Jak na osvětlení bazénu nebo fontány? Rady, tipy, návod.

16. 05. 2004


bazénové osvětlení

Jaká svítidla vybrat pro osvětlení bazénu?

Nabídku pro osvětlení bazénu řadíme dle zón:

 • Bazénové osvětlení zóna 0  - IPx8, SELV, max 12Vstř./30Vss.
 • Bazénové osvětlení zóna 1  - IPx5, SELV, max 12Vstř./30Vss.
 • Bazénové osvětlení zóna 2  - Bazény kde probíhá čištění proudem vody nejméně IPx5, venkovní bazény nejméně IPx4, vnitřní bazény bez čištění proudem vody nejméně IPx2, veškerá svítidla musí být v provedení třídy II, napájení svítidel musí být přes proudový chránič In max 30mA, nebo oddělovací ochranný transformátor podle 413.5.1.

 

Ponorná svítidla do bazénu a fontány IP68

 

Jaké jsou podmínky pro instalaci svítidel v bazénech?

Podmínky pro instalaci svítidel v bazénech upřesňuje čsn 332000-7-702. Pro instalaci svítidel jak v samotné nádrži, tak v bazénové hale, nebo v okolí venkovního bazénu je třeba dodržet následující podmínky.

Prostor je rozdělen do tzv. zón 0, 1, 2 viz náčrtek.

Rozdělení zón v bazénu.

V zónách 0, 1 je dovolena pouze ochrana před úrazem elektrickým proudem pomocí SELV se jmenovitým napětím nepřesahujícím 12V u střídavého, nebo 30V u stejnosměrného proudu s tím, že zdroj bezpečného napětí musí být instalován mimo zónu 0, 1, 2.

V zóně 0 je každé svítidlo napájeno odděleně oddělovacím transformátorem zabezpečujícím ochranné oddělení podle 413.5.1. V odůvodněných případech je povoleno napájet více svítidel z jednoho transformátoru zabezpečujícího elektrické oddělení podle 413.5.1. Neživé části svítidel napájené stejným oddělovacím ochranným transformátorem pak musí být navzájem pospojovány.

V zóně 2 mohou být elektrická zařízení třídy II jde-li o svítidla. Nebo třídy I jsou-li chráněnna proudovým chráničem s poruchovým proudem In rovno, nebo menším než 30mA. Nebo napájená oddělovacím ochranným transformátorem podle 413.5.1.

Elektrická zařízení musí mít nejméně tyto stupně ochrany krytem:

 • Zóna 0
  • IPx8
 • Zóna 1
  • IPx5
 • Zóna 2
  • IPx2 pro vnitřní plavecké bazény (kryté).
  • IPx4 pro venkovní bazény (otevřené).
  • IPx5 v případě, kdy se předpokládá použití čištění pomocí stříkání proudem vody.

Výše uvedené informace jsou pouze zkráceným výběrem z normy a při instalaci je nutno vždy dodržrt podmínky předpisů platných pro instalaci elektrických zařízení v bazénech.

Osvětlení venkovního bazénu1

Pozn.1: Volba transformátoru SELV. Ikdyž to čsn 332000-7-702 vysloveně nezmiňuje, pak se pro napájení svítidel v zóně 0, 1 nedoporučuje použití elektronických transformátorů (i v provedení SELV). Doporučeny jsou pouze vinuté transformátory (nejčastěji EI, nebo toroidní) v provedení SELV.

Pozn.2: Není bez zajímavosti, že čsn 332000-7-702 jakkoli neupravuje prostor bazénové místnosti v oblasti mimo zóny, t.j. již jen ve vzdálenosti pouhých 3,5m od hrany bazénové nádrže. Preventivně se doporučuje, aby například u vnitřních bazénů byla ochrana před úrazem elektrickým proudem platná pro oblast zóny 2 preventivně aplikována v celém zbytkovém prostoru bazénové haly (t.j. mimo zońy 0, 1, 2), neboť pokud by za hranicí zony 2 byla např. zařízení třídy I a nebyl použit jako ochrana proudový chránič In=30mA, zbytečně tímto dochází ke snížení bezpečnosti v prostoru bazénové haly.

Barevné osvětlení bazénu

PAR56 LED RGB pro bazén

Moderní technologie osvětlení na bázi LED nabízí celou řadu aplikací, které předchozími typy světelných zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky, fluorescenční fólie a podobně) buď nebyly možné (například okamžitý start světelného zdroje, velmi subtilní aplikace různých, třeba i nepravidelných tvarů atd.), nebo byly technicky komplikované a tím byla jejich realizace často předem zavržena.

Jednou z takových oblastí je řiditelné barevné osvětlení bazénu. I dosavadní řešení prováděná na bázi LED narážela na celou řadu technických komplikací spojených zejména s tzv. "posledním metrem". V tomto případě bylo problémem jednak samotné ponorné svítidlo používající nejčastěji žárovky PAR56 a dále řešení přívodu řízeného RGB signálu do ponorného svítidla. Další komplikací jsou některá nařízení ČSN 332000-7-702 (viz výše).

LED RGB osvětlení bazénu

Všechny výše uvedené problémy a omezení řeší LED RGB multicolor barevný světelný zdroj PAR56/12V určený jako přímá náhrada nejpoužívanějších bazénových žárovek PAR56/12V. Výměna je jednoduchá a nemusí trvat déle než hodinu.

Postup výměny běžné bazénové žárovky PAR56/12V za RGB multicolor LED světelný zdroj PAR56/12V:

 1. Stávající bazénová žárovka PAR56/12V připojená dvouvodičově se nahradí RGB LED světelným zdrojem PAR56/12V. Polaritu připojení LED v tomto případě není nutno jakkoli řešit.
 2. Do přívodního obvodu primárního okruhu 230V napájecího transformátoru 230V/12V SELV bazénového osvětlení se například v rozvaděči do série zapojí přijímač radiového signálu z kapesního ovladače.
 3. Dálkovým radiovým ovladačem lze ovládat plynulá změna barev (nelze nastavovat rychlost změny barev), nebo stiskem tlačítka OFF a opětovně ON v rozmezí cca 1s (t.j. krátkodobé vypnutí/zapnutí) dojde k zastavení na dané barvě. Dosah radiového ovladače je cca 30m.

Tento LED RGB světelný zdroj PAR56 má vyřešenu i další důležitou "vychtávku" a to je synchronizace průběhu změny barev a pevné nastavení libovolné barvy pro více světelných zdrojů současně jedním ovladačem. Společně lze synchronizovat maximálně 10 RGB LED světelných zdrojů PAR56/12V, což obvykle postačuje i pro větší bazénové aplikace v akvacentrech. 

LED RGB pro bazén

Výhodou RGB LED světlených zdrojů je velmi dobrá a trvalá sytost barev a osvětlení působí velmi efektně. 

Benefity výměny bazénové žárovky PAR56 za LED RGB PAR56

 • RGB LED světelný zdroj 25W má 12x nižší spotřebu elektrické energie o proti žárovkám PAR56/12V 300W
 • RGB LED světelný zdroj se životností 25.000 provozních hodin má 50x delší životnost v porovnání se žárovkami PAR56/12V kde je životnost 500 provozních hodin.
 • Synchronní ovládání až 10 ks LED RGB PAR56 Multicolor jedním ovladačem
 • Relativně nízká cena v porovnání konkurenčními LED RGB bazénovým osvětlením. Přímý teoretický propočet životnosti, t.j. 50x PAR56 žárovka (á 500hodin) v.s. 1x LED RGB PAR56 (á 25.000 hodin) světelný zdroj vč. dálkového ovládání vyjde dokonce levněji ve prospěch LED.
 • Jednoduchá výměna za původní systém žárovkového osvětlení PAR56.
 • Kontakty LED RGB světelného zdroje PAR56 jsou dle výrobce konstruovány i pro odolnost v bazénové vodě stabilizované chemií na bázi chloru.
 • Majitel či provozovatel bazénu vybaveném LED RGB multicolor zdrojů PAR56/12V bude oblíbený v kolektivu i mezi jednoltivci.
  Nevýhody: Dálkový ovladač není vodotěsný a ovládání je třeba provádět mimo nádrž.

Důležité upozornění: Ikdyž se nejedná o nijak komplikovanou práci (vymění se pouze světelný zdroj a přívodní kabel 230V se přeruší a do obvodu se vřadí přijímač), pak vzhledem k tomu, že se jedná o elektrické zařízení používané v prostředí bazénu, je z bezpečnostních důvodů nezbytné svěřit výměnu kvalifikovanému elektrikáři. 

 

Jak na osvětlení zahrady? Rady, tipy, návod.

osvětlení zahrady, rady tipy

 

Zajímavé tipy pro osvětlení bazénu

Voda a světlo spolu vždy vytvářely fascinující spojení. Současné možnosti osvětlovací techniky nám dávají prostředky, které z osvětlení bazénu dělají atraktivní podívanou, jež může být každý den jiná a díky osvětlení se bazén stane ještě více oblíbeným místem zábavy a relaxace.

Asi relativně nejjednodušší a velmi zajímavá je možnost nastavení barvy světla pomocí záměny stávajících bazénových žárovek za světelné zdroje LED, u kterých můžeme nastavit barvu světla. (viz výše)

barevné osvětlení bazénubarevné osvětlení bazénu1barevné osvětlení bazénu2

Další možností je použít svítidla se změnou barvy, kde můžeme centrálně řídit rychlost změn barev, intezitu, popřípadě svítidla mohou být ovládána scénickým programem.Aplikace s možností změny barev a pokročilou choreografií lze realizovat jak v bazénech, tak ve fontánách. Světlo může různě měnit barvu, vytvářet iluzi pohybu či rotace a podobně.

Jako světelné zdroje jsou dnes pro bazénové aplikace asi nejvhodnější LED s nízkou spotřebou el. energie (1-25W). Při obvyklé životnosti LED 100.000 provozních hodin, máme k dispozici energeticky úsporný světelný zdroj se předpokládanou trvanlivostí více než 10 let nepřetržitého svícení.
Rovněž napájení napětí LED 12 nebo 24V plně vyhovuje požadavkům na bezpečnost v bazénu a kolem něj. Změna barvy probíhá plně elektronicky bez účasti mechanických dílů. Lze předpokládat, že osvětlení bazénů na bázi LED se v krátké době stane z výše uvedených důvodů nejpoužívanějším zdrojem světla.

osvětlení fontán

Světlovodné kabely mohou díky svojí flexibilní pružnosti zvýraznit zajímavé linie bazénu a mohou být umístěny v libovolné hloubce. Rovněž u světlovodů můžeme programově měnit barvy svícení. Další výhodou je, že v příladě světlovodu dochází do styku s vodou pouze světlovodný kabel, který je vyroben z plastu a elektrická část se světelným zdrojem může být vzdálena od bazénu několik metrů v bezpečné zóně.

osvětlení bazénu světlovodnými kabely
světlovodné kabely bazén

Rovněž na hladině bazénu či jezírka mohou být umístěna svítidla vytvářející skvělé dekorace. Svítidla plovoucí na hladině jsou napájena z vestavěného akumulátoru a ke svému místu na vodní ploše jsou fixována kotevními lanky. I tato svítidla mohou svítit různými barvami. Zapínání svítidel je ovládáno bezdrátově.

plovoucí svítidla bazénuplovoucí svítidla bazénu1plovoucí svítidla bazénu2plovoucí svítidla bazénu3

plouvoucí lampy

Zajímavě vypadají plovoucí lampy,  doplnit večerní scenérii bazénu. Tyto lampy jsou napájeny z akumulátoru.

Kolem bazénu pak mohou být rozmístěny různé světelné dekorace včetně závěsů ze světlovodných kabelů, či svíticí dlažba. V dlažbě jsou použity chladné zdroje LED produkující teplodu do cca 35stC (lze na ně stoupat bosou nohou), napájené bezpečným napětím SELV 12nebo 24V.

světelné závěsysvětelné dlažby


osvětlené květináče

 

Jak správně instalovat zemní svítidla? Rady, tipy, návod.

Jak instalovat zemní svítidla?

 

Jak na osvětlení prostoru kolem bazénu?

K dispozici je hned celá řada možností. Hlavní důraz je kladen na to, aby osvětlení kolem bazénu bylo bezpečné a vytvářelo dobrý dojem.  Nejčastější možností jsou venkovní stojací lampy, které přispívají k celkovému dojmu z prostoru kolem bazénu. Při jejich instalaci hlavně nesmíme zapomínat na bezpečnost, proto doporučujeme jejich úpravu na 12V s napájením z bezpečného zdroje SELV

 

stojací lampa k bazénu

žlutá stojací lampa k bazénu

 

Venkovní stojací lampy u bazénu:

Venkovní stojací lampy a sloupková svítidla

 

Další možností osvětlení u bazénu, jsou zahradní dekorativní svítidla 

Zahradní dekorativní lampy

 

K osvětlení zahrady kolem bazénu se používají bodová svítidla s bodcem do záhonu.

Venkovní bodová svítidla do zahrady

 

Veškerá zařízení samozřejmě musí svým provedením (zejména krytím a napájecím napětím) odpovídat příslušným zónám pro elektrická zařízení použitá v plaveckých bazénech. Podmínkou bezpečného provozu ponorných svítidel a osvětlení bazénu je napájení z bezpečného zdroje SELV.

 

Potřebujete poradit s návrhem osvětlení? Neváhejte nás kontaktovat telefonem, emailem, nebo navštivte naši provozovnu v Brně. Rádi vám sestavíme řešení na míru.

Jak na osvětlení bazénu?

 

Ponorná svítidla pro osvětlení bazénu nebo fontány IP68


PIONTER LED 0,5W IP68 RGBW Ponorné bazénové svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 0,5W, RGBW, AKKU baterie, vydrž baterie: RGB 14,5h/bílé 12h, IP68, rozměry d=280mm, vč nabíječky a dálkového ovládání
Ovládání dálkovým ovladačem
RGB - nastavení barev
-12%
Hodnocení
PIONTER LED 0,5W IP68 RGBW
Ponorné bazénové svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 0,5W, RGBW, AKKU baterie, vydrž baterie: RGB 14,5h/bílé 12h, IP68, rozměry d=280mm, vč nabíječky a dálkového ovládání
5 501,63 Kč
FONTANA-07 Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x3W LED barevné RGB (červená, zelená, modrá), kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=112mm, h=34mm, vč přívodního kabelu 10m.
RGB - nastavení barev
-13%
Hodnocení
FONTANA-07
Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x3W LED barevné RGB (červená, zelená, modrá), kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=112mm, h=34mm, vč přívodního kabelu 10m.
7 978,50 Kč
FONTANA-06 Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x3W LED, teplá bílá 3200K/420lm, neutrální bílá 4500K/430lm, kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=115mm, h=32mm, vč přívodního kabelu 10m.
-13%
Hodnocení
FONTANA-06
Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x3W LED, teplá bílá 3200K/420lm, neutrální bílá 4500K/430lm, kužel světla 30°, 24V DC, IP68, rozměry d=115mm, h=32mm, vč přívodního kabelu 10m.
6 778,66 Kč
FONTANA-05 Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x2W LED, teplá bílá 3000K/520lm, denní bílá 6000K/605lm, kužel 30°, 24V DC, IP68, rozměry 211x65x60mm, vč. kabelu l=10m.
-13%
Hodnocení
FONTANA-05
Ponorné svítidlo pro bazény a fontány, těleso nerez, 6x2W LED, teplá bílá 3000K/520lm, denní bílá 6000K/605lm, kužel 30°, 24V DC, IP68, rozměry 211x65x60mm, vč. kabelu l=10m.
8 098,53 Kč