Tipy a možnosti využití inteligentních systémů řízení budov

12. 11. 2011


Současné stále vyšší vybavení budov různou technikou - topení, větrání, klimatizace, clonění (žaluzie, markýzy, clonění před slunečním teplem u střešních oken, zatemnění místností učeben a obytných místností a samozřejmě automatické, či poloautomatické, řízení osvětlení. Stejně tak jako vytváření vazeb, které řadu úkonů vykonají samy, v závislosti na stavu této techniky třeba v jiné části budovy, jako je například automatické zavření střešních oken v opuštěných, již zamčených kancelářích, při zapínání bezpečnostního systému atd. dává opodstatněnost využívání tzv inteligentního systému řízení budov. Většinou závisí jen na nápaditosti projektanta a technika, který zařízení uvádí do života jak bude toto poloautomatické, či zcela automatické řízení fungovat.


Přehled o stavu domu lze získat prostřednistvím informačního panelu, který může kromě stavu vybraných zařízení jako jsou teploty v místnostech, informace o chodu některých spotřebičů zobrazovat i aktuální spotřebu a historii spotřebované elektrické energie, plynu a vody, včetně grafů atd.

Centrální informační panel - ukázka zobrazuje průběh měsíční spotřeby elektrické energie.
"Informační


Vedle automatického řízení domu pak v případě ručního ovládání inteligentního domu probíhá buď prostřednictvím nástěnných ovladačů na které jsou uživatelé běžně zvyklí a podle potřeby jsou vybaveny LED signalizací informující o stavu zařízení.

V případech, kdy potřebujeme více informací (nejen zapnuto/vypnuto, ale například hodnotu teploty, vlhkosti, druh scény a podobně), je stav zobrazován pomocí ovladačů s informačními minidisplayi a dále také prostřednictvím centrálního informačního panelu (obrázek výše).

Informační minipanel - tzv. ekodisplay, zobrazující aktuální centrální teplotu a spotřebu elektrické energie.
"Ekodisplay


Pro představu lze uvést některé základní možnosti využití systémů řízení budov a vytvářených vazeb mezi jednotlivými prvky.

Osvětlení:
- Automatické ovládání osvětlení na základě pohybu osob v daném prostoru.
- Automatické vypnutí/zapnutí osvětlení v závislosti na denní době.
- Automatické řízení osvětlení na konstantní hodnotu více zde.

Informační minidisplay s ovládacími prvky řízení světelných scén.
"Minipanel

Bezpečnostní ovládání spotřebičů:
- Dálkové bezpečnostní odpojení spotřebičů, jako jsou varné plotny, trouby, žehlička a podobně například pomocí mobilního telefonu.

Topení:
- Dálková kontrola teplot v domě.
- Dálkové zapnutí / vypnutí topení, nebo přepnutí do jiného režimu pomocí mobilního telefonu.
- Automatické denní, týdenní útlumové atd. režimy i pro jednotlivé místnosti.
- Automatické vypnutí topení při otevření okna v místnosti.
- Automatické nastavení útlumového programu v případě delší nepřítomnosti v místnosti. Například, není-li v kanceláři v čase po 14:00 hodině do konce pracovní doby 16:00 hodin registrován pohyb osob, pak se topení automaticky přepne do útlumového režimu a začne topit buď po zaznamenání přítomnosti v čase do 16:00 hodin, nebo následující den před začátkem pracovní doby. Naopak, pokud někdo na pracovišti zůstane déle, má možnost individuálně pro danou místnost zapnout topení po dobu přítomnosti.

Informační minidisplay s ovládacími prvky řízení topení.
"Minipanel

Větrání a rekuperace vzduchu:
- Automatické větrání například na základě měření vlhkosti v místnosti.
- Automatické větrání na základě přítomnosti v místnosti delší, než nastavený čekací čas.

Klimatizace:
- Automatické spuštění a vypnutí klimatizace nazákladě teploty v místnosti a přítomnosti osob s možností blokování klimatizace v nočních hodinách třeba v ložnici.

Elektricky ovládaná střešní okna:
- Automatické zavření elektricky ovládaných střešních oken při zaznamenání deště.
- Automatické zavření elektricky ovládaných střešních oken při zapnutí zabezpečovacího zařízení.

Clonění:
1. Žaluzie
  - Automatické zatažení žaluzií na základě soumraku.
  - Mezi další komfortní a mezi uživateli oblíbenou funkcí je možnost odclonění/zaclonění žaluzie přímo od lůžka v ložnici.

2. Markýza - automatické zatažení markýzy:
- Automatické zatažení markýzy při poryvech větru.
- Automatické zatažení markýzy při zaznamenání deště (ochrana proti vytržení ze zdi).
- Automatické zatažení markýzy v nočních hodinách.

Ovládání a zjišťování aktuálních stavů některých funkcí chytrého domu lze provádět i pomocí tzv. chytrých telefonů, nebo domácího počítače.
"Ovládání