Jak na osvětlení firemní kanceláře?

28. 03. 2021


osvetleni firemni kancelare uvodní fotka


Neoslňující, dostatečně intenzivní
, ve správném směru bez stínů. Takové by mělo být správné osvětlení do kanceláří. A to není vše, mělo by mít také vhodnou teplotu světla, vysoký index podání barev a další vlastnosti. V tomto textu komplexně vše okolo světel do kanceláří rozebereme a zaměříme se i na další prostory, které s kancelářským prostředím souvisí, jako jsou jednací místnosti a recepce.

 

 

osvetleni kancelare1

 

Základní předpisy a normy pro osvětlení kanceláře. Hladina osvětlení, teplota světla, index podání barev

Hladiny osvětlení v kancelářích stanovuje ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů -  Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Při zmínce této normy se pozornost většinou soustředí na tzv. osvětlenost. Tato norma  se ale zabývá i dalšími vlivy, jako je rozložení jasu, oslněním, směrovostí světla, podáním barev a barevným tónem světla, míháním světla a v neposlední řadě denním světlem. Pro stanovení hladiny osvětlení, se vychází z charakteru činností, které v kanceláři probíhají. Podrobněji to ukazuje tabulka níže.


osvetleni-kancelare-tabulka-osvetlenosti-dle-csn-en-12464-11


Hladiny osvětlení, rovnoměrnost, kontrasty, jasy a další hodnoty přímo souvisí s produktivitou práce. Proto by provozovatel nejen kancelářských, ale i dalších průmyslových, skladových, obchodních prostor i bez požadavků zmíněné normy ve vlastním zájmu měl dbát na zrakovou pohodu ve vztahu k prováděným činnostem. Splnění požadavků uvedených parametrů zjistíme výpočtem osvětlení, které zohlední podmínky daných prostor a uvažovaných svítidel.

Osvětlenost

Ukázka výpočtu osvětlení kanceláře o rozměrech 5,4 m × 3,6 m a výškou stropu 2,8 m, kde pro střední hladinu osvětlenost 500 lx vychází 6 ks svítidel typu LED panel s příkonem 40 W, tedy v dané místnosti je pro zajištění minimální střední hladiny osvětlenosti Em 500 lx potřebný příkon 240 W (cca 12,35 W/m2). 

Pokud v takové kanceláři budete svítit v pracovní dny po dobu 6 hodin (260 dnů v roce), pak spotřeba elektrické energie bude 374,40 kWh (výpočet 0,24 kWh × 6 h/den × 260 pracovních dnů). Roční náklady na spotřebu elektrické energie za osvětlení při sazbě cca 4,50 Kč/kWh (průměrné ceny 03/2021) budou činit 1.684,80 Kč. 


vypocet-osveteni-kancelare


Vedle uvedených hladin osvětlení je nezbytné, jak už jsme zmínili, zohlednit i další parametry osvětlení, kam patří: teplota světla, index podání barev a činitel oslnění.

Teplota světla

Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a toho, co se považuje za přirozené. Volba závisí na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, klimatickém pásmu a na oblasti použití.

V horkých klimatických podmínkách se preferuje chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se upřednostňuje teplejší barevný tón světla.

V našich klimatických podmínkách je pro osvětlení kanceláře preferována neutrální teplota světla, v rozmezí 3800 K až 5300 K, typicky se výrobci soustřeďují na teplotu 4000 K.


barvy-svetla-tepla-neutralni-denni

 

Index podání barev Ra

Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy předmětů a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé vypadali přitažlivě a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové (viz také ISO 3864). Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska podání barev byl zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato hodnota se zmenšuje se zhoršováním jakosti podání barev. 

Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit v některých místech nebo při některých činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí se však udělat vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev. Proto je podle ČSN EN 12464-1 tabulka 5.3 pro kanceláře stanovena minimální hodnota indexu podání barev na Ra 80.

Činitel oslnění UGR

UGR (Unified glare rating)  je další parametr, který je podmínkou pro osvětlení kanceláří. Hodnotu UGR uvádí výrobce osvětlení na štítku svítidla, nejčastěji v podobě např. UGR<19, nebo lze hodnotu v daných podmínkách změřit jasoměrem. 


cinitel-oslneni-osveteni-kancelare

 

Příklady řešení osvětlení administrativních prostor


Osvětlení kanceláře


1. LED panely

Nejběžnější řešení osvětlení kanceláří je pomocí tzv. LED panelů, instalovaných buď do tzv. kazetových stropů, nebo jsou LED panely instalovány na strop pomocí montážního rámu.

Předností LED panelů je nízká pořizovací cena, přitom mají přijatelnou účinnost, dlouhou životnost a lze je vyrobit v provedení s činitelem oslnění UGR<19. V případě potřeby se mohou dodávat ve stmívatelném provedení například ve spojitosti se senzory přítomnosti, a proto se pro osvětlení kanceláří a dalších administrativních prostor osvědčily.


osveteni-kancelare2


K vizuálně atraktivním patří LED panely imitující slunečnou oblohu s oblaky. Toto řešení výrazně oživuje prostředí a uvolní atmosféru v daném prostoru.


osvetlení kanceláře obláčky


LED panely lze dodat i v podobě různých segmentů pro vizuální nebo architektonické ztvárnění daných prostor.


osvětlení kanceláře LED panely_tvary

osvětlení kanceláře LED panely_tvary1

osvětlení kanceláře LED panely_tvary3

osvětlení kanceláře LED panely_tvary4

 

2. Svítidla z hliníkových profilů 

Osvětlení kanceláře pomocí svítidel z hliníkových profilů patří mezi další oblíbené řešení. Svítidla z hliníkových profilů, lze jednak instalovat na strop, nebo zavěsit, pomocí lankových závěsů.

Výhodou profilových světel je možnost sestavení do souvislých linií někdy dlouhých i desítky metrů, nebo do různých obrazců, které jsou napájeny z jednoho místa. Závěsná svítidla z hliníkových profilů, lze dodat v provedení buď svítících jenom dolů, nebo svítících nahoru a dolů. Nepřímé osvětlení svítící nahoru vytváří dojem příjemného, měkkého, ateliérového osvětlení a pocitově zvětšuje prostor. Podle provedení svítidla můžete samostatně ovládat složku svítící dolů a nepřímou svítící nahoru.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu


Ukázka realizace osvětlení kanceláří pomocí kruhových designových svítidel a lineárních svítidel z hliníkových profilů osvětlující jednotlivá pracoviště.


osveteni-kancelare-svitidla-z-hlinikovych-profilu2

 

3. Stojací kancelářské lampy

Další možností k osvětlení kanceláří je použití stojacích kancelářských lamp. Ty mohou jednoduchým způsobem vyřešit osvětlení v místech, kde by jinak bylo zajištění potřebných hladin osvětlení komplikované. To jsou například prostory, kde není možno svítidla instalovat, či zavěsit na strop, jako třeba místa s vysokými stropy, nebo památkově chráněné a klenuté stropy.  

Největší předností stojacích lamp je snadná instalace – jedná se o přenosnou stojací lampu, kde instalaci zvládne i laik. Vlastní připojení napájení je ze zásuvky 230V. Kancelářské stojací lampy bývají vybaveny vypínačem, nebo dle provedení i stmívačem, popřípadě senzorem přítomnosti. Senzor přítomnosti jednak automaticky nastavuje hladinu umělého osvětlení v závislosti na podílu denní složky a dále po opuštění pracoviště – není zaznamenáván pohyb osob v prostoru kolem stojací lampy – světlo automaticky zhasne a tím šetří spotřebu elektrické energie. Tímto vzniká možnost individuálního ovládání osvětlení podle obsazenosti pracoviště a není potřeba svítit v celém prostoru. Je to vhodné pro místa, jako jsou velkoplošné kanceláře.


osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu3

osveteni-kancelare-stojaci-lampa-z-hlinikovych-profilu1

 

Osvětlení konferenční a zasedací místnosti

Pro osvětlení jednací místnosti platí požadavek na hladiny a kvalitu osvětlení stejně jaké jsou vyžadovány pro osvětlení kanceláří, tedy střední hladina osvětlenosti Em 500 lx, činitel oslnění max UGR<19, index podání barev Ra 80.

Ukázka realizace osvětlení jednací místnosti pomocí svítidel z hliníkových profilů sestavených do tvaru obdélníku.


osveteni-jednaci-mistnosti


Na dalším obrázku je osvětlení jednací místnosti pomocí centrálního lineárního svítidla vyrobeného z hliníkového profilu zavěšeného nad jednacím stolem.


osveteni-jednaci-mistnosti1


Svítidla z hliníkových profilů mohou být také ve tvaru prstenců.


osveteni-jednaci-mistnosti2

 

Osvětlení recepce

Pro osvětlení firemní recepce je vyžadována střední hladina osvětlenosti Em 300 lx, činitel oslnění max UGR<22 a index podání barev Ra 80.

Vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o reprezentační firemní prostor, pak vedle technických parametrů potřebných k zajištění potřebných hladin osvětlení se volí vizuálně atraktivní designová svítidla, která dotváří estetický dojem z daného prostoru. Velmi často se pro vytvoření uvolněné atmosféry firemní recepce používají dekorativní stolní nebo stojací lampy a podobně.

Ukázka realizace osvětlení podnikové recepce pomocí lineárního svítidla z hliníkového profilu. 


osveteni-firemni-recepce


Recepce může být osvětlena také pomocí stropních bodových a vestavných svítidel.


osveteni-firemni-recepce1


Na další fotografii je vidět osvětlení firemní recepce pomocí závěsných svítidel retroindustriálního designu.


osvetleni firemní recepce

 

Stolní kancelářské lampy

Jako doplňkové osvětlení kancelářských prostor se používají stolní lampy. Minimální výkon LED stolní kancelářské lampy doporučujeme alespoň 6W LED, teplota světla pro práci je vhodná neutrální 4000 K.  Aby bylo možno přisvítit správné místo, pak jsou ideální stolní lampy se dvěma rameny. Pro zajištění stability se používají stolní lampy přichycené k desce stolu pomocí svěrky. Další skupinou jsou nástěnné stolní lampy buď se dvěma rameny, nebo provedení pantograf.

 

Možnosti ovládání osvětlení kanceláře

K hospodárnému a účelnému provozu osvětlení kanceláře patří bezesporu dobře navržené a provedené ovládání osvětlení.

Ergonomie ovládání osvětlení kanceláře

K základním podmínkám dobrého ovládání osvětlení patří ergonomická funkčnost – ovládací prvky jsou na místech, kudy lidé přichází nebo odchází z pracoviště a na dalších komunikačních trasách.

Logika ovládání osvětlení kanceláře

Další přehlíženou věcí je logika a intuitivnost ovládání osvětlení. Tedy i když je osvětlení například u vstupů do místností, pak nelogické uspořádání vypínačů nebo jejich zmatečný nadbytek či nemožnost ovládání jednotlivých sekcí kanceláře podle obsazenosti nakonec způsobí, že se rozsvítí vše i v aktuálně neobsazených oblastech.

Automatizace ovládání osvětlení kanceláře 

Jak v malých, tak ve velkoplošných kancelářích lze s úspěchem využít automatizaci ovládání osvětlení.


nesviti-nekde-zbytecne


Obdobné výstražné štítky v záplavě dalších nařízení v podstatě vnímá už jen šéf. Proto je dobré ovládání osvětlení svěřit automatizaci, kde hladinu osvětlení lze řídit pomocí senzorů přítomnosti (nezaměňovat se senzory pohybu), které vyhodnocují intenzitu denního světla v kanceláři a současně sledují přítomnost lidí v daném prostoru. Pokud je hladina podílu denního osvětlení dostatečná, nebo pokud dojde k opuštění pracoviště, pak světlo automaticky zhasne.

Komplexnější systémy dokážou automatizovaně nastavovat hladinu osvětlení v závislosti na hloubce místností tak, aby v celé ploše kanceláře byla hladina osvětlení v kombinaci s denním osvětlením co nejrovnoměrnější a současně docházelo k úsporám elektrické energie. V případě potřeby lze automatiku jednoduchým přepnutím pomocí vypínače vyřadit a svítit v celé ploše kanceláře jednotně.


automaticke-rizeni-osvetleni-kancelare-na-konstatni-hodnotu


Potřebovali byste pomoci se správným osvětlením ve vaší firmě?
Ozvěte se nám. Společnost A-LIGHT s.r.o. je specializovaný dodavatel řešení osvětlení nejen pro kanceláře a veškeré administrativní prostory, ale i učebny, průmyslové objekty, sklady, obchodní prostory, hotely, restaurace a další komerční aplikace.