Vnitřní a venkovní osvětlení kostela - rady, tipy návod.

24. 04. 2024


Význam osvětlení kostela.

Osvětlení kostela je nejen estetickým prvkem, ale také důležitou součástí jeho funkce a významu pro komunitu. Správně navržené a provedené osvětlení kostela může přinést mnoho pozitivních vlivů a zvýšit hodnotu chrámu jako kulturní instituce. Doufáme, že tyto ukázky projektů osvětlení kostelů budou sloužit jako inspirace pro další kostely k rozvoji jejich světelného plánu a vytvoření ještě krásnějšího a funkčního prostředí jak pro věřící tak další návštěvníky. 

 

Osvětlené církevní stavby jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu snad každého města.

 

Hlavní výhody osvětleného kostela.

Osvětlení kostela má mnoho výhod, které přispívají k celkovému zážitku návštěvy místa duchovního významu.

Zde jsou některé z hlavních výhod osvětleného kostela:

 • Zvýraznění architektury: Osvětlení kostela pomáhá zdůraznit jeho architektonické prvky a krásu. Světlo může vytvářet stínové efekty, které podtrhují různé prvky kostela a dávají mu nový rozměr.
 • Bezpečnost: Osvětlením kostela na vnější straně se zvyšuje bezpečnost pro návštěvníky během večerů a nočních hodin. Světlo umožňuje lepší orientaci a snižuje riziko nehod při vstupu do kostela.
 • Atmosféra: Správně navržené osvětlení může vytvořit příjemnou a duchovní atmosféru, která pomáhá k relaxaci, meditaci a modlitbě. Světlo může být použito jako prostředek k pochopení duchovního a náboženského znamení.
 • Funkčnost: Kromě estetického aspektu může osvětlení kostela sloužit také jako funkční světlo pro čtení, liturgii nebo prospěch návštěvníkům během služeb.
 • Symbolika: Osvětlení kostela může sloužit jako symbol víry a duchovního pokroku, který podporuje poslání kostela a jeho základních hodnot.

 

Jak vyřešit projekt vnitřního a venkovního osvětlení kostela?

Vytváření efektivního osvětlení kostela představuje výzvu, která vyžaduje promyšlený přístup k navrhování světelného plánu s ohledem na jeho architektonické vlastnosti a funkční požadavky. Tato doporučení by měla sloužit jako výchozí bod pro vytvoření osvětlení, které ozdobí krásu kostela, podpoří jeho funkčnost a vytvoří inspirující prostředí pro všechny, kteří jej navštíví. Věříme, že správně navržené a kvalitně provedené osvětlení kostela přispěje ke zvýšení jeho vážnosti a důstojnosti jako symbolu víry a náboženských tradic. Takové osvětlení může být opravdovým přínosem pro každý kostel a jeho návštěvníky. 

Cílem projektu osvětlení kostela je vytvořit funkční, ale zároveň atmosférické světelné prostředí, které podtrhne architektonické rysy kostela, zajistí dostatečné osvětlení pro všechny funkce a vytvoří příjemnou atmosféru pro návštěvníky a věřící. Zde jsou základní možnosti a doporučení jak na venkovní, tak na vnitřní osvětlení kostela.

Vnitřní osvětlení kostela:

Vnitřní osvětlení kostela by mělo zajišťovat funkční světlo pro čtení a liturgické účely a zároveň vytvořit duchovní atmosféru pro modlitbu a meditaci.

 

osvětlení kněžiště denním světllem

Stavitelé kostelů pracovali s osvětlením důležitých částí kostela pomocí denního světla prosvětlením celého prostoru kněžiště denním světlem.

 

Osvětlení kněžiště:

Bodová svítidla poskytují přímé osvětlení potřebné pro liturgické účely a jasně vyhodnocují oltář jako centrální místo kostela.

Osvětlení oltáře, kříže a ambonu pomocí kolejnicových svítidel na liště je nejčastějším druhem osvětlení tohoto prostoru.

osvětlení oltáře osvětlení oltáře osvětlení oltáře

Hlavní výhody lištových světel pro osvětlení oltáře:

 • Kolejnicová světla lze na liště přemístit a najít tak tu nejlepší pozici pro osvětlení oltáře.
 • Svítidla lze na lištu jednoduše přidávat bez úpravy elektroinstalace.
 • Napájecí lišty jsou tříokruhové a lze tak podle potřeby rozdělit ovládání na tři nezávislé okruhy.

 

Kolejnicová svítidla:

Lištová svítidla - kolejnicová svítidla

 

Kolejnicová světla s plynulým nastavením vyzařovacího úhlu ZOOM

Kolejnicová světla s plynulým nastavením vyzařovacího úhlu ZOOM umožňují ohraničení světla jen pro daný prostor.

Lištové osvětlení s nastavením vyzařovacího úhlu - ZOOM

 

Stmívatelná kolejnicová světla

Stmívání osvětlení přispívá vytvoření vyvážené atmosféry dané situace. 

Stmívatelná kolejnicová světla:

Stmívatelná lištová světla

 

Osvětlení klenby kostela

Klenby kostelů bývají nejčastěji zdobeny freskami, sochami a dalšími uměleckými prvky. Tyto prvky slouží nejen jako dekorace, ale také jako prostředek pro dokreslení symbolického významu klenby. V minulosti byly kostely osvětlovány především pomocí svícení a olejových lamp, později pak používány svícny či petrolejky. Tyto způsoby však nebyly efektivní a tak se v 19. století začalo používat elektrické osvětlení. Dnes jsou kostely vybaveny moderními technologiemi pro osvětlení, jako jsou LED svítidla. Tyto zdroje světla umožňují přesnou kontrolu nad intenzitou a barvou osvětlení, což je důležité pro vytvoření vhodné atmosféry během bohoslužeb.

osvětlení klenby kostela osvětlení klenby kostela osvětlení klenby kostela

Pro zajištění osvětlení klenby kostelů se používají LED reflektory, které mají dostatečný výkon pro osvětlení prostoru klenby a zvýraznily tak výšku prostoru, osvětlily výzdobu stropu a zvýraznily architekturu stavby.

 

Lineární LED reflektory pro osvětlení klenby kostela:

Lineární LED reflektory

 

 

Osvětlení pro čtení v lavicích kostela.

Aby bylo umožněno čtení během bohoslužeb je nezbytné zajistit adekvátní osvětlení lavic. Výkonné reflektory s úzkou vyzařovací charakteristikou 15°- 25°, umístěné na stěnách pod klenbou lze namířit tak, aby poskytovaly dostatečné světlo na knihy a notové materiály bez oslnění nebo tvorby stínů.

osvětlení lavic v kostele

Ukázka osvětlení lavic v kostele pomocí reflektorů s úzkou vyzařovací charakteristikou, umístěných pod klenbou kostela.

 

Reflektory pro osvětlení lavic v kostele:

Reflektory úzkou vyzařovací charakteristikou

 

Dekorativní závěsná svítidla pro osvětlení prostoru chrámu: Krasné dekorativní svítidla nejen že přidávají ke kráse interiéru, ale mohou být použity k rozptýlenému osvětlení celého prostoru, což pomáhá vytvořit teplou a přivítací atmosféru.

Závěsná svítidla válcového tvaru, pro osvětlení interiéru kostela.

osvětlení lavic v kostele

 

Závěsná svítidla válcového tvaru, pro osvětlení interiéru kostela:

 

Závěsná svítidla tvaru prstence pro osvětlení kostela.

 osvětlení lavic v kostele osvětlení lavic v kostele

 

Závěsná svítidla tvaru prstence, pro osvětlení interiéru kostela:

Závěsná svítidla tvaru prstence

 

Křišťálové lustry pro osvětlení prostoru interiéru kostela:

Křišťálové lustry

 

Osvětlení vnitřní architektury kostela.

Podle významu stavby se ve vnitřních prostorách kostela používá i další osvětlení, které dotváří celkový dojem z návštěvy kostela. 

zemní svítidla pro osvětlení kostela

 

Zemní svítidla pro osvětlení interiéru kostela

Zemní svítidla jsou nenápadná, nenarušují architekturu stavby a nepřekáží návštěvníkům kostela.

Zemní svítidla:

Zemní svítidla

 

Zemní svítidla s nastavením sklonu svícení

Výhodou zemních svítidel s nastavením sklonu svícení je možnost individuálního nasměrování světla na stěny a sloupy kostela.

Výklopná zemní svítidla:

Zemní svítidla s nastavením sklonu svícení

 

 

Venkovní osvětlení kostela

Venkovní osvětlení hraje klíčovou roli v zvýraznění architektonické krásy kostelů a dalších památek a zajišťuje bezpečný přístup pro návštěvníky během večerů a nočních hodin. Stejně tak noční osvětlení kostela sehrává roli orienatčního bodu ve městě, nebo krajině.

venkovní osvětlení kostela venkovní osvětlení kostela venkovní osvětlení kostela

 

Projekt venkovního osvětlení kostela většinou zahrnuje:

 • Venkovní reflektory s úzkou vyzařovací charakteristikou pro osvětlení průčelí, fasády a věží. 
 • Venkovní reflektory pro osvětlení detailů kostel.
 • Zemní svítidla pro osvětlení například vstupního portálu a dalších detailů kostela.

Reflektory s úzkou vyzařovací charakteristikou:

Tyto jsou ideální pro zdůraznění jednotlivých architektonických prvků, jako jsou sochy, vstupy nebo věže kostela. Umístěním reflektorů na strategická místa je možné vytvořit dramatičtější efekt a upoutat pozornost na klíčové části stavby.

Reflektory úzkou vyzařovací charakteristikou

 

Svítidla pro osvětlení detailů kostela.

Teto druh osvětlení zvýrazňuje důležité architektonické prvky, které v řadě případů během dne v členitosti stavby zaniknou.

 

Zemní svítidla pro osvětlení stěn, zákoutí a soch.

Zemní svítidla nenarušují architekturu stavby.

Zemní svítidla pro osvtělení kostela Zemní svítidla pro osvtělení kostela

Pomocí zemních svítidel můžeme účinně zvýraznit důležité části kostela.

 

Zemní svítidla:

Zemní svítidla

Výklopná zemní svítidla:

Zemní svítidla s nastavením sklonu svícení

 

Pro osvětlení fasády ve vetší ploše lze použít lineární zemní svítidla, která jsou nenápadná a nenarušují okolí.

Lineární zemní svítidla

 

...Vytvořeno s láskou pro šíření víry a duchovního pokroku. Amen.