eShop, ve kterém snadno naleznete řešení vašeho osvětlení.

01. 10. 2018


1. Každá sekce eShopu, např. stropní interiérová svítidla, obsahuje vyhledávací pole a předvolby, mající návštěvníkovi stránek usnadnit nalezení pokud možno správného výsledku jeho požadavků na hledaný produkt.

Vyhledávací nástroje v eShopu s osvětlením.

2. Pro dosažení co nejlepšího výsledku se vychází z následujícící logiky. Hledám např.: interiérové, stropní, přisazené svítidlo, tvaru nízkého válce, obsahující LED světelný zdroj, teple bílé barvy, s tokem min 1000lm (ekvivalent cca 50W běžné žárovky), ve zvýšeném krytí do koupelny, např min IP43.

Vyobrazení zadání vyhledávání, je uvedeno na následujícím snímku.


Výsledek výše uvedeného vyhledávacího dotazu zobrazíme přímo v eShopu takto:
https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-shapes=V%C3%A1lec+n%C3%ADzk%C3%BD&grid-name=led+tepl&grid-lm_min=1000&grid-ip_min=43 

3. Pro názornost uvádíme postup zadání podrobněji. t.j. hledám:
- interiérové, stropní, přisazené svítidlo - navštívíme sekci Interiérová svítidla, podsekce Stropní svítidla.
Pro snadnou orientaci v menu, je aktuální zobrazená sekce a podsekce zbarvena červenou barvou.
Vyhledávání v eShopu

4. Následně se provedou výběry z filtrů předvoleb:
- tvaru nízkého válce - Provedeme výběr z kombo boxu "Tvar" předvolba: Válec nízký Pozn.: Řada tvarů je v mnoha případech problematicky zařaditelných a hodnocení tvaru svítidla je subjektivní). 
- s tokem min 1000lm (ekvivalent cca 50W běžné žárovky) - do vyhledávacího pole "tok od", zadáváme pouze hodnotu 1000, bez jednotek lm
- ve zvýšeném krytí do koupelny, např min IP43 - do vyhledávacího pole "krytí od", zadáváme pouze hodnotu 43, bez výrazu IP.

Další filtry předvoleb, které lze současně v různých kombinacích použít:
- Dostupnost - Umožňuje hledání dle skladové zásoby, nebo dodací lhůty. Vzhledem k naší zejména projektové orientaci dodávek, většinu položek nevedeme skladem. Tím je zajištěno zboží vždy z nejnovější výrobní série, jednoho designu, bez odchylek jednotlivých výrobních sérií, jako je odstín povrchu, teploty LED a pod.
- Design (např. moderní, klasické, retro. Pozn.: Hodnocení designu je v řadě případů velmi subjektivní. Designové styly se často překrývají a zařazení dělají lidé s různým náhledem na pojetí designu)).
- Příkon W - Watt - zadáváme pouze hodnotu (např 50), bez jednotek W.

Pole "Hledat". Do pole "Hledat" zadáme další požadavky na vlastnosti vyhledávaného produktu, v tomto případě:
- obsahující LED světelný zdroj - do pole "Hledat" napíšeme výraz LED.
- teple bílé barvy - do pole "Hledat" napíšeme výraz tepl. 
- Pro dosažení co nejlepšího výsledku v poli "Hledat" doporučujeme používat slovní základy t.j. tepl, NE! teplá, teplé, teplý a pod. více k pojetí značení teplot světla viz dále.
- Při aplikaci složeniny, např. hledáme svítidlo s LED světelným zdrojem, teple bílé barvy, zapíšeme do pole "Hledat" řetězec: LED tepl , kde jako oddělovač mezi vyhledávanými výrazy, použijeme mezeru (podobně jako na běžných vyhledávačích Google, Seznam a pod.).

5. Vyhledávací pole "Hledat". Vzhledem k velkému množství různých dotazů a jejich kombinací, je okruh speciálních polí s předvolbami, omezen na položky, které by vyhledávací pole zvládlo problematicky (např. příkon, tok, krytí, kde často potřebujeme hledat v nějakém rozsahu větší/menší než, nebo větší a současně menší než a pod.) t.j. tato speciální pole z nichž některá mají pevné předvolby, se týkají: dostupnosti, designu, tvaru, příkonu, toku a  krytí.

Nejširší uplatnění vyhledávání má pole "Hledat", kam lze zapsat většinu vyhledávacích požadavků a jejich kombinací.
Základní pravidla pro použití pole "Hledat":
- Pro zápis dotazů do pole "Hledat", doporučujeme používat slovní základy, např čern (NE čern/á/é/ý).
- Oddělovačem složenin hledaných výrazů v poli "Hledat", je mezera (stejně jako na běžných vyhledávačích Google, Seznam a pod).  T.j. např. hledáme stropní svítidlo, které obsahuje černou barvu (nějaké části výrobku např. základna je černé barvy), je osazeno LED světelným zdrojem, teplé barvy. Výsledek vyhledávacího dotazu vypadá takto: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=%C4%8Dern+led+tepl 
- Aplikace podmínek vyhledávání. V poli "Hledat" lze aplikovat podmínky a logické funkce. Např.: + (plus) musí obsahovat, - (mínus) nesmí obsahovat, logické funkce and (a) or (nebo) a pod. Podmínky se aplikují před dotčený výraz bez mezery. Např. jestliže výsledkem vyhledávání v poli "Hledat" jsou i nežádocí položky, lze tyto nežádocí položky vyloučit nápisem znaménka - (mínus) BEZ mezery, před nežádoucí výraz. Např hledám interiérové stropní svítidlo, které neobsahuje LED. Do pole "Hledat" zapíšeme -LED, výsledek dotazu vypadá takto: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=-led 

6. Nejčastěji vyhledávané dotazy v poli "Hledat":
Hledání dle druhu objímky světelného zdroje: např E27. Výsledek pro interiérové, stropní svítidlo s objímkou E27 např.: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=e27 
Hledání dle teploty světla: Vzhledem k tomu, že výrobci používají různé hodnoty teplot LED světelných zdrojů, je daný rozsah v našem případě sjednocen obecnými výrazy teplá, neutrální, denní. V tomto eShopu jsme provedli rozdělení cca následujícím způsobem:
- Teplá - pásmo teploty cca 2200K - 3500K.
- Neutrální - pásmo teploty cca 3600K - 4900K.
- Denní - pásmo teploty cca 5000K - 6800K.
pozn. Jak bylo uvedeno výše, pro zadání hledání, je třeba použít slovní základ tepl, NE! teplý, teplá, teplé a pod.). Výsledek pro interiérové, stropní svítidlo s teple bílým světlem: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=tepl 
- Hledání dle indexu podání barvy světla "Ra". Hledáme-li LED svítidlo s indexem podání barvy v pásmu Ra80-89 zadáme do vyhledávacího pole "Hledat" výraz Ra8.  Výsledek pro interiérové, stropní svítidlo s indexem podání barev Ra80-Ra89: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=ra8  Obdobně, pro index podání barev nad Ra90 zadáme Ra9 výsledek: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=ra9 .
- Hledání dle třídy zařízení (zjednodušeně druhu izolace): Hledáme-li interiérové, stropní svítidlo třídy 2, pak do pole "Hledat" zadáme výraz: tř.2 (bez mezery mezi tř. a 2). výsledkem je: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=t%C5%99.2 
- Hledání dle možnosti stmívání. Hledáme-li stropní, interiérové LED svítidlo s možnosti stmívání, pak do pole "Hledat" zadáme slovní základ stmív . Výsledkem vyhledávacího dotazu bude následující odkaz: https://www.e-light.cz/stropni-svitidla?grid-name=stm%C3%ADv 

Předpokládáme, že výše uvedené ukázky uvádí dostatečný návod i pro další kombinace vyhledávacích dotazů.

7. Závěrem: Nekvalita vyhledávaných výsledků není často dána ani tak nekvalitou námi zpracovaných dat, nýbrž nedostatky v poskytovaných údajích samotnými výrobci, kteří se paradoxně u svých produktů moc nezdržují uvedením tak elementárních a pro zákazníka současně tak podstatných údajů, jako je třeba materiál základny (nejčastěji kov/plast), jakož mnohdy není výrobcem uvedena barva povrchu této základny, kdy se z nejasného vyobrazení můžeme domnívat, že je třeba bílé barvy (až na jednotlivé výjímky se skoro nikdo nezdržuje uvedením barvy dle tupnice RAL)), stejně tak mnohdy chybí údaje o materiálu difuzoru (obvykle sklo nebo plast) a pod. O (ne)účinnosti těchto difuzorů (kolik světla = energie se v nich zbytečně ztratí), si můžeme nechat jen zdát. Zrtáty v difuzoru běžného svítidla obvykle činí cca 30%-40%. Zahodit 30%-40% energie jen kvůli "průsvitnému deklu na světle" není zrovna málo. U nemalé části svítidel se opravdu spíše hodí používat místo výrazu "difuzor" (rozptylovač), laicky zažitý výraz "stínítko". Dále, výrobci se nezřídka i u drahých výrobků omezí jen na uvedení vnějších rozměrů svítidla (a to ještě někdy prapodivně, při čemž rozměrový náčrtek považují za zbytečnost), příkon, pokud neuvedou krytí, pak je tímto většinou míněno IP20, pokud uvedou možnost stmívání, pak se ale příliš neobtěžují uvedením vhodných kompatibilních stmívačů, pokud není uvedena třída zařízení, pak je to nejspíše tř.1 (nebo taky ne) a pod. Řada zmíněných údajů, není tzv. povinných, avšak vzhledem k rozšiřujícímu se prodeji zásilkovými službami lze očekávat, že tyto nedostatky zkostnatělí výrobci ve vlastním zájmu napraví a ke svým produktům je uvedou třeba i bez povinné směrnice EU.

Dalším krokem v kvalitě vyhledávání, bude zřejmě aplikace tzv. umělé inteligence, kde na základě chování návštěvníka stránek, jím používaných vyhledávaných výrazů a pod., je výsledek vyhledávání podle tohoto chování automatizovaně upřesňován. Tímto postupem zejména laik dosáhne výrazně vyšší kvality vyhledávání, odpovídající jeho požadavkům. Zatím ale musíme počkat na dobu, kdy se tato technologie stane dostupnou i pro malé podniky našeho typu.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, či námětů, neváhejte nás kontaktovat.A-LIGHT s.r.o.
Vranovská 1226/94
614 00 BRNO 
Česká republika 

IČ: 27072738
DIČ: CZ27072738
Výpis OR: KS v Brně, odd C, vl.: 50052
IČ provozovny dle zákona: 227/2009Sb, čl.: XXII, bod i,: 1000189538 
IČ stálé provozovny eet: 11
IČ virtuální provozovny eet: 21

url provozovatel: www.a-light.cz

e-mail: info@a-light.cz
tel.: +420 545 213 267 

Provozní doba:
Výdej a expedice objednávek: Po-Pá 7.30-16.00 hodin.
Pro technické konzultace doporučujeme předem sjednat schůzku, aby se technik mohl věnovat pouze vám.
Parkování v areálu firmy.

Mapa: najdete nás zde
gps: +49° 12' 39.28", +16° 37' 45.87" cca 30 m severně od křižovatky ulic Vranovská / Lieberzeitova.
Parkování pro zákazníky v areálu firmy.

Prodejna svítidel Brno

Prodejna svítidel Brno

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

----

Proč u nás?

Společnost vznikla jako specialista v oboru s tradicí již od roku 1993. Zakladatel a pracovníci společnosti mají elektrotechnické vzdělání, s dlouholetou praxí v elektromontážích.

Široký sortiment 37.000 položek online specializovaného sortimentu, ze kterého si vždy vyberete.

Nejprodávanější produkty máme skladem. Aktuální stav zásob je zobrazen u zboží v eShopu a zákazník, který navštíví kamennou prodejnu má předem jistotu, které zboží zakoupí ihned.

Nejsme eShop, ale především kamenná prodejna, kde s vámi prodavač s elektrotechnickou kvalifikací projedná řešení osvětlení Vašeho domu, bytu, prodejny, kanceláří, výrobních provozů, včetně možnosti stmívání, či případné návaznosti na nadřazené řídící systémy jako jsou chytré domácnosti.

Prodejna svítidel Brno

Tato svítidla můžete vidět na naší vzorkové prodejně.

Námi dodávané zboží známe. Máme dílnu, kde si řadu věcí, které třeba z popisu výrobce nejsou jasné, sami otestujeme.

Máme specializované vybavení, pro měření a kontrolu světla.

Potřebujete se přesvědčit, zda Vámi zamýšlené řešení bude svítit dost nebo málo, jaká teplota či podání barev nejlépe odpovídá Vašim potřebám? Pak máme specializovanou minilaboratoř, kde právě toto jednoduše a rychle zjistíte.

Máme zkušenosti s montáží, kompatibilitou stmívání, návaznosti na systémy řízení budov a podobně. Poradíme s řešením zapojení a instalace svítidel.

Parkování v areálu firmy.

Pokud chcete zboží poslat, pak pečlivě zabalíme Vaši zásilku, abychom minimalizovali možnost poškození během dopravy.

Zboží pečlivě zabalíme

Vaše zboží, před odesláním pečlivě zabalíme.
Ukázka zabaleného zboží, určeného k odeslání.

Recenze zákazníků. Zjistěte jak nás hodnotí naši zákazníci.

Řešení reklamací – je-li zboží skladem, pak Vaši reklamaci většinou vyřešíme výměnou kus za kus.