Často kladený dotaz - Proč musím ve svítidle často měnit zářivku?

27. 01. 2015


Často se setkáváme s reklamací, či dotazem zákazníků týkající se nízké životnosti zářivkových světelných zdrojů. Celkem typická situace je: Mám doma u zrcadla, či v chodbě zářivkové svítidlo a zářivka vydržela jen půl roku.

Na vině z 99% není špatná kvalita světelného zdroje, která se obvykle pohybuje na hodnotě střední životnosti 8.000 ale i 80.000 hodin (ano, kam se hrabou LED viz), ale v naprosté většině případů je příčinou zvýšené poruchovosti zářivkového světelného zdroje elektronický předřadník s tzv. "studeným startem", ze kterého je napájena zářivková trubice. Předřadníky se studeným startem jsou oproti předřadníkům určeným pro vysoký počet spínání (tzv. teplý start), jednodušší konstrukce a předřadník se studeným startem provede zapalování výboje ve světelném zdroji - zářivce, méně šetrněji Proto je třeba počet spínání světelného zdroje napájeného z předřadníku se studeným startem minimalizovat a po zapnutí by nemělo dojít v krátké době k vypnutí, aby mohlo dojít k prohřátí a alespoň minimálnímu zotavení světelného zdroje ze zapínacího "šoku". Předřadníky se studeným startem jsou osazovány zejména do levných svítidel a dále do svítidel malých rozměrů, do kterých předřadníky s teplým startem rozměrově nevejdou.

Jednoduchý příklad z praxe. Zářivkové svítidlo osazené předřadníkem se studeným startem, spínání svítidla bylo prováděno senzorem pohybu. Při počtu spínání cca 20x za den, kde nastavený čas svícení 15 sekund došlo ke zničení světelného zdroje napájeného z předřadníku se studeným startem cca za 3 měsíce. Stejná konfigurace se stejným zářivkovým zdrojem, avšak světelný zdroj je napájen z předřadníku s teplým startem řady PRO, t.j. 100.000 sepnutí na stejném místě BEZ!! výměny trubice funguje zcela bezproblémově již 8 let.

Závěr: Při výběru zářivkových svítidel je pro spokojenost používání a nízkou poruchovost světelných zářivkových světelných zdrojů nezbytné, aby kupující zohlednil způsob používání zářivkového svítidla zejména se zřetelem na uvažovanou četnost spínání a dobu svícení, jelikož svítidla napájená z předřadníků se studeným startem jsou určena hlavně pro dlouhodobé svícení a nízký počet zapínání. Obě tyto podmínky platí pro světelné zdroje napájené z elektronického předřadníku se studeným startem současně. Pouze za podmínek dlouhodobého svícení (např. rozsvícení po dobu jedné hodiny, kdy dojde k prohřátí světelného zdroje na provozní teplotu a nízkého počtu zapínání (cca 5-10 zapnutí za den) dosáhne světelný zdroj napájený z elektronického předřadníku se studeným startem výrobcem udávané střední doby života například 8.000 provozních hodin zářivkového světelného zdroje.

Nabídka zářivkových světelných zdrojů je zde.

Nabídka předřadníků pro zářivkové světelné zdroje je zde.