Rozdíly v požadavcích při stmívání žárovek a zářivek

13. 08. 2013


Tento článek má za cíl vysvětlit rozdíly v požadavcích na technické nároky při stmívání žárovek a zářivek.

Stmívání žárovek
Při stmívání běžný žárovek a halogenových žárovek jak přímo na 230V, nebo 12V halogenových žárovek napájených z transformátoru 230V v naprosté většině postačí stmívač zapojený v sérii se stmívaným světelným zdrojem.

Výhody stmívání žárovkovými stmívači:
- Žárovkový stmívač je zapojen místo běžného vypínače v sérii se svítidlem.

Nevýhody stmívání žárovkovými stmívači:
- Stmívání běžným žárovkovým může až navýjímky probíhat pouze z jednoho místa.
- Z jiných ovládacích míst může probíhat pouze zapnutí/vypnutí.
Pozn. existují žárovkové stmívače, u kterých lze řídit stmívání z více míst. 

Schema zapojení běžného žárovkového stmívače


Schema zapojení běžného žárovkového stmívače.

Stmívání zářivek

Zářivkové trubice je nutno stmívat prostřednictním stmívatelného předřadníku, kde vlastní předřadník je napájen přímo nestmívaným napětím sítě 230V. Vlastní stmívání probíhá buď po analogovém vedení (nejčastěji 1-10V), nebo po digitální sběrnici (nejčastěji sběrnice DALI), nebo tlačítkovým spínačem systémem DSI, nebo Switch DIM, kde rozsvícení probíhá kliknutím na tlačítko, stmívání probíhá držením tlačítka po dobu stmívání.

Analogové stmívání zářivek po řídícím vedení 1-10V
 

Velmi častý způsob stmívání zářivek.
Stmívání probíhá po samostatném analogovém vedení řízením napětí 1-10V.

Výhody analogového stmívání 1-10V
:
- Jednoduché zapojení, snadná diagnostika závad.
- Synchronní řízení stmívání a vypínání více svítidel současně.
- Snadná možnost aplikace systému řízení osvětlení na konstantní hodnotu.


Nevýhody analogového stmívání 1-10V:
- Jedno řídící napětí 1-10V může řídit pouze jedno nebo jednotně jednu skupinu svítidel.
- V porovnání se žárovkovými stmívači je třeba speciální řídící vedení mezi místem ovládání a předřadníkem (svítidlem).

- Nabídka stmívatelných předřadníků pro zářivky je v eShopu zde.


Digitální stmívání zářivek pomocí sběrnice DALI 
Velmi častý způsob stmívání zářivek.
Stmívání probíhá po sběrnici na standardu DALI.

Výhody stmívání DALI
:
- Po jedné sběrnici lze nezávisle na sobě stmívat až 64 předřadníků, stmívání lze snadno uspořádat do skupin. - - Snadná možnost aplikace systému řízení osvětlení na konstantní hodnotu.


Nevýhody stmívání DALI
:
- Diagnostika závad vyžaduje znalosti systému DALI.
- V porovnání se žárovkovými stmívači je třeba speciální řídící vedení mezi místem ovládání a předřadníkem        (svítidlem).Digitální stmívání DSI

Výhody stmívání DSI
:
- Stmívání probíhá běžným tlačítkovým spínačem, kde rozsvícení/zhasnutí probíhá krátkým kliknutím na          tlačítko, stmívání probíhá držením tlačítka, kde první podržení znamená rozsvěcení, druhé podržení znamená stmívání.


Nevýhody stmívání DSI
:
- V porovnání se žárovkovými stmívači je třeba speciální řídící vedení mezi místem ovládání a předřadníkem    (svítidlem).Digitální stmívání Switch DIM

Výhody stmívání switch DIM:
- Stmívání probíhá běžným tlačítkovým spínačem, kde rozsvícení/zhasnutí probíhá krátkým kliknutím na tlačítko, stmívání probíhá držením tlačítka, kde první podržení znamená rozsvěcení, druhé podržení znamená stmívání.


Nevýhody stmívání swich DIM
:
- Z důvodu, kdy není řešena synchronizace stmívání více předřadníků, je toto stmívání určeno pro jen jeden ks svítidla s jedním předřadníkem.
- Skupinové synchronizované řízení více předřadní je nespolehlivé.


Srovnávací schemata zapojení analogových a digitálních předřadníků:


Schema zapojení stmívání zářivkových předřadníků

Nabídka elektronických předřadníků pro zářivky je v eShopu zde: Elektronické předřadníky pro zářivky