Předpisy a normy pro osvětlení v koupelně - jednoduchý návod

28. 01. 2004


Problematiku elektrických zařízení v koupelnách upravuje ČSN-33200-7-701, část 7 - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, oddíl 701 - Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

Harmonizované bezpečnostní předpisy ČSN-EN stanovují pro koupelny následující rozdělení dle zón, které určuje požadované krytí a provedení třídy izolace svítidel:

Požadavky na svítidla v koupelnách

Pro instalaci svítidel v koupenách, v zóně 0 (nula), platí požadavek na krytí svítidel nejméně IPx7 (např. IP67 a výše) a současně musí být napájení svítidla provedeno ze zdroje SELV. K napájecímu zdroji (transformátoru) je ještě nutno dodat, že pro napájení osvětlení v zóně 0, nesmí být použity tzv. elektronické transformátory, ale například klasické, vinuté transformátory, baterie nepřipojené k dobíjecím měničům a podobně. Hlavním důvodem zákazu použití elektronických transformátorů (i SELV) ve vanách a bezénových nadržích, je prevence ovlivnění kardiostimulátorů koupajících se osob. Zóna 0 (nula), je prostor vany, zaplavovaný vodou při mytí, či koupání. 

Pro instalaci svítidel koupelnách, v zóně 1, je požadováno krytí svítidel nejméně IPx4, (např IP44 a výše) a současně musí být svítidla v provedení nejméně tř.2 (dvojitá izolace). Zóna 1 je půdorysný prostor začínající horizontálně nad hranou umývacího prostoru, sahající do výšky 2,25m nad úrovní podlahy, není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy. Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy, pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.

Pro isntalaci svítidel v koupelnách, v zóně 2, platí požadavek krytí svítidel nejméně IPx3, (např. IP43) a současně musí být svítidla v provedení nejméně tř.2 (dvojitá izolace). Počátek zóny 2, je vymezen svislou hranou vany a jedná se o půdorysný pás šířky 60 cm směrem od svislé hrany umývacího prostoru (vany), sahající do výšky 2,25m nad úrovní podlahy, není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy. Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy, pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.

Pro instalaci svítidel v koupelnách, v zóně 3, platí požadavek provedení krytí svítidel minimálně IPx1 (např IP21), a současně musí být instalované svítidlo v provedení nejméně třídy 2 (dvojitá izolace). Prostor zóny 3 začíná 60cm od svislé hrany umývacího prostoru a sahá do vzdálenosti 2,4m (končí 3m o svislé hrany umývacího prostoru). Výška prostoru zóny 3, sahá do výšky 2,25m nad úrovní podlahy, není-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm nad úrovní podlahy. Je-li dno umývacího prostoru výše, než 25cm, nad úrovní podlahy, pak se zóna posouvá o korekční rozdíl směrem nahoru, t.j. o rozdíl: skutečná výška dna umývacího prostoru, mínus 25cm.

Výše uvedené popisy rozměrů zón, jsou zjednodušeny a přesné definice jsou uvedeny v příslušné harmonizované ČSN-EN. 

Upřesnění, k provedení stropních přisazených a vestavných svítidel v koupelnách

Svítidla v koupelně - rozdělení zón.

Jak je výše uvedeno, pak pokud se týká výšky umývacího prostoru, není-li dno umývacího prostor výše než 25 cm nad úrovní podlahy (což je drtivá většina případů), pak zóny končí ve  výšce 2,25 m nad úrovní podlahy. Jestliže v současnosti je naprostá většina stropů výše, než 2,25m nad úrovní podlahy (žlutá oblast na obrázku), není třeba nějak speciálně řešit provedení přisazených stropních, nebo vestavných svítidel. Přesto však je třeba vždy individuálně vyhodnotit vhodnost instalace svítidel v koupelnách i mimo zóny a v případě koupelen, vždy preventivně do poručujeme zvolit bezpečnější provedení svítidel tak, aby třeba nahodile nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a to i přes to, že napájecí obvody jsou samostatně jištěny proudovým chráničem.


Koupelnová svítidla a osvětlení naleznete zde: Svítidla do koupelny


Výběr stropních, přisazených svítidel, ve zvýšeném krytí, třídy 1 (ochranný vodič) a třídy 2 (dvojitá izolace), naleznete zde.
Výběr stropních, přisazených svítidel, ve zvýšeném krytí, současně pouze třídy 2 (dvojitá izolace), vhodných dle zón do koupelen naleznete zde.

Výběr stropních, vestavných svítidel, ve zvýšeném krytí, třídy 1 (ochranný vodič) a třídy 2 (dvojitá izolace), a třídy 3 (pro napájení z transformátoru SELV) , naleznete zde.
Výběr stropních, vestavných svítidel vhodných do koupelen, ve zvýšeném krytí, třídy 2 (dvojitá izolace), vhodných del zón do koupelen, naleznete zde.
Výběr stropních, vestavných svítidel, ve zvýšeném krytí, třídy 3 (pro napájení z transformátoru SELV) , vhodných dle zón do koupelen naleznete zde.

Výběr nástěnných svítidel, ve zvýšeném krytí, třídy 1 (ochranný vodič) a třídy 2 (dvojitá izolace), naleznete zde.
Výběr nástěnných svítidel, ve zvýšeném krytí, třídy 2 (dvojitá izolace), vhodných dle zón do koupelen, naleznete zde.