Lze v LED svítidle vyměnit světelný zdroj?

24. 01. 2015


Často se setkávám s dotazem zákazníků, zda v LED svítidlech, kde je LED světelný zdroj pevnou součástí svítidla t.j. NE např. v závitu E27 jako běžné žárovky, lze provést výměnu světelného zdroje?


Životnost LED světelných zdrojů
, je v naprosté většině případů více než 30.000 provozních hodin, často dle kvality technologie je životnost 50.000, ale i více provozních hodin, přičemž touto hodnotou životnosti se má na mysli to, že po 30.000 (50.000) provozních hodinách dojde k poklesu svítivosti LED světelného zdroje nejvýše o -15%, ve srovnání s výchozím stavem = novým svítidlem. Taková doba životnosti sice není "věčnost", ale obvykle se jedná o dostatečnou životnost odpovídající obecnému zastarání svítidla, kdy uživatel svítidlo v rámci rekonstrukce vymění za jiné.

Samozřejmě logickou otázkou je: Co když přece jen... Odpověď zní, u naprosté většiny LED svítidel lze provést výměnu LED světelného zdroje. Svítidlo se rozebere a většina LED čipů je buď k chladiči LED čipu přišroubována, nebo přilepena tepelně vodivým lepidlem. V obou případech tento postup výměny není určen pro uživatele z řad laiků, jako tomu je u standardních žárovek, zářivek, atd. jelikož se jedná o zásah v oblasti tzv. "živých částí pod napětím". Výměnu obvykle zvládne zručný elektrikář, nebo šikovný kutil, znalý zásady práce s mikroelektronikou.

V analogii k žárovkám a zářivkám lze obavu možné poruchovosti LED světelných zdrojů ze strany spotřebitelů chápat. Na straně druhé, například u tabletů, či telefonů, což je elektronické zařízení obdobné technické struktury jako LED svítidlo, je v naprosté většině případů důvodem poruchy mobilního telefonu mechanické poškození, způsobené pádem zařízení na zem, přičemž se po pádu poškodí obrazovka či kryt, ale vlastní elektronika (v tabletu procesor = u svítidla LED čip) takové zacházení přežije bez úhony. Stejně tak procesor v telefonu = LED čip ve svítidle v zařízení přežije "v plné kondici" až do úplného morálního zastarání zařízení, kdy dojde k jeho nahradení zařízením novým. Při nákupním rozhodnutí mobilního telefonu, více než 99,99% kupujících možnost výměny procesoru neřeší. 

Odpověď tedy zní:

Důvod pro výměnu LED čipu ve svítidle není o nic vyšší, než obava z potřeby výměny procesoru v tabletu, či mobilním telefonu. 

Pokud se týká explicitního uvedení zda u konkrétního typu svítidla lze/nelze LED světelný zdroj vyměnit (LED čip může být ve svítidle také pevně, nerozebíratelně zalitý), pak v oboru osvětlení panuje tak mizerná informační bída, kdy se naprostá většina výrobců nezdržuje ani s uvedením rozměrového náčrtku svého produktu, uvedením odstínu povrchu třeba dle stupnice RAL, více vyobrazeními, nebo podrobnějším technickým popisem daného produktu. 

V takových souvislostech informační technické nedostatečnosti lze jen zcela vyjímečně očekávat, že výrobce svítidla uvede, zda LED světelný zdroj lze ve svítidle vyměnit a už vůbec nelze očekávat zda se výměna LED světelného zdroje provede pouhým šroubovým spojem, nebo náročnějším lepením atd.

V tomto je obor osvětlení "informačně nepolíben" a čeká na svého informačního "euroregulovčíka", který výrobcům přikáže co všechno se má ke svítidlu za rámec běžných elektrotechnických norem zveřejňovat tak, aby spotřebitel byl dostatečně informován i o možné opravitelnosti svítidla v případě pozáruční závady.

Ve skutečnosti může být za tímto informačním nedostatkem celkem pragmatický přístup a to:

  • Má-li svítidlo nějakou závadu a je-li výrobek v záruce, pak pokud se ještě vyrábí, je zákazníkovi v rámci záruky výrobek vyměněn za bezvadný.
  • Pokud se již svítidlo v rámci záruky nedodává, peníze se za svítidlo které nelze opravit či vyměnit, zákazníkovi v plné výši vrátí.
  • Je-li daný výrobek po záruce, pak se distribucí náhradních dílů většinou dlouhodobě nepočítá a s odkazem první a jediný článek "Zákona o konzumní společnosti" cit: "..spotřebitel si v případě poruchy zařízení na místo snah a plýtváním energie na opravu pořídívýrobek nový, technicky dokonalejší a pokud zboží současně pochází z Číny, pak nový výrobek ve srovnání s původním pořídí i levněji."