Trendy v osvětlovací technice v roce 2011 - 1. vestavná svítidla.

15. 05. 2022


Trendy osvětlení určených pro modení bytové a komerční aplikace lze shrnout celkem celkem stručně: Detail tvoří dokonalou aplikaci. Vzhledem k tomu, že stále více se pracuje s atmosférou zprostředkovávanou osvětlením a vlastní vzhled svítidla je někdy záměrně minimalizován do "neviditelnosti", proto není záměrně uvedeno "výrobek", nebo "svítidlo", ale je použit výraz "aplikace".

Kromě objektových - designových svítidel, trendy pokračují ve vylepšování většinou již existujících svítidel. Ikdyž to zní možná nezajímavě a mohlo by být řečeno - vlastně se nic neděje, zdaleka toto není pravdou. Nejedná o pouhé rozšiřování produktových řad o LED světelné zdroje různých výkonů, teplot, účinnosti a stupně podání barev, ale například vylepšování vestavných bezrámečkových typů svítidel tak, aby buď dokonale splynula s nejnovějšími trendy designu interiéru či bylo možno vytvářet nové funkční designové kreace, kde jsme omezeni pouze naší fantazií.

Trendy vestavných svítidel 2011.

Komínková svítidla. Trendem vestavných bodových svítidel je umístění světelných zdrojů do různě hlubokého "komínku" se zaobleným nebo nezaobleným vyústěním tak, aby světelný zdroj nebyl při běžném rozhlédnutí po interiéru vidět. Takové uspořádání zajistí, aby bodovky při svícení téměř zanikly, popřípadě zaoblení vytváří měkký přechod vyústění světla z komínku a také méně ostrý přechod rozhraní osvětlených ploch, které by příliš hluboký komínek ostře ohraničoval. Vnitřní plocha komínku bývá buď bílá, nebo černá ale zajímavě vypadají i leskle či matovaně chromované detaily vnitřních ploch komínku.

Ukázky některých typů komínkových svítidel.

Mezi pravděpodobně nejefektnější a vizuálně nejčistší, patří tzv. bezrámečková vestavná svítidla se světelným komínem. Ikdyž je ke svítidlům dodáván ucelený montážní systém, tato svítidla jsou nejnáročnější na preciznost montáže.
 

Obdobný typ komínkového vestavného svítidla s úzkým rámečkem.
 

Komínkové svítidlo pro dvě bodovky oválného tvaru.
 

Další typ výsuvného komínkového svítidla s možností nastavení směrování světla.
 

Příklad výklopného - nastavitelného komínkového svítidla se zaobleným zakončením komínku a vnitřně chromovaným komínkem.  


Nákresy různých možností délky komínkuDalší možností je omínek fixní délky s možností vydouvání ze stropu.Ukázka realizace komínkových bodových svítidel.


Dalším trendem je možnost používání výkonových LED světelných zdrojů pro bodová svítidla. Ikdyž doposud LED světelné zdroje měly zhruba stejnou účinnost jako zářivkové světelné zdroje (obojí cca 60lm/W), pak neodstatečná účinnost (resp. chlazení na malé ploše jako je bodový světelný zdroj) bodových LED světelných zdrojů byla (a stále je) hlavní překážkou aplikace dostatečně výkonných LED světelných zdrojů v bodových svítidlech. Nové typy LED světelných zdrojů s účinností 100lm/W a lepší odolnost LED čipu vůči vyšším teplotám v současnosti umožňují výrobu bodových světelných zdrojů s výkonem až desítek wattů na malé ploše jakou bodovka vyžaduje bez aktivního chlazení (například ventilátorem nebo vodou).

Další části:
1. Nové typy bodových svítidel v.r. 2011
2. Nové typy objektových svítidel v r.2011.
3. Nové typy hliníkových profilů pro osvětlení v r. 2011
4. Nové typy venkovních svítidel v r. 2011