Umělé osvětlení vertikální zahrady.

06. 12. 2015


Vertikální zahrady, někdy nazývané "zelená stěna", patří k současným trendům realizací jak komerčních, tak bytových interiérů. Problémem řešení vlastního osvětlení vertikální zahrady je často skutečnost, kdy jak investor, tak dodavatel vertikální zahrady svoji pozornost přednostně soustředí zejména na vlastní systém, t.j. truhlíky, závlahu a výsadbu s tím, že osvětlení se "nějak" dořeší. Odpovědnost za osvětlení, je pak mnohdy svěřena elektromontérovi, od kterého se očekává, že se o náležité řešení, často bez jakékoli zkušenosti s danou problematikou na patřičné úrovni a se zárukou úspěchu postará. Pokud jde o osvětlení zajišťující prostřednictvím fotosyntézy, vedle závlahy, výživy a tepla, další klíčovou složku přežití rostlin, jak v místech s celoročně omezeným přístupem denního světla, tak na místech, kde v zimních měsících je přirozeného světla nedostatek, pak opravdových zkušeností podepřených praktickými výsledky, je vyjma lidí z akademické oblasti a rutinérů pěstování konopí, v reálné praxi málo.

Jelikož se s požadavky na řešení osvětlení vertikálních zahrad setkáváme a protože ze strany potenciálních zákazníků jsou v řadě případů kladeny zcela nesmyslné požadavky často ze zdrojů "Jedna neznámá, ale jinak zaručeně seriózní kartářka povídala.", pak ve snaze podpory a ověření funkčnosti námi navrhovaných řešení, jsme postavili vlastní referenční vertikální zahradu, záměrně zcela závislou na umělém osvětlení. Tato zelená stěna je postavena v místě, kde i ve slunné dny je maximální hladina přirozeného osvětlení (bez umělého přísvitu) cca 150-200lx a to po dobu maximálně cca 5 hodin denně. Již taková hladina osvětlení vertikální zahrady, je pro přežití rostlin asi vyjma řas, bez umělého osvětlení zcela nedostatečná.  Ještě pro úplnost dodám, že okna místnosti s vertikální zahradou jsou směrována k severu s celodenním zacloněním zataženými žaluziemi a vlastní vertikální zahrada je umístěna v hloubce místnosti 6m od oken. Tato, pro pěstování rostlin na přirozeném denním světle nevýhodná pozice, je naopak ideální pro sledování a měření průkazných výsledků osvětlení vertikální zahrady, pomocí umělého osvětlení.

K základním požadavkům našeho řešení, je vedle dosažení svěží, přirozené vitality rostlin, také ohled na nízkou energetickou náročnost umělého osvětlení, v tomto případě včetně měření spotřeby elektrické energie daného celku jak pro naši potřebu, tak jako nezpochybnitelný důkaz pro potenciálního klienta. 

Jako základ, byly pro stimulaci potřebné fotosyntézy rostlin, zvoleny speciální bodové LED světelné zdroje, svítící v okrajových pásmech viditelného spektra. Právě takové řešení, je podle nejnovějších poznatků základem, pro dosažení žádoucí vitality rostlin, při zajištění nízké energetické náročnosti, která provozovatele vertikální zahrady nebude zásadně finančně zatěžovat. Spotřeba elektrické energie takového umělého osvětlení vertikální zahrady může být až o 50% nižší, ve srovnání s osvětlením dosud realizovaném například halogenidovými výbojkami, v pásmu viditelného bílého spektra.

Osvětlení vertikální zahrady


Vzhledem k tomu, že energeticky úsporné LED osvětlení, svítící v pásmu červené a modré nezajišťuje potřebný vizuální efekt vertikální zahrady, t.j. nejsou vidět svěží, tmavě zelené barvy (zelené listy rostlin při speciálním LED osvětlení v pásmu červená/modrá, mají fialovo-hnědou barvu), pak v době přítomnosti lidí na pracovišti, kdy má vertikální zahrada plnit svoji vizuálně dekorativní funkci, je zelená stěna osvětlena běžným, bíle svítícím osvětlením, které již ale nemusí být voleno tak vysokého výkonu ve srovnání, kdy na vertikální zahradu neefektivně svítíme pouze bíle svítícími světelnými zdroji, jako jsou nejčastěji výbojky, nebo bíle svítící LED.

Osvětlení vertikální zahrady

Detail vitality listů.

Osvětlení vertikální zahrady

Rostliny při umělém osvětlení i v zimních měsících, bezprobémově nasazují nové výhonky, listy jsou běžné velikosti a mají i při 100%-ním umělém osvětlení přirozenou, tmavězelenou barvu.

Osvětlení vertikální zahrady


Osvětlení vertikální zahrady.


Ukázka svítidel, pro dekorativní svícení v bílém pásmu (2ks vlevo) a pro svícení v pásmu červená/modrá (2ks vpravo), pro energeticky úspornou fotosyntézu rostlin osázených ve vertikální zahradě. V našem případě bylo pro dekorativní osvětlení ukázkového úseku použito 4ks bodových LED svítidel s příkonem á 19W (76W celkem) s teplotou světla 3000K. Ve srovnání s obdobným řešením založeném pouze na světle v bílém pásmu, by v případě výbojkových svítidel, na obdobné ploše byly pravděpodobně použity cca 3-4ks výbojkových svítidel á 150W (600W celkem). Pokles příkonu dekorativního LED osvětlení je pak přímo "násobně propastný".

Osvtělení vertikální zahrady.

Vlastní ovládání bíle svítícího osvětlení, svítící v době, kdy vertikální zahrada plní dekorativní funkci, může být realiziváno jak automatickým časovým programem, například v rámci pracovní, či otevírací doby daných prostor, nebo pro dosažení vyšších úspor elektrické energie přítomnostním senzorem, který při vstupu do daného prostoru rozsvítí bíle svítící osvětlení. Dalším krokem k úsporám elektrické energie umělého osvětlení vertikální zahrady, je automatizované prodlužování/zkracování umělého přísvitu v závislosti na ročním období, nebo v závislosti na přímo měřené hladině denního světla v prostoru, kde je umístěna verikální zahrada.

Beze sporu pozitivním hlediskem, dané kombinace (t.j. LED osvětlení v pásmu červená/modrá a pro běžné, dekorativní svícení bílá) je jak pořizovací, tak provozní cenová stránka věci. Pořizovací cena speciálních LED světelných zdrojů, určených pro zajištění fotosysntézy, svítící v pásmu červené a modré barvy, jsou ve srovnatelné, či dokonce nižší, cenové relaci, oproti bíle svítícím LED světelným zdrojům, obdobného výkonu. Důvodem nižší ceny je třeba už jen to, kdy bíle svítícím světelným zdrojům, je při výrobě věnována výrazně vyšší technologická péče, například ve vztahu k indexu podání barev. Volba uvedené kombinace řešení, kde energetická náročnost je ve výsledku až o 50% nižší, při srovnatelných pořizovacích nákladech, je nepochybně správnou volbou i s ohledem na životní prostředí.

Lze-li například v kanceláři, nebo výrobním provozu pracovní osvětlení "ošidit" třeba tak, že se důsledně svítí na tzv. hygienické minimum a ani o chlup víc a lidé pracující v daném prostoru to v rámci směny nějak přežmourají, pak v případě rostlin podobná "šidítka", vyjma vysazení plastových trvalek, dlouho fungovat nebudou. V tomto případě pokud jde o světlo, platí raději víc, než méně.