LOOP LED PANEL 36W 40W 595X595MM
Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál / mikroprisma, LED panel 36W/40W, teplá 3000K, neutr 4000K, Ra80, dle typu UGR<19, 230V, dle typu IP20/IP40, 595x595x10mm, trafo na kabelu
1 429,86 Kč
KESSY RÁM Montážní rám pro stropní, přisazenou instalaci LED panelu rozměru 595x595mm, nebo 295x1195mm, materiál hliník, povrch bílá, DIY šroubovací, rozložený
SKLADEM
-5%
Hodnocení
KESSY RÁM
Montážní rám pro stropní, přisazenou instalaci LED panelu rozměru 595x595mm, nebo 295x1195mm, materiál hliník, povrch bílá, DIY šroubovací, rozložený
355,01 Kč
MSP 3IN1 SQ přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K Stropní přisazené svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínatelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
CCT - nastavitelná teplota světla
Do koupelny
SKLADEM
-12%
Hodnocení
MSP 3IN1 SQ přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K
Stropní přisazené svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínatelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 267,77 Kč
MSP 3IN1 RO přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K Stropní přisazené svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínatelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
CCT - nastavitelná teplota světla
Do koupelny
SKLADEM
-12%
Hodnocení
MSP 3IN1 RO přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K
Stropní přisazené svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínatelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 256,52 Kč
MSV 3IN1 SQ přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K Stropní vestavné svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínate teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, zvýšené krytIP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
CCT - nastavitelná teplota světla
Do koupelny
SKLADEM
-12%
Hodnocení
MSV 3IN1 SQ přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K
Stropní vestavné svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínate teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, zvýšené krytIP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 211,63 Kč
MS 3IN1 CCT přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K Stropní vestavné svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT nastavitelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
CCT - nastavitelná teplota světla
Do koupelny
SKLADEM
-12%
Hodnocení
MS 3IN1 CCT přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K
Stropní vestavné svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT nastavitelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 200,62 Kč
GREHAM IN SQUARE LED 1X22W Stropní vestavné svítidlo čtvercové, základna kov, povrch dle typu, difuzor plast opál, LED 1x22W, teplá 3000K, 2160lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry 225x225x9mm
SKLADEM
Hodnocení
GREHAM IN SQUARE LED 1X22W
Stropní vestavné svítidlo čtvercové, základna kov, povrch dle typu, difuzor plast opál, LED 1x22W, teplá 3000K, 2160lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2. rozměry 225x225x9mm
od 1 199,96 Kč
FUEVA-Z CONNECT-Z Stropní svítidlo, těleso kov, bílá, nikl, černá difuzor plast opál, LED 17W, 20W, dálk ovl, nebo smart telefon WiFi, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V IP44
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání dálkovým ovladačem
Ovládání telefonem
Stmívání
ZigBee
SKLADEM
-10%
Hodnocení
FUEVA-Z CONNECT-Z
Stropní svítidlo, těleso kov, bílá, nikl, černá difuzor plast opál, LED 17W, 20W, dálk ovl, nebo smart telefon WiFi, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V IP44
od 1 082,83 Kč
PESS LED 12W/18W/24W/36W Stropní přisazené svítidlo, tvar čverec, základna kov, povrch bílá mat, chrom, difuzor plast opál, LED 12W/800lm, 18W/1400lm, 24W/1700lm, 36W/2500lm, teplá 3000K, neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=170/225/300/400mm
SKLADEM
-15%
Hodnocení
PESS LED 12W/18W/24W/36W
Stropní přisazené svítidlo, tvar čverec, základna kov, povrch bílá mat, chrom, difuzor plast opál, LED 12W/800lm, 18W/1400lm, 24W/1700lm, 36W/2500lm, teplá 3000K, neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=170/225/300/400mm
od 328,88 Kč