Stmívání osvětlení – základní přehled kdy, co a proč vybrat

10. 09. 2021


Stmívač osvětlení je pro 99 % zákazníků „to kolečko na zdi“. V současnosti se však používá poměrně široká škála možností stmívání osvětlení, kde každý druh stmívání má své přednosti, především kdy a za jakých okolností ho lze použít. V následujících odstavcích se pokusíme jednotlivé systémy popsat a ozřejmit proč a kdy daný druh stmívání vybrat a přidáme také schéma zapojení stmívače.

 

1. Přímé stmívání prostřednictvím triakových stmívačů

Jedná se o nejklasičtější druh stmívání, zákazníky nejčastěji vnímaný jako „to kolečko na zdi“, v minulosti používaný s běžnými žárovkami, kde řízení intenzity osvětlení probíhalo cestou snižováním efektivní hodnoty výkonu (laicky snižováním napětí pro žárovku).

Stmívání osvětlení

Aktuálně se triakové stmívače používají jak pro stmívání celé řady především stropních svítidel stmívatelných triakovými stmívači,

Další nabídka stropních svítidel stmívatelných triakovými stmívači

 

tak těmito stmívači lze stmívat poměrně širokou škálu triakem stmívatelných LED žárovek.

Další nabídka LED žárovek stmívatelných triakovými stmívači

 

Výhody stmívání triakovými stmívači

 • Stmívání je spojité, t.j. lze nastavit jakoukoliv hladinu osvětlení v rozsahu 1 % až 100%
 • Jednoduchá instalace do již klasické elektroinstalace.
 • Široká nabídka jak triakovými stmívači stmívatelných svítidel, tak triakovými stmívači stmívatelných LED žárovek.

Nevýhody stmívání triakovými stmívači

 • Vlastní stmívač může být v daném okruhu pouze jeden, t.j. možnost stmívání pouze z jednoho místa. 
 • Ovládání (zapnutí/vypnutí) z více míst lze vyřešit tzv. schodišťovým zapojením osvětlení a i když stmívání probíhá pouze z jednoho místa, pak vlastní vypnutí/zapnutí může probíhat z více míst (schéma B). 
 • Některé nástěnné triakové stmívače lze ovládat na stěně také pomocí bezdrátového ovladače. Tím získáme vyšší komfort ovládání osvětlení nejen od vstupu do místnosti, ale také bez nutnosti vstávat z pohovky.


Schema zapojení triakového stmívače osvětlení

Popisek fotky: Schéma zapojení stmívače

 

2. Řízení stmívání tzv. STEP vyp/zap vypínačem

Jedná se o velice jednoduchou alternativu stmívání, kde intenzitu nastavíte krátkým stiskem vyp/zap vypínačem a intenzita se nastaví na 50 %, 2× vyp/zap na 25 %. Při novém rozsvícení se osvětlení rozsvítí na 100 % = nemá paměť poslední intenzity osvětlení. Pokud uživatel není náročný, například nevyžaduje plynulé stmívání, pak pouhou výměnou svítidla lze takto levně vyřešit stmívání.

Výhody stmívání STEP vyp/zap vypínačem

 • Snadné vyřešení stmívání bez úpravy elektroinstalace i tam, kde do krabice KU68 nevedou 3 vodiče, jako je potřebné pro triakové stmívání. Stmívání lze provádět z libovolného vypínače, který ovládá dané svítidlo.

Nevýhody stmívání STEP vyp/zap vypínačem

 • Stmívání je krokové, t.j. na výrobcem pevně nastavenou hodnotu, nejčastěji 100 %, 50 %, 10 %. Nedoporučuje se tímto způsobem – jedním vypínačem – stmívat více svítidel z důvodu možnosti nejednotného vyhodnocení kliknutí vyp/zap a svítidla by mohla svítit rozdílnou intenzitou. 
 • (obvykle) si nepamatuje poslední nastavenou hodnotu, t.j. většinou se po zapnutí rozsvítí na 100 % intenzity. 


Stmívání osvětlení STEP

Popisek fotky: Řízení stmívání tzv. STEP vyp/zap vypínačem.

 

Stropní svítidla stmívatelná systémem STEP vyp/zap vypínačem.

Další nabídka stropních svítidel, stmívatelných STEP vyp/zap vypínačem

 

 

3. Stmívání tlačítkem tzv. PUSH

Jedná se o jednoduchou možnost stmívání, kde svítidlo je zapnuto/vypnuto krátkým stlačením ovládacího tlačítka (ne vypínače). Pokud je svítidlo rozsvíceno, pak podržením tohoto tlačítka dochází buď k rozsvěcení a po opakovaném podržení tlačítka ke stmívání osvětlení.

Výhody stmívání tlačítkem PUSH

 • Stmívání je spojité, t.j. lze nastavit jakoukoliv hladinu osvětlení v rozsahu 1 % až 100%.
 • Ovládacích tlačítek může být „nekonečně mnoho“, t.j. z každého místa, kde je tlačítko, lze provést jak zapnutí/vypnutí, tak stmívání. Dále, ve stmívatelném předřadníku lze naprogramovat, zda si má pamatovat poslední nastavenou hodnotu osvětlení, rychlost rozsvěcení tzv. náběhovou rampu osvětlení, t.j. že po zapnutí se osvětlení bude plynule rozsvěcet např 4 sekundy a podobně.

Nevýhody stmívání tlačítkem PUSH

 • Musí být zbudováno samostatné vedení, pro pro připojení tlačítek, t.j. elektroinstalace je stejná jako pro stmívání DALI, ze kterého vychází jako možnost ovládání osvětlení, viz dále.
 • Nelze zvolit, zda se při stisku tlačítka světlo bude rozsvěcet, nebo stmívat. Po stisku a podržení tlačítka se světlo například rozsvítí, při puštění tlačítka se rozsvěcení zastaví. Při opětovném podržení tlačítka se svítidlo začne stmívat a tak stále dokola.


Stmívání PUSH

Popisek fotky: Stmívání tlačítkem tzv. PUSH.

 

Stropní svítidla stmívatelná tlačítkem - PUSH

Další nabídka stropních svítidel stmívatelných tlačítkem PUSH

 

4. Analogové stmívání 1-10 V, nebo PWM (pulsně šířková modulace)

Jedná se o systém vycházející z analogového řízení používaný v průmyslové automatizaci. K nastavení intenzity osvětlení se používá napětí v rozsahu 1 až 10 V. Čím vyšší řídící toto napětí (maximálně 10 V), tím vyšší intenzita. Systém je vhodný především pro velké celky, například průmyslová hala bez stropních světlíků, kde všechna svítidla daného celku (například řada u okna), má nastaveno stejnou hladinu osvětlení.

Podmínky instalace stmívání 1-10 V nebo PWM

Ve srovnání s klasickou elektroinstalací je ke svítidlu přivedena řídící analogová sběrnice 1-10V nebo signál PWM, která řídí vlastní hladinu osvětlení. Vypnutí napájení probíhá fyzickým kontaktem – vypínačem na počátku napájecího vedení 230 V.

Systém řízení 1-10 V je v podstatě překonaný digitálním, avšak v některých případech může jeho aplikace oproti digitálním mít své přednosti.

Rozdíl mezi stmíváním 1-10 V a PWM spočívá v tom, že stmívače založené na 1-10 V (v minulosti nejčastěji klasické stmívatelné, zářivkové předřadníky) obsahovaly zdroj napájecího napětí 10 V a vlastní stmívání probíhalo prostřednictvím potenciometru s odporem 50 kOhm. V případu stmívání PWM, nejčastěji například stmívatelné drivery pro LED osvětlení, vyžadují externí zdroj signálu PWM.

Výhody stmívání 1-10 V

 • Stmívání je spojité, t.j. lze nastavit jakoukoliv hladinu osvětlení v rozsahu 1 % až 100 %.

Nevýhody stmívání 1-10 V

 • Stmívání lze provádět pouze jedním ovladačem (potenciometrem 1-10V, nebo zdrojem PWM). V případě potřeby ovládání z více míst je zdroj 1-10 V/PWM řízen například centrálním přijímačem.


Analogové stmívání 1-10 V, nebo PWM

Popisek fotky: Analogové stmívání 1-10 V, nebo PWM.

 

Analogově stmívatelná stropní svítidla PWM / 1-10V

Další nabídka analogově stmívatelných stropních svítidel PWM / 1-10V

 

5. Digitální stmívání DALI

Jedná se o nejrozšířenější systém řízení stmívání osvětlení používaný především pro osvětlení v průmyslu, skladech, kancelářích, prodejnách. Své nezastupitelné místo má ale i pro osvětlení domácností, především ve spojitosti se systémy řízení budov například EATON, Loxone, standardu KNX a podobně.

Je využívané naprostou většinou výrobců dodávající digitální stmívání osvětlení

Princip řízení DALI funguje tak, že do svítidel je přivedeno trvalé napájecí napětí 230 V. Vlastní stmívání probíhá řízením po dvouvodičové sběrnici podobně jako v případě analogového stmívání 1-10 V/PWM. Stejně tak topologie této sběrnice je podobná jako u analogového systému 1-10 V/PWM.

Rozdíl mezi analogovým a digitálním pojetím spočívá v tom, že v případě digitálního řízení má každé svítidlo či skupina svítidel svoji adresu, t.j. lze pro každé svítidlo selektivně nastavit jeho chování, zatímco v případě analogového řízení se chovají všechna svítidla na dané sběrnici stejně.

Výhody digitálního stmívání DALI

 • Digitální řízení s adresací přináší vysokou flexibilitu v možnosti dodatečného nastavení chování osvětlení bez zásahu do svítidla (není potřeba vzít žebřík a ve svítidle něco zapojit jinak, ale nastavení proběhne z libovolného místa, kde se pomocí počítače připojíme ke sběrnici DALI).
 • Lze jednoduše změnit chování svítidel, například při změně dispozic výrobních, skladovacích, kancelářských, prodejních provozů, kde lze optimalizovat řešení, jako je třeba řízení osvětlení na konstantní hodnotu v závislosti na denním osvětlení a podobně.

Nevýhody digitálního stmívání DALI

 • Asi jedinou nevýhodou je to, že nastavení a případný servis se provádí prostřednictvím specializovaného software (volně ke stažení například zde). Ten umožňuje jak nastavení chování jednotlivých svítidel, tak rozsáhlých skupin až po diagnostiku celé instalace.  Pochopení tohoto programu není nikterak složité. Nastavení probíhá výběrem z kombo boxů.


Digitální stmívání DALI

Popisek fotky: Digitální stmívání DALI.

 

Stropní svítidla stmívatelná DALI.

Další nabídka stropních svítidel stmívatelných DALI

 

6. Bezdrátové stmívání

Mezi hlavní možnosti bezdrátového stmívání patří svítidla na dálkové ovládání, nebo se jedná o tzv. bezdrátové systémy řízení osvětlení.

Svítidla na dálkové ovládání umožňují poměrně velký komfort ovládání svítidel bez úpravy klasické elektroinstalace, kde se navíc většinounejedná jen o stmíván svítidel, ale lze také plynule nastavit i teplotu světla nejčatěji v rozsahu teplá bílá 3000K - denní bílá 6000K. Nevýhodou svítidel na dálkové ovládání často bývá synchronizace stmívání více svítidel jedním ovladačem. Tento nedostatek lze vyřašit pomocí svítidel na dálkové ovládání systému TUYA, nebo Eglo Connect-Z, kde lze jedním ovladačem stmívat více svítidel, nebo více ovladači jedno svítidlo a podobně.

Další svítidla na dálkové ovládání

 

Bezdrátových systémů řízení osvětlení existuje nepřeberné množství. Z tuzemských například Enika Poseidon, ABB, Elko EP, ze zahraničních u nás nejrozšířenější Loxone, Eaton a řada dalších.

Výhody bezdrátového stmívání

 • Předností bezdrátových systémů je především snadné začlenění do již existujících, klasických elektroinstalačních rozvodů, většinou bez potřeby dodatečných úprav, kde přenos povelů probíhá bezdrátově.

Nevýhody bezdrátového stmívání

 • Základní nevýhodou je vzájemná nekompatibilita těchto bezdrátových systémů. Což ale, jak popisujeme níže, se již mění.

 

Nekompatibilita bezdrátových systémů

I když naprostá většina těchto systémů používá stejné frekvenční pásmo a dokonce i stejný čip pro bezdrátovou komunikaci, nebo dokonce pochází od jednoho výrobce a stejné výrobní linky, přesto tyto bezdrátové systémy nejsou ke škodě uživatelů vzájemně kompatibilní.

Nakonec se „evoluce“ bezdrátových systémů propracovala cca v roce 2020 ke dvěma hlavním, které by výrobci svítidel mohli nezávisle na sobě  implementovat do svých svítidel a zákazníci by dostali k dispozici široký sortiment svítidel ovladatelný vzájemně kompatibilními prvky propojitelnými do systému Google Assistant nebo Alexa. Jedná se o systémy Casambi a Tuya.


Casambi Tuya

 

Systémy Casambi a Tuya

Oba systémy Casambi a Tuya jsou si vzájemně celkem podobné a vychází ze stejné bezdrátové technologie ZigBee. Rozdíl Casambi vs. Tuya spočívá zejména v podpoře jednotlivých výrobců po stránce začleňování svítidel a ovládacích prvků do svého sortimentu a propracovanosti aplikace pro mobilní telefony. Aktuálně se zdá jasná převaha systému Tuya.

Jednak díky čínskému původu, tak i vývoji aplikace navazující i na další systémy podporující standard Tuya (jako jsou kamerové systémy a řada dalších periferií, kam patří teploměry, vlhkoměry a podobně) získává spontánní zájem jak výrobců, tak zákazníků. To se nebavíme o cenové relaci, kde ovládací prvky Tuya ve srovnání s Casambi vychází až desetkrát levněji.

 
Kompatibilita systému Tuya s Google Assistent a Alexa.

 

Systém Tuya je kompatibilní se systémy Google Assistant a Alexa

Bezdrátový systém Tuya v současnosti nabízí poměrně vysoký komfort možností ovládání osvětlení, kam vedle stmívání, patří především:

 • Možnost nastavení teploty světla. 
 • Řízení barevného osvětlení RGB (červená, zelená, modrá). 
 • Usínání – plynulé stmívání osvětlení například v dětském pokoji, 
 • Řízení osvětlení na základě denního biorytmu – ráno neutrální bílé světlo, během dne denní světlo podporující lidskou aktivitu, večer teple bílé světlo a v noci jen slabé osvětlení pro orientaci na chodbě. 
 • Hlavní nastavení probíhá pomocí aplikace pro mobilní telefon, nebo tablet. Ovládání lze provádět pomocí ručních, nebo nástěnných dálkových ovladačů, senzorů pohybu a dalších čidel podporující standard Tuya.


Ovládání osvětlení Tuya z mobilního telefonu

Popisek fotky: Ukázka rozhraní aplikace Smart HomeLife systému Tuya.

 

Stmívatelná svítidla TUYA

Další nabídka stmívatelných svítidel TUYA

Chytré svítidlo lze vytvořit i pomocí chytrých smart žárovek TUYA

Další nabídka chytrých LED žárovek smart TUYA

 

Na našem blogu najdete podrobnější informace k systému řízení osvětlení TUYA.

A samozřejmě vám také s problematikou stmívání poradíme osobně v naší prodejně v Brně, nebo po telefonu či e-mailu.

 

Nabídka stmívatelných stropních svítidel


HELA R CCT smart Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, nebo 36W, ovl, smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Stmívání
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
Hodnocení
HELA R CCT smart
Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, nebo 36W, ovl, smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6500K, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 995,10 Kč
IMIG R Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 18W/1600lm, 24W/2400lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100%, 50%, 10%, 230V, do koupelny IP44, svítí nahoru/dolů
Do koupelny
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
Svítí nahoru/dolů
SKLADEM
Hodnocení
IMIG R
Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 18W/1600lm, 24W/2400lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100%, 50%, 10%, 230V, do koupelny IP44, svítí nahoru/dolů
od 1 046,65 Kč
ABAK SQ Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 15W/1350lm, 22W/1980lm, 28W/2520lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívatelné TRIAC stmívači, 230V, IP20
Stmívatelné TRIAC
SKLADEM
Hodnocení
ABAK SQ
Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 15W/1350lm, 22W/1980lm, 28W/2520lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívatelné TRIAC stmívači, 230V, IP20
od 911,86 Kč
IMIG SQ Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 18W, 1600lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100%, 50%, 10%, 230V, do koupelny IP44, 295x295x25mm. svítí nahoru/dolů
Do koupelny
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
Svítí nahoru/dolů
SKLADEM
Hodnocení
IMIG SQ
Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, nebo bílá, difuzor plast opál, LED 18W, 1600lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100%, 50%, 10%, 230V, do koupelny IP44, 295x295x25mm. svítí nahoru/dolů
od 1 075,69 Kč
ALI 1x15W/22W/28W Stropní stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast opál, LED 1x15W/22W/28W, neutrální 4000K, stmív TRIAC, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu
Stmívání
Stmívatelné TRIAC
Třída 2
SKLADEM
Hodnocení
ALI 1x15W/22W/28W
Stropní stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast opál, LED 1x15W/22W/28W, neutrální 4000K, stmív TRIAC, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 825,95 Kč
WILLO LED 15W/22W/28W IP20 čtvercové Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch nikl mat, difuzor plast opál, LED 1x15W, 1650lm/1350lm, 22W, 2475lm/1980lm, 28W, 3300lm/23520lm, neutrální 4000K, stmív TRIAC, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu
Stmívání
Stmívatelné TRIAC
Třída 2
SKLADEM
Hodnocení
WILLO LED 15W/22W/28W IP20 čtvercové
Stropní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch nikl mat, difuzor plast opál, LED 1x15W, 1650lm/1350lm, 22W, 2475lm/1980lm, 28W, 3300lm/23520lm, neutrální 4000K, stmív TRIAC, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu
od 931,58 Kč
ALSDORF SQ 28W Stropní svítidlo, základna kov, difuzor plast opál, LED 28W, 1960lm, ovládání smart telefon Tuya, WiFi, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 380x380x65mm.
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Stmívání
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
Hodnocení
ALSDORF SQ 28W
Stropní svítidlo, základna kov, difuzor plast opál, LED 28W, 1960lm, ovládání smart telefon Tuya, WiFi, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 380x380x65mm.
1 160,63 Kč
ALSDORF R Stropní kruhové svítidlo, těleso kov, difuzor plast opál, LED 28W, 1960lm, Tuya CCT nastavitelná teplota teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6500K, stmív, 230V, Ra80, IP20, rozměry d=380mm, h=65mm.
Amazon Alexa
CCT - nastavitelná teplota světla
Google Assistant
Ovládání telefonem
Smart Life - ovládání Tuya aplikace pro chytré telefony
Stmívání
Tuya - Smart chytrý systém pro ovládání internetu věcí
WiFi
SKLADEM
Hodnocení
ALSDORF R
Stropní kruhové svítidlo, těleso kov, difuzor plast opál, LED 28W, 1960lm, Tuya CCT nastavitelná teplota teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6500K, stmív, 230V, Ra80, IP20, rozměry d=380mm, h=65mm.
1 160,27 Kč
BERTY LONG 9W Stropní svítidlo, těleso kov černá, s bílým nebo ocelovým dekorativním kroužkem, difuzor plast opál, pro LED 8,5W, teplá 2700K, 500lm, stmívatelné vyp/zap vypínačem 230V, IP20, tř.2, d=100mm, h=120mm
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
SKLADEM
Hodnocení
BERTY LONG 9W
Stropní svítidlo, těleso kov černá, s bílým nebo ocelovým dekorativním kroužkem, difuzor plast opál, pro LED 8,5W, teplá 2700K, 500lm, stmívatelné vyp/zap vypínačem 230V, IP20, tř.2, d=100mm, h=120mm
od 1 762,61 Kč
BERTY S 9W Stropní svítidlo, těleso kov černá, s bílým nebo ocelovým dekorativním kroužkem, difuzor plast opál, LED 8,5W, teplá 2700K, 500lm, stmívatelné vyp/zap vypínačem 230V, IP20, tř.2, d=100mm, h=60mm/120mm
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
SKLADEM
Hodnocení
BERTY S 9W
Stropní svítidlo, těleso kov černá, s bílým nebo ocelovým dekorativním kroužkem, difuzor plast opál, LED 8,5W, teplá 2700K, 500lm, stmívatelné vyp/zap vypínačem 230V, IP20, tř.2, d=100mm, h=60mm/120mm
od 1 468,58 Kč
MAYS LED 18W/32W črvercové Stropní svítidlo čtvercové, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W/32W, 1260lm/2240lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, stmívání stiskem vypínače, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
SKLADEM
MAYS LED 18W/32W črvercové
Stropní svítidlo čtvercové, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W/32W, 1260lm/2240lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, stmívání stiskem vypínače, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu
416,72 Kč
MAYS LED 18W/32W STMÍVATELNÉ Stropní svítidlo kulaté, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W/32W, 1260lm/2240lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, stmívání STEP stiskem vyp/zap vypínače, 100%, 50%, 15%, 230V, IP20
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
SKLADEM
Hodnocení
MAYS LED 18W/32W STMÍVATELNÉ
Stropní svítidlo kulaté, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 18W/32W, 1260lm/2240lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, stmívání STEP stiskem vyp/zap vypínače, 100%, 50%, 15%, 230V, IP20
445,64 Kč
PHASE LED 5W Stropní, přisazené, bodové svítidlo, výklopný světelný zdroj +-20°, těleso kov, povrch černá+ hliník šedostříbrná, bílá + hliník šedostříbrná, LED 1x4,5W, teplá bílá 3000K, 500lm, Ra80, stmívatelné RC, 230V, IP20, d=102mm, h=80mm
SKLADEM
PHASE LED 5W
Stropní, přisazené, bodové svítidlo, výklopný světelný zdroj +-20°, těleso kov, povrch černá+ hliník šedostříbrná, bílá + hliník šedostříbrná, LED 1x4,5W, teplá bílá 3000K, 500lm, Ra80, stmívatelné RC, 230V, IP20, d=102mm, h=80mm
od 1 201,53 Kč
INGA R Stropní svítidlo, těleso plast, povrch bílá, nikl,černá chrom, difuzor plast, LED 14W/19W/38W, CCT přepínač teploty teplá 3000K/neutr 4000K, stmív STEP vyp/zap vypín 100%/50%/20% memory nebo TRIAC, Ra80, 230V, IP20, nebo IP54
CCT - nastavitelná teplota světla
Stmívatelné STEP stiskem vypínače vyp/zap
Stmívatelné TRIAC
SKLADEM
Hodnocení
INGA R
Stropní svítidlo, těleso plast, povrch bílá, nikl,černá chrom, difuzor plast, LED 14W/19W/38W, CCT přepínač teploty teplá 3000K/neutr 4000K, stmív STEP vyp/zap vypín 100%/50%/20% memory nebo TRIAC, Ra80, 230V, IP20, nebo IP54
od 1 615,59 Kč
ARI LEDx15W/22W/28W Stropní stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast opál, LED 1x15W/22W/28W, neutrální 4000K, stmív, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry dle typu
Do koupelny
Stmívání
Třída 2
SKLADEM
ARI LEDx15W/22W/28W
Stropní stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat, difuzor plast opál, LED 1x15W/22W/28W, neutrální 4000K, stmív, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry dle typu
od 825,95 Kč
GER LED 6W STMÍVATELNÉ STROPNÍ KRUH Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá/chrom černá/chrom/nikl mat/imitace dřevo buk, difuzor plast opál, LED 6W, 540lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=92mm, h=34mm
Stmívání
SKLADEM
GER LED 6W STMÍVATELNÉ STROPNÍ KRUH
Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá/chrom černá/chrom/nikl mat/imitace dřevo buk, difuzor plast opál, LED 6W, 540lm, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=92mm, h=34mm
od 1 350,00 Kč
ZERO 1 Stropní svítidlo kruhové základna kov, povrch bílá, difuzor sklo satén opál mat, pro žárovky, zářivky, stmívání dle typu DALI, TOUCH/DIM, 230V, IP20, rozměry dle typu
Stmívatelné DALI
SKLADEM
ZERO 1
Stropní svítidlo kruhové základna kov, povrch bílá, difuzor sklo satén opál mat, pro žárovky, zářivky, stmívání dle typu DALI, TOUCH/DIM, 230V, IP20, rozměry dle typu
od 1 314,79 Kč
ELSA 2 LED 11W/15W IP44 DO KOUPELNY D=300MM Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku E27, nebo zářivku, 230V, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, symbol "F", d=300mm, h=86mm, úchyt skla bajonet - pootočení
Do koupelny
SKLADEM
Hodnocení
ELSA 2 LED 11W/15W IP44 DO KOUPELNY D=300MM
Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku E27, nebo zářivku, 230V, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, symbol "F", d=300mm, h=86mm, úchyt skla bajonet - pootočení
od 837,93 Kč
ELSA 4 LED 20W/29W IP44 DO KOUPELNY D=420MM Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku 75W/E27, pro zářivku 26W/32W, 230V, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, tř.1. symbol "F", d=420mm, h=90mm, úchyt skla bajonet - pootočení
Do koupelny
F - montáž na hořlavý podklad
SKLADEM
ELSA 4 LED 20W/29W IP44 DO KOUPELNY D=420MM
Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo triplex opál mat, pro žárovku 75W/E27, pro zářivku 26W/32W, 230V, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, tř.1. symbol "F", d=420mm, h=90mm, úchyt skla bajonet - pootočení
od 2 127,66 Kč
ELSA 3 LED 15W/20W IP44 DO KOUPELNY D=360MM Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku E27, nebo zářivku, 230V, stmív, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, tř.1. symbol "F", d=360mm, h=88mm, úchyt skla bajonet
Do koupelny
F - montáž na hořlavý podklad
SKLADEM
ELSA 3 LED 15W/20W IP44 DO KOUPELNY D=360MM
Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku E27, nebo zářivku, 230V, stmív, zvýšené krytí IP44, nebo IP20, tř.1. symbol "F", d=360mm, h=88mm, úchyt skla bajonet
od 1 298,69 Kč