Jak poznat správný systém řízení budov.

20. 04. 2020


...Aby chytrý dům mohl naplnit vznešenost sebepochvalných reklamních sloganů a nebyl jen klasickou elektroinstalací ovládanou elektronickými vypínači...

Komfort, bezpečí, média, zábava, úspora, ekologie.. To jsou nejčastěji užívaná propagační hesla spojená se systémy řízení budov. Hezky se tomu naslouchá. Co z toho je pravda?

Úvodem: Představme si třeba moderní řadou automatů vybavený pivovar, kde odměření nápoje do lahve, zazátkování, naplnění přepravek atd ovládají jednotliví pracovníci vybavení tlačítkem, které jednotlivé procesy takto nepřesně řídí. Podobně najdeme v běžném rodinném domu hned řadu vazeb, o které se nemusíme starat. 

V současnosti se často hovoří o tzv. chytrém domu, nebo také inteligentních domech, avšak řada investorů a potenciálních uživatelů často neví, co konkrétního si pod těmito pojmy představit. Vznešená hesla, efektní propagační videa by opravdovému zájemci k nákupnímu rozhodnutí rozhodně stačit neměly. K neradosti investorů to bohužel někdy platí i o řadě instalačních firem, které by vlastnosti takových zařízení měly mít v "malíčku". Na (ne)obhajobu těch druhých je třeba říci, že výsledek ergonomie chování tzv. chytrého domu nelze naučit během třídenního školení v supermoderním školícím středisku u výrobce, ale závisí na zkušenostech, pochopení projektu a zejména vnitřním zájmu realizátora o tuto oblast. Ani dlouhý referenční list potenciálního dodavatel někdy nemusí vypovídat o kvalitách realizátora a ergonomii výsledku. Asi nejlepší variantou je, pokud realizátor těchto instalací má zařízení systému řízení budov instalováno i ve své domácnosti, aby třeba jen věděl jak se zařízení chová v běžném denním provozu a ještě lepší variantou je, pokud si z domu udělá menší vývojové středisko, kde výsledky těch nejlepších vychytávek pak v různých obměnách závislých na odlišnostech jednotlivých případů integruje do aplikací zákazníků tak, aby uživatelská spokojenost byla maximální a hlavně nekomplikovala uživateli život. Pod pojmem uživatelská spokojenst osobně spatřuji chování systému řízení budov, kdy uživatel jen krátkým pohledem zkontroluje aktuální stav spotřeby domu či nějaká varovná hlášení která by měl vzít na vědomí. Ostatní funkce, stavy a vazby si systém řízení budov řeší sám, je-li něco třeba ovládat ručně, pak umístění ovladačů musí být na očekávaných místech s jasnou jednoduchou logikou vycházející z klasického uspořádání běžných vypínačů. Že to dá zdravý rozum a podle zákazníka a potenciálního uživatele to je jasné? To ještě neznamená, že to tak je i v praxi. Spíše lze říci, že menšina realizací splňuje uvedená očekávání zákazníků. Až podezřele příliš často se během mojí servisní praxe kterou po jiných realizátorech provádím se setkávám s reakcí zákazníka a dlouholetého uživatele: "Oni (montážní firma) nám to (systém řízení budov) nějak nastavili a dodnes nechápeme jak to máme používat." Přitom v takovém případu často stačilo jen málo. Provést jednoduché, logické uspořádání ovládání jednotlivých funkcí. Například: Zhasnutí všech svítidel jakož i uvedení dalších zařízení do klidu (klimatizace, rolety a pod.) v místnosti se provede podržením spodní klapky ovladače na 3 sekundy umístěného nejblíže zárubni dveří kterými odcházíme. Jedná se o tzv. odchodovou funkci systému řízení. Toto pochopí jak technický fanda, tak starý člověk, kterého systém řízení budov nijak neoslovuje. Bude-li takové základní pravidlo platit ve všech místnostech daného domu, pak máme 50% zklamání s užíváním systému řízení domu vyřešeno. Asi nejhorší variantou se kterou jsem se setkal je případ, kdy investor v očekávání komfortního ovládání požadoval ovládání dotykovými panely a to včetně WC. Dodavatel zřejmě obchodních důvodů zákazníkovi nesdělil maličkost. Než si na toaletě pomocí dotykového panelu k rozsvícení složitým menu prokliká tak se dřív po... To nemluvím o situaci, kdy na toaletu přijdou věci neznalí hosté, či starší lidé. "Toš, počítač majů aj na záchodě, ale světlo né. Nebo se u nich svítí tů obrazovků? No, snáď jsem jim to neudělál do rohu.." Tyto zmíněné případy nejsou ty pravé a jejich špatná pověst se naopak velmi dobře šíří.

Ještě než se pro systém řízení budov rozhodneme, je třeba položit otázku: Kdy má smysl systém řízení budov použít a co od něho uživatel očekává? Obecná reakce zákazníka že: "Možnost ovládání domu z tablet PC" stále nic neříká o kvalitách a ergonomii aplikovaného systému řízení budov. Stále i v tomto případě může jít jen o draze prodané elektronické vypínače bez přidané hodnoty, kterou systém řízení budov nabízí. Ale na počátek. Doba, kdy dům byl vybaven třeba uhelnými kamny určenými jak pro centrální vytápění všech místností třeba jen otevřením dveří mezi místnostmi, tak jako zdroj tepla který současně sloužil jako běžný sporák pro vaření a ohřev užitkové vody, vzduchotechnika byla řešena otevřením oken a osvětlení pak bylo řešeno vždy jediným centrálním svítidlem v místnosti je zdá se v tento okamžik v našich končinách mimo diskusi. Naopak, v současnosti se masivně obklopujeme technologiemi, které aby plnily účel pro který si je pořizujeme vyžadují určitou vzájemnou spolupráci. Například v automobilu vybaveném elektronickou, několikazónovou klimatizací řidič v podstatě celoročně neřeší, zda ráno při nízkých teplotách např. 6°C má v kabině auta zapnout topení, zatímco odpoledne, kdy je za slunečného jarního dne teplota v kabině auta 30°C zapne naopak klimatizaci, která svoji intenzitu automaticky mění. Přičemž je-li klimatizace tzv. třízónová, lze teplotu udržovanou na pozici řidiče, spolujezdce a zadních sedadlech nastavit nezávisle a navíc, v krajních případech jedna část vícezónového systému může topit, zatímco jiná chladit. Kdo měl jednou možnost elektronickou klimatizaci v autě používat, už nechce jinou. Proč? protože se celoročně nemusí starat o teplotu v kabině auta. Obdobné platí i o tzv systémech řízení budov. Jedná-li se o dům používající moderní vybavení jako vytápění s více zónami (obytná část obývací pokoj, kuchyně, jídelna) jiný režim pro odpočinkovou část (ložnice, pokoje), další pro bazénovou halu, dále pokud je dům vybaven žaluziemi, či roletami které chceme automaticky třeba při soumraku a nebo ráno v nastavený čas místo budíku automaticky ovládat atd. Důvodů aplikací systému řízení budov je více než jen několik a řada uvedených příkladů se vzájemě v různých variantách prolíná, t.j. vyžaduje vazby. 

Jak poznat dobrého realizátora systému řízení? Pokud tzv. chytrý dům nemá být jen souborem draze zaplacených elektronických vypínačů či v horším případě jen rychle stárnoucím audiovizuálním systémem, pak základem správného systému řízení budov jsou vazby jednotlivých částí (topení, větrání, clonění, osvětlení atd.) a zejména kvalitní parametrizace systému řízení. Základem správné parametrizace - nastavení automatizovaného systému řízení budov je provedení takového seřízení a vazeb mezi jednotlivými zařízeními, aby uživatel pokud možno neměl potřebu cokoli ovládat a systém se choval intuitivně v závislosti na denní době, chování a potřebách uživatelů v daném prostoru.
Je-li třeba něco ovládat, pak nejlépe prostřednictvím ergonomicky umístěných, pokud možno jednoduchých ovladačů (vypínačú) s logicky pracujícími funkcemi (například nejbližší klapka vypínače u vstupu rozsvítí základní scénu osvětlení - stropní svítidlo na 70% a dekorativní stojací lampu na 40%) tak, aby jejich používání bylo srozumitelné nejen pro technického fandu, ale i staré rodiče, nebo návštěvu zvyklou na klasické ovládání osvětlení. Asi nejponižující situace pro majitele tzv. chytrého domu je dotaz: "Jak se na vaší toaletě rozsvítí?" Správný systém řízení budov pracuje tak, že pokud je na toaletě tma pak v závislosti na denní době dojde automaticky k rozsvícení hned při příchodu do daného prostoru, bez nutnosti hledání vypínače. Osvětlení na této toaletě se pouze v závislost na denní době automaticky rozsvítí na různou intenzitu. V denním a večerním režimu plynule např na 80% s možností přisvícení například pro úklid či u zrcadla na 100%, v nočním režimu mezi 23:00 - 05:00 nebo do rozednaní jako orientační osvětlení jen na 20% opět s možností ručního rozsvícení na 100%.

K nejčastějším případům nastavení tzv. inteligentních / chytrých funkcí systému řízení budov patří.

1. Vytvoření vazeb mezi jednotlivými zařízeními, které musí, nebo potřebují spolupracovat.

K nejběžnějším vzájemným vazbám patří.
- Vazba topení / klimatizace - vytvožení vazby mezi topením a klimatizací tak, aby se v zimě během topné sezóny při zvýšení teploty například při proslunění a zahřátí místnosti naopak automaticky nezapínala klimatizace. Ikdyž to pro uživatele zní kuriózně, je třeba mít na paměti, že dodavatelem topení je často jiná firma než realizátor klimatizace či vzduchotechniky a dodavatelé těchto systémů tyto vazby automaticky často neřeší.

- Vazba klimatizace / clonění
- vytvoření vazby mezi klimatizací a cloněním tak, že v letním období při automatickém, nebo ručním zapnutí klimatizace současně dojde k automatickému zaclonění místností otočených k poloze slunce, aby se snížil vliv ohřívání ze slunečního zdroje tepla. 

- Vazba topení a klimaticace / otevření okna
- Pokud dojde k otevření okna v místnosti a je-li zapnuto topení nebo klimatizace, dojde automaticky k jejímu vypnutí v dané místnosti (například s časovou konstantou, kdy se krátké , intenzivní větrání (např. 3 minuty) na plné otevření okna nebere v potaz a topení / klimatizace se nevypne. Toto nastavení se používá zejména u kancelářských budov, kde takto lze významně redukovat velké plýtvání energií, kdy se často dlouhodobě v místnostech topí a okna jsou otevřená. Podmínkou je, aby okna byla před jejich instalací vybavena na správných místech magnetickými kontakty prostřednictvím kterých lze rozlišit polohu zavření, větrání a otevření oken.

- Vazba clonění na zapnutí televize v denní dobu
- Chceme-li v denní dobu sledovat TV, pak se zapnutím televize dojde k automatickému zaclonění dané místnosti. Pokud se používají rolety, tak aby nedošlo ke 100% zaclonění může být zaclonění nastaveno třeba jen na 75% s tím, že míru zaclonění můžeme doladit ručně například běžným nástěnným či dálkovým ovladačem, nebo z iPadu, iPhonu a podobně. Správný realizátor chytrého domu by u této kombinace neměl zapomenout na bezpečnostní vazbu, kdy: Jsou-li současně v dané místnosti dveře na baklon či terasu, tak před těmito dvěřmi v případě jejich otevření (nikoli ventilační poloze) k automatickému zatažení žaluzií / rolet nedojde, aby nedošlo k uzavření lidí na balkonu / terase.  Za dobrou věc se u této kombinace považuje možnost ručního zatažení a vytažení rolet / žaluzií i z vnější strany domu, t.j. na terase. Stejně tak se v denní dobu se během zaclonění žaluzií či rolet (nikoli odclonění) hodí funkce krátkého (např na 1 min) rozsvícení orientačního světla v místnosti z důvodu možné ztráty orientace osob v místnosti těsně po zaclonění.

- Vazba zabezpečení / centrální odchodové funkce - Aktivací zabezpečovacího zařízení může dojít k automatickému spuštění tzv. odchodvých funkcí, jako je:
- automatické uvedení topení do útlumového režimu.
- automatické centrální vypnutí klimatizace.
- automatické centrální zavření střešních oken.
- v letním období automatické zaclonění střešních oken směřujících ke slunci aby se redukovalo přehřívání místností v době nepřítomnosti.
- automatické zatažení markýz na terasách.
- automatické zatažení krytu bazénu (pokud z důvodu opomenutí nebyl bazén zakryt).
- automatické zavření garážových vrat a brány po odjezdu (brána například s časovým zpožděním).
- bezpečnostní vypnutí okruhů sporáku, žehličky a dalších zařízení která mohou způsobit požár.

- Vazba zabezpečení / centrální příchodové funkce - Samozřejmostí, je že po příchodu, t.j. deaktivaci zabezpečovacího zařízení automaticky nemusí dojít k návratu systému řízení budov do stavu před odchodem, t.j. markýzy se nevysunou (nechceme jít na terasu, nebo momentálně prší atd), je-li nastaven pravidelný program topení, tak před pravidelným příchodem topení začne automaticky natápět místnosti s předstihem atd., ale s příchodem může dojít k automatickému spuštění klimatizace na přednastavenou teplotu a to za podmínky letního období a pokud teplota v místnostech je vyšší, než je nastavená tolerance.

Aby tyto vazby mohly správně pracovat, pak nutnou podmínkou je, aby zařízení jednotlivých dodavatelů t.j. topení, MaR, vzduchotechnika, klimatizace, osvětlení, žaluzie, média, technologie bazénu, zabezpečovací zařízení, domovní komunikátor atd této spolupráce byly schopny. V základu si často vystačíme jak v případě signalizace stavů, tak ovládání daných zařízení prostřednictvím bezpotenciálových kontaktů, kterými tato zařízení v současnosti bývají běžně vybaveny.

2. Centrální funkce systému řízení budov -
Další užitečnou vlastností inteligentních systémů řízení budov jsou tzv. centrální funkce systému řízení budov.
- Ovládání centrálních funkcí. Centrální funkce mohou být ovládány jako: 
- Automatické centrální časové funkce například automatické zaclonění oken po soumraku (nebo v nastavený čas např. 22:00 hod), přičemž je třeba pamatovat na případy pokud se jedná o tzv. balkonové dveře z teras, které jsou v dané době otevřené (nikoli v poloze ventilace), tak k jejich zatažení nedojde, aby lidé případně pobývající v době času zatažení na terase měli možnost zpět vstoupit do místnosti spojené s terasou. Pokud by i přesto z nějakého důvodu došlo k nežádoucímu zatažení rolet či žaluzií , pak u vstupních otvorů ze strany terasy lze umístit ovladač rolet, kterým žaluzie / rolety vytáhneme a můžeme do místnosti vstoupit. Je-li systém řízní budov vybaven tzv. prioritami, pak v době nepřítomnosti těmito ovladači umístěnými vně budovy rolety / žaluzie vytáhnout nelze.
- Ovládáná centrálních funkcí v závislosti na jiném zařízení - například vazba zabezpečovacího zařízení na spuštění odchodové funkce. Tato funkce pracuje tak, že při aktivaci zabezpečovacího zařízení se automaticky spustí funkce tzv. centrálního odchodového tlačítka viz ukázka rozpisu možných funkcí dále a zařízení daného domu - žaluzie, markýzy, garážová vrata (se zpožděním po výjezdu z garáže), vjezdová brána (se zpožděním po odjezdu), topení, klimatizace, okna, osvětlení atd. se uvede do režimu nepřítomnosti uživatele.
- Ruční ovládání centrálních funkcí - Základem by měly být pevně umístěné nástěnné ovladače běžného vzhledu jako vypínače. Další možností jsou přenosné dálkové ovladače, nebo zařízení typu iPhone, iPad, nebo prostřednictvím vlastních dotykových obrazovek, které jsou součástí systému řízení budov. Mezi hlavní centrální funkce zejména počítáme:

- Funkce "Centrální odchodové tlačítko." Jedná se o uvedení všech potřebných zařízení do takového stavu, v jakém by tato zařízení měla být v případě nepřítomnosti uživatele. Jedná se o stejné funkce jak v případě automatického spuštění odchozího režimu ve vazbě na aktivaci zabezpečnovacího zařízení t.j. jde zejména o následující funkce:
- automatické uvedení topení do útlumového režimu.
- automatické centrální vypnutí klimatizace.
- automatické centrální zavření a zaclonění střešních oken.
- automatické zatažení markýz na terasách.
- automatické zavření krytu bazénu (pokud z důvodu opomenutí bazén nebyl zakryt).
- automatické zavření garážových vrat a brány po odjezdu.
- bezpečnostní vypnutí okruhů sporáku, žehličky, sauny a dalších zařízení která mohou způsobit požár.
Samozřejmostí, je že po příchodu, nemusí dojít k návratu systému řízení budov do stavu před odchodem, t.j. markýzy se nevysunou (nechceme jít na terasu, nebo momentálně prší atd), je-li nastaven pravidelný program topení, tak před pravidelným příchodem topení začne s předstihem automaticky natápět místnosti dle rozvrhu pravidelného programu atd., s příchodem ale může dojít k automatickému spuštění klimatizace a to za podmínky letního období a pokud teplota v místnostech je vyšší, než je nastavená tolerance.

"Ekopanel
Ekopanel pro ruční ovládání odchodových funkcí, současně zobrazuje aktuální spotřebu elektrické energie. 

- Centrální zavření střešních oken.
 Podobně jako v případě odchodu, tak aby jsme z nějakého důvodu nemuseli procházet všechny pokoje kde zůstala otevřená střešní okna, pak jde o vyslání centrálního povelu k uzavření všech střešních oken. Tato funkce může být aktivována nejen tzv odchodovým tlačítkem od vstupu do domu, ale i z dalších centrálních míst, jako je centrální prostor patra s podkrovím a podobně.

Ergonomie centrálních funkcí. Centrální funkce by měly být umístěny všude tam, kde je budeme potřebovat. Odchodové / příchodové funkce by měly být umístěny na místech kde budeme odcházet, t.j. nejen u hlavního vchodu do domu, ale i v garáži ze teré odjíždíme autem a podobně. Podobně pokud potřebujeme centrální funkce na daném patře, pak by měly být zřízeny v daném sektoru domu

3. Automatické časové funkce -

4. Automatické teplotní funkce -
Běžné termostatické hlavice udržují konstantní teplotu např. 22°C nonstop i v době nepřítomnosti a obvykle nejsou vybaveny možností nastavení nějakého denního, týdenního, víkendového  apod. programu. Pokud je systém topení vybaven centrálním progamem s poklesem teploty v době nepřítomnosti v kombinaci s termohlavicemi, pak při centrálně řízeném poklesu teploty tyto hlavice mají snahu udržovta konstantní teplotu v místnosti a otevřou se na plno. Tato kombinace není správná. Proto systémy řízení budov disponují řadou možností optimalizace teplot tak, aby se v době nepřítomnosti zbytečně netopilo na požadovanou teplotu a s předstihem před plánovaným příchodem byla běžná teplota nastavena. Kvalitní systémy řízení budov umožňují tzv. vícezónové nezávislé vytápění, například pro obytnou zónu (kuchyně, jídejna, obývací pokoj), odpočinkouvou zónu ložnice, zóna koupelna, pracovní zónu v místnosti domácích prací, atd. Samozřejmě s možností individuálního nastavení teplot například v ložnici v případě nemoci atd. dtto se mohou týkat i klimatizace, která může automaticky před spánkem "nachladit" ložnici pokud je teplota v místnosti vyšší než např. 28°C a současně venku vyšší než 30°C a podobně. 

"Minipanel
Ukázka teplotního minipanelu s předvolbami pro jak ruční, tak automaticé topné a chladící programy.

5. Automatické soumrakové funkce.

6. Automatické noční funkce.

7. Automatické funkce závislé na počasí - vítr a déšť -

8. Automatizované funkce pro zvýšení uživatelského komfortu.

9. Zvýšení bezpečí.


10. Energetický management domu. Uživatel by měl mít možnost zjistit například aktuální spotřebu elektrické energie, včetně průběhu historie této spotřeby. Totéž se týká případné produkce elektrické energie ze solárních panelů, spotřeby plynu, vody: Dále uživatele může zajímat aktuální teplota vody v akumulační nádrži topného systému, teplota vody v bazénu a podobně. 

"Informační
Ukázka dotykového ovládacího panelu.

Dotykové obrazovky a monitory by měly být flexibilní, t.j. přenosné V současnosti nejčastěji tablet PC, jako je iPad a slouží zejména k monitorování stavu budovy, ovládání jak centralizovaných, tak jednotlivých funkcí domu t.j.:
1. Zjištění aktuální  spotřeby/výroby energií s možností prohlížení historie a dtto spotřeby vody například, celková spotřeba elektrické energie, dílčí spotřeba energií pouze topného systému, nebo aktuální produkci energie solárních panelů a to včetně prohlížení historie.
2. Kontrola teplot v místnostech s možností individuální korekce těchto teplot ať už přepnutím na jinou topnou křivku (program nejčastěji nastavený v závislosti na přítomnosti v domácnosti), nebo trvalé nastavení konstantní teploty (útlum na 15°C v případě dlouhodobější nepřítomnosti, nebo naopak trvale den/noc zvýšená např. na 24°C v dané místnosti v době nemoci člena domácnosti a podobně).
3. Ovládání stínící techniky - rolet, žaluzií, markýz jak třeba centrální, např. večerní zaclonění žaluzií a zatažení markýzy.
4. Centralizované funkce clonění
5. Ovládání světelných scén

Tipy na automatizované řízení osvětlení.
Večerní režim osvětlení

Noční režim osvětlení

Plynulé (nikoli skokové) rozsvícení na základě pohybu
 Ve večerním režimu plynulý náběh a sestup z 0% např. na 90%, nebo z nízké iluminační energeticky úsporné hodnoty osvětlení např. 15%, po zaznamenání pohybu na 90% hodnoty s plynulým náběhem a sestupem osvětlení.

Tipy na automatizované řízení clonění.
- Automatické zaclonění oken dané místnosti při spuštění TV v denní dobu
s vazbou na dveřní kontakt případně otevřených dveří na terasu (žaluzie se před těmito dveřmi nezatáhne pokud jsou otevřené).
- Automatické zatažení markýzy při dešti a větru se považuje za samozřejmost. Osvědčenou funkcí je ale automatické zatažení markýzy např. ve 22:00 hod pro případ opomenutí.
- Automatické, krátké rozsvícení orientačního osvětlení při spuštění zaclonění místnosti v denní dobu. Funkce má sloužit tomu, aby se po spuštění zaclonění u vstupu místnosti jednak oko přizpůsobilo novým světelným podmínkám a dále, bylo umožněno dojít například k pohovce. 
- Automatické zaclonění žaluzí / rolet při rozsvícení pro zajištění soukromí. V místech, kde do místnosti je po rozsvícení buď v noci, nebo i během dne dojde automaticky po rozsvícení osvětlení k zatažení žaluzií nebo rolet. 

Tipy na automatizované řízení topení.

Tipy na chování chytrého zabezpečení.
- Automatické noční zaplášťování domu. Jedná se o celkem oblíbenou funkci, které pracuje tak, že je-li někdo doma = zabezpečovací systém není ve stavu střežení, pak automaticky, například v čase 23:00-04:00 dojde k automatickému zaplášťování oken a dveří, přičemž vnitří pohybová čidla jsou deaktovována. Otevření oken v poloze ventilace je povoleno, úplné otevření dveří je možné jen pokud vnitřní pohybové čidlo dané místnosti je aktivní (někdo je v místnosti přítomen). V tomto případě ale existuje jisté riziko v situaci, kdy se domístnosti, třeba ložnice někdo pokouší vniknou, přičemž v místnosti třeba spící osoba se pohne v důsledku vyrušení hlukem. Funkce zaplášťování se používá i v případech, kdy potřebujeme zabezpečit a ve střeženém prostoru zůstává domácí mazlíček, například pes.   
- Automatické bezpečnostní zavření garážových vrat. Současně před zapnutím automatického zaplášťování domu, by systém řízení měl vyslat povel k zavření garážových vrat, nebo příjezdové brány, která mohla nechtěně zůstat otevřená. 

Tipy na chování kamerového systému.

Tipy na chování elektrického vrátného.

Tipy na ovládání médií.

6. Kontrola stavu domu - výstražná hlášení. Systém by měl být schopen upozornit na nestandardní stavy, jako je třeba únik vody do prostoru pod bazénem, detekce kouřového čidla a podobně.

Možností a ovlácání tzv. chytrého domu je samozřejmě víc. Aby však bylo možno automatiku vytvářet, je nezbytné, aby se se všemi možnosti počítalo již při návrhu elektroinstalace.

Další tipy pro inteligentní řízení budov:

Automatizované řízení osvětlení na konstantní hodnotu.
Chytré žárovky a vše, co potřebujete vědět