Jak vybrat vánoční osvětlení 2024? Jak dlouhý vánoční řetěz? Rady, tipy, návod.

29. 02. 2024


Vánoční osvětlení - eShop

Vánoční řetězy - eShop

Spojovatelné vánoční osvětlení - eShop

Vánoční osvětlení na baterie - eShop

Venkovní vánoční osvětlení - eShop

 

 

Jak dlouhý řetěz na vánoční stromeček?

 

Vánoční osvětlení neodmyslitelně patří k období vánoc. Abychom při výběru správného vánočního osvětlení neudělali chybu, pak i v případu vánočního osvětlení platí určitá dporučení kterými je dobré se řídit.

 

Obsah:

 

Jak vybrat LED vánoční řetěz na stromeček?

Při výběru vánočního řetězu na stromek se většinou řídíme následujícícmi požadavky:

 

Jako dlouhý vánočního řetěz zvolit na vánoční stromek?

 

Délka LED vánočního řetězu závisí jak na výšce vánočního stromku, tak na vkusu, kdy roli hraje jak hustě chceme stromek pokrýt vánočním osvětlením. Vzhledem k tomu, že současné LED vánoční světýlka jsou většinou velmi subtilní, doporučujeme spíše husté pokrytí vánočního stromku LED osvětlením. Při výběru délky LED vánočního řetězu kdy je rozteč LED vánočního řetězu cca 10-15cm, se můžeme řídit následující tabulkou:

 

Výška vánočního stromku Délka vánočního řetězu
1,5m 10-20m
2,0m 20-25m
2,5m 25-30m
3,0m 30-40m
3,5m 35-40m
4,0m 40-50m

 

 

Vánoční řetězy na stromek

Vánoční řetězy na stromek

 

 

Jaké krytí IP musí mít venkovní vánoční osvětlení?

Základem je vybrat venkovní LED vánoční osvětlení, kde část vánočního osvětlení za napájecím adaptérem 230V splňuje ochranu proti vodě v provedení alespoň IP44 = netlaková voda stříkající ze všech stran. Elektrikář může namítat, že ochrana před úrazem elektrickým proudem je u LED vánočního řetězu zajištěna napájecím adaptérem 230V, jehož výstupní napětí spadá do kategorie tzv. "malého napětí" t.j. max 48V střídavý proud a 60V pro stejnosměrný proud. To je sice pravda, ale aby ochrana tzv. malým napětím byla ve vlhkém prostředí u LED vánočního řetězu dokonalá, pak by napájecí adaptér musel být v provedení tzv SELV (galvanicky oddělené obvody s elektrickou pevností nejméně 4kV a současně výstupní napětí spadající do kategorie "malé napětí"), což většina adaptérů pro vánoční osvětlení nedeklaruje. 

 

Jak instalovat venkovní vánoční řetěz?

Při instalaci venkovního vánočního osvětlení je nutno pamatovat na sníh a námrazu, aby nedošlo k zatečení odtávající vody do zásuvky s adaptérem 230V.

 

Jak zajistit bezpečný provoz vánočního osvětlení ve venkovním prostředí co nejlépe?

Jak jsme uvedli, vlastní krytí vánočního řetězu musí být alespoň IP44, což je základní předpoklad bezpečné instalace vánočního osvětlení ve venkovním prostředí. Je třeba splnit i další náležitosti, aby instalace vánočního osvětlení bylo možno pozvažovat za bezpečnou.

  • Kontrola vánočního osvětlení zda není poškozeno. Před instalací vánočního osvětlení venku, vizuálně překontrolujeme zda vodiče a další části, t.j. adaptér, konektory a pod. nejsou mechanicky poškozeny a nemůže tak dojít k zatékání vody, nebo ke zkratu. Pokud vánoční osvětlení vykazuje známky mechanického, nebo elektrického poškození, pak ho samozřejmě neinstalujeme a nepoužíváme.
  • Uložení adaptéru napájení vánočního osvětlení na suché, nezamrzající místo. Vzhledem k tomu, že ikdyž vlastní adaptér 230V vánočního osvětlení je zapouzdřen, splňuje po zasunutí do zásuvky 230V ochranu krytí proti vlhkosti většinou pouze IP20 (IP20 = vnitřní suché prostory). Proto je nutno dbát, aby napájecí adaptér vánočního osvětlení 230V byl do zásuvky 230V zapojen na suchém místě, které není vystaveno dešti nebo námraze a kde nedojde k zapadení sněhem, t.j. ideálně vnitřní prostory s teplotou okolí alespoň +5°C.  Napájení vánočního osvětlení ze zásuvky 230V umístěné v suchu bývá někdy obtížně splnitelný probléma a tak lze pro tyto případy použít prodlužovací kabel pro spojovatelné vánoční osvětlení, opatřený vodě odolnými konektory. Tento kabel propojuje vánoční osvětlení mezi adaptérem a vánočním osvětlením. Spojení vodičů prodlužovacího kabelu  je řešeno pomocí násuvného konektoru, kde ochrana proti proniknutí vody je zajištěna převlečnou maticí, která po jejím dotažení splňuje požadavky na krytí IP67. Dále doporučujeme, aby přívodní vedení vedoucí od adaptéru k vánočnímu osvětlení nebylo vystaveno mechanickému poškození například jako je položení na ostrý štěrk a podobně.

 

Jaká je životnost vánočního osvětlení ve venkovním prostředí?

Samostatnou kapitolou je životnost vánočního osvětlení ve venkovním prostředí. Abychom zajistili co nejdelší životnost vánočního osvětelní, pak vzhledem ke klimatickým podmínkám naší země, kdy v zimním období může ztuhlá platická izolace v teplotách pod bodem mrazu praskat, doporučujeme nenechat běžné vánoční osvětlení ve venkovním prostředí déle než je třeba. V případu námitek "Je to přece venkovní vánoční osvětlení. " doplníme, že teplotní rozsah odolnosti vánočního osvětlení ve venkovním prostředí není žádnou normou stanoven (resp alespoň o takové normě nevím). t.j. ikdyž výrobci venkovního vánočního osvětlení do plastické izolace sice přidávají změkčovadla plastů, ani tak odolnost vánočního řetězu v teplotácj pod bodem mrazu není jakkoli garantována. Kdo potřebuje používat vánoční osvětlení celoročně, například jako párty osvětlení na terase, pak nabízíme vánoční - pátry osvětlení pro celoroční instalaci řady PROFI, kde jak vlastní vodiče, tak jejich izolace jsou vyrobeny z odolnějších materiálů, aby lépe odolávaly pohybu ve větru a podobně. Ani v tomto případu není garantována odolnost vánočního řetězu v teplotách pod nulou.

 

Vánoční, venkovní osvětlení PROFI vhodné pro celoroční provoz

 

Venkovní vánoční osvětlení

Napájecí adaptér pro venkovní vánoční osvětlení musí být uložen na suchém místě, aby nebyl vystaven nejen vodě, námraze, či zapadení sněhem.

 

Spojovatelné vánoční osvětlení.

 

Především u větších instalcí vánočního osvětlení se hodí spojovatelné vánoční osvětlení. Příkon LED diod vánočního osvětlení bývá desetiny Wattů a to nám umožňuje pomocí centrálního adaptéru 230V, dále prodlužovacích, či rozbočovacích kabelů  a spojovatelného vánočního osvětlení což bývají nejen spojovatelné vánoční řetězy, ale i různé světelné třásně, světelné závěsy, girlandy, nebo rampouchy, vytvářet i poměrně rozsáhlé dekorativní sestavy obsahující až 1.000 LED napájených z jednoho adaptéru 230V. Vlastní spojování probíhá pomocí rozebiratelných voděodolných zásuvných konektorů, kde jsme limitováni vlastně jen výkonem napájecího adaptéru 230V.

 

Spojovatelné venkovní vánoční osvětlení LED

Spojovatelné vánoční osvětlení umožní z jednoho adaptéru napájet až 1.000 LED světýlek a instalaci dlouhou třeba 100m.

 

Spojovatelné vánoční osvětlení

Mezi spojovatelné vánoční osvětlení patří: spojovatelné vánoční řetězy, spojovatelné svítící třásně, spojovatelné světelné závěsy, spojovatelné světelné girlandy, spojovatelné svítící rampouchy.

 

Spojovatelné venkovní vánoční osvětlení

Spojovatelné vánoční osvětlení

 

Spojovatelné venkovní vánoční osvětení PROFI pro celoroční provoz

Spojovatelný venkovní vánoční systém provedení PROFI, je vhodný pro celoroční instalaci například pod okap, na zábradlí a podobně. Spojovatelný systém PROFI, může napájet až 500 LED z jednoho napájecího zdroje.

 

Vánoční, venkovní osvětlení PROFI vhodné pro celoroční provoz

 

Prodlužovací a rozbočovací kabely pro spojovatelné vánoční osvětlení

Pro napojení a rozbočení propojovatelného vánočního osvětlení se používají prodlužovací a rozbočovací kabely

Kabely pro spojovatelné vánoční osvětlení

 

Napájecí adaptéry pro spojovatelné vánoční osvětlení

Napájecí adaptéry mohou napájet 500LED u systémů řady PROFI (systém PROFI lze použít pro celoroční provoz), nebo 800LED u spojovatelných systémů BASIC (které jsou určeny pro sezónní provoz jako je vánoční období a podobně). 

Napájecí adaptér pro spojovatelné vánoční osvětlení

 

 

Spojovatelné vánoční osvětlení

Spojovatelné vánoční osvětlení

Spojovatelné vánoční osvětlení

Vánoční výzdoba vlastního domu nebo balkonu se pro mnohé stala koníčkem, na který se připravují po celý rok. V případu rozsáhlých instalací vánočního osvětlení se bez spojovatelných systému téměř neobejdeme, jinak bychom ke kažnému vánočnímu osvětlení museli přivést napájení 230V.

 

 

Jaké jsou zásady a doporučení pro instalaci spojovatelného vánočního osvětlení?

Při instalaci spojovatelného venkovního vánočního osvětlení se většinou různě improvizuje.  Mezi hlavní zásady pro montáž venkovního vánočního spojovatelného osvětlení patří následujícíc doporučení:

  • Doporučujeme, aby venkovní vánoční osvětlení bylo instalováno pod předtřešení budovy, kde rozvody spojovatelného vánočního osvětlení nebudou zatíženy možnou námrazou, nebo sněhem.
  • Dbáme na to, aby uchycení vedení vánočního osvětlení nezpůsobilo prodření vodičů vánočního osvětlení třeba vlivem pohybu ve větru a tím zkratu.
  • Napájecí adaptér pro spojovatelné vánoční osvětlení musí být umístěn v suchých prostorách mimo déšť, námrazu, nebo možnost zapadení sněhem. 

 

Montáž spojovatelného vánočního osvětlení

Venkovní vánoční osvětlení instalujeme na budovách mimo dosah možné námrazy, nebo zatížení sněhem.

 

Vánoční řetěz instalovaný na hranu okapu může být stržen námrazou, nebo lavinou padající ze střechy.

 

 

 

Jak na osvětlení zahrady? Rady, tipy, návod.

osvětlení zahrady, rady tipy

 

LED vánoční osvětlení na dálkové ovládání.

Vánoční osvětlení na dálkové ovládání

 

Smart chytré LED vánoční osvětlení.

Smart chytré LED vánoční osvětlení

 

Jak na chytré osvětlení TUYA? Rady, tipy, návod.

Návod - TUYA chytré osvětlení

 

LED vánoční osvětlení na baterie.

LED vánoční osvětlení na baterie se hodí pro instalaci na místa, kde není přívod napájení 230V, nebo tam, kde napájení 230V není vhodné, jako je umístění vánočního osvatlění do okna, nebo na dveře. Nejčastěji se jedná o LED vánoční řetěz na baterie, LED vánoční hvězda na baterie, LED vánoční kometa na baterie, LED vánoční anděl na baterie atd.

 

LED vánoční osvětlení na baterie:

LED vánoční osvětlení na baterie

 

Jak vyřešit automatické ovládání vánočního osvětlení?

Samozřejmě s instalací vánočního osvětlení je dobré pamatovat i na jeho automatické ovládání, kdy se vánoční osvětlení třeba večer automaticky rozsvítí a v noci automaticky zhasne.

Spínací hodiny pro ovládání vánočního osvětlení.

Použití spínacích hodin pro ovládání je asi nejjednodušší a snadno realizovatelná možnost ovládání vánočního osvětlení.