Orientační osvětlení schodiště. Jak na to?

13. 02. 2004


Orientační osvětlení schodiště
..Aby vaše schodiště nebylo ponuré, ale naopak jste po něm rádi a bezpečně chodili..

 

Na co si dnes posvítíme? V tomto textu se budeme zabývat především osvětlením schodových stupňů. Vedle popisu možností, ukázek realizací, přidáme i některé rady, pro realizaci jak orientačního, tak celkového osvětlení schodiště tak, aby vše fungovalo jak má.

 

Obsah:

  1. Co nám říkají k osvětlení schodiště normy na osvětlení? Trochu teorie, pro to, abychom věděli co, proč a jak správně udělat.
  2. Na co při plánování osvětlení schodiště nezapomenout aby to dobře fungovalo a vypadalo? Základní rady a tipy.
  3. Jaké vlastnosti osvětlení schodiště zvolit? Výkon, teplota světla, index podání barev, stmívání, krytí před prachem a vodou, ochrana proti poškození, z jakých míst osvětlení schodiště ovládat.
  4. Možnosti provedení a ukázky realizací.

 

Orientační osvětlení schodových stupňů patří mezi velmi oblíbené realizace jak v bydlení, tak komerční sféře. Vedle funkční složky orientačního osvětlení, pak často použitím jednoduchého světelné triku využívajícího osvětlení můžeme esteticky vylepšit, celkový dojem z interiéru nebo exteriéru.

 

Osvětlení schodištěOsvětlení schodiště

 

  • Co nám o osvětlení schodiště říkají normy a co je dobré z norem vzít v úvahu? Při realizaci osvětlení schodiště, jde především o zajištění bezpečného pohybu osob na schodišti. Hladiny osvětlení na schodišti, se řídí  ČSN EN 12464-1, 5.3, Tabulka 5.1 – Komunikační zóny a společné prostory uvnitř budov, která pro schodiště stanovuje hladinu osvětlení 150lx (to je asi tolik, kolik je pod LED žárovkou příkonu 5W, z výšky cca 2,6m). Pro domácí aplikace, jako jsou rodinné domy a byty, tato norma není závazná. Přesto při realizaci osvětlení schodiště doporučujeme alespoň orientačně z těchto hladin vycházet. Vzhledem k tomu, že svítidla, pro osvětlení schodových stupňů jsou většinou malého výkonu, pak podmínkám pro osvětlení schodových stupňů, podle uvedené normy, většinou nevyhoví především po stránce rovnoměrnosti osvětlení a činitele oslnění a z tohoto pohledu, je třeba svítidla pro osvětlení schodových stupňů, považovat pouze za dekorativní, orientační, doplňkové osvětlení.

 

  1. Jak začít s výběrem orientačního osvětlení schodiště? Než začneme vybírat osvětlení schodových stupňů, řekneme si, na co při realizaci osvětlení schodových stupňů nezapomenut, nebo vzít v úvahu.

Detail tvoří kvalitu. Již ve fázi projektu a stavby, je důležité mít velmi konkrétně jasno a to nejen jaký přesný typ svítidel pro osvětlení schodiště použijeme, ale také především u podsvíceného schodiště realizovaného pomocí LED pásků, je nutné znát detailní místa vývodů pro kabeláž, umístění napájecích transformátorů, řešení ovládání osvětlení a podobně. 

 

Osvětlení schodiště

 

Příprava montážních boxů. Pokud se uživatel rozhodne pro svítidla instalovaná do stěny, pak je dobré svítidla pořídit již ve fázi hrubé stavby, aby montážní boxy pro orientační osvětlení schodiště byly osazeny ještě před omítnutím stěny a nic se dodatečně nesekalo do hotového zdiva. U naprosté většiny orientačních svítidel pro montáž do stěny je montážní box pro instalaci svítidla do stěny, součástí balení. Zda je/není montážní box součástí balení svítidla, uvádíme v popisu položky našeho eShopu.

Ukázka instalace svítidel zabudovaných ve stěně. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečně instalované schodiště, pak v tomto případu byla příprava montážních boxů náročná na zaměření tak, aby byla doržena stejná výška svítidel nad konstrukcí schodiště, ale svítidla zároveň navazovala i na schodové stupně.

Osvětlení schodiště

 

Příprava rozvodů napájení orientačních svítidel.

Rozvody napájení, pro osvětlení schodových stupňů, musí být precizně připraveny, aby při finální montáži vše pasovalo jak má pokud možno bez improvizace při finální montáži.

Osvětlení schodiště

 

Ovládání orientačního osvětlení. Vypínačem, nebo senzorem pohybu a na jakém místě?

Osvětlení schodiště

 

Ergonomie ovládání osvětlení schodiště je často přehlíženou záležitostí. Ovládání osvětlení schodiště plánujte včas a nespoléhejte jen na intuici projektanta. Bydlet v tom budete především vy a projektant vždy může projekt upravit podle individuálních potřeb zákazníka, kam ergonomie ovládání osvětlení, ale i žaluzií a další technologie domu jistě patří.

Jak bylo uvedeno, již ve fázi projektu je nutno si rovněž vyjasnit způsob ovládání jak orientačního osvětlení schodových stupňů, tak celkového osvětlení schodiště. Především, co a zda pouze vypínačem, nebo senzorem pohybu, nebo kombinací obojího a podle jaké logiky tak, aby to fungovalo příjemně a ergonomicky. K nejběžnějším variantám patří ovládání orientačního osvětlení pomocí senzoru pohybu, s možností trvalého zapnutí orientačního osvětlení buď vypínačem, nebo automaticky, třeba spínacími hodinami, které ve stanovený čas orientační osvětlení automaticky zapnou pro vytvoření atmosféry večerního provozu domu a po 22 hodině se rozsvěcení orientačního osvětlení přepne na provoz ovládaný senzory pohybu. Další možností je doplnit časové spínání i soumrakovým senzorem, tj. k rozsvícení nedojde ve stanovený čas, například 18:00 hod, ale v závislosti na soumraku. K zapojení těchto prvků do ovládání osvětlení schodiště, může být důvodem, proč v domě použít tzv chytrou elektroinstalaci, odborně nazývanou „systémy řízení budov“, jako je KNX, NICO, ENIKA, TECO a řada dalších.  V případech kdy je schodiště součástí například prostoru obývacího pokoje, je třeba senzor pohybu třeba umístit tak, aby běžný pohyb v obývacím pokoji nerozsvěcel orientační osvětlení na schodišti, ale rozsvícení orientačního osvětlení na schodišti proběhlo až v okamžiku přiblížení do prostoru schodiště.

Osvětlení schodiště

 

Rozmístění orientačních svítidel. Stejně tak rozmístění orientačních svítidel je nutno předem, již ve fázi hrubé stavby promyslet a projednat s architektem. Pro stanovení výšky a počtu svítidel, se řídíme především estetickým cítěním, smyslem pro design a proporci. Proto jakékoli zadání rozmístění svítidel elektrikáři: „Teď nevím, nachystejte tam něco univerzálního, třeba elektromontážní krabice, které „někam“ dejte podle Vašeho uvážení, jste přece odborník, je chybně. Jen málo kdy má zákazník stejné estetické vnímání, jako elektrikář.

 

Základní druhy osvětlení schodových stupňů:

Vestavná a nástěnná svítidla, pro orientační osvětlení schodiště instalované do stěny, nebo na stěnu. Jaké vybrat?

Osvětlení schodiště

Tento druh orientačního osvětlení, patří mezi zákazníky k nejvyhledávanějšímu typu orientačnímu osvětlení schodiště. Dříve se k orientačnímu osvětlení schodiště používala především vestavná orientační svítidla do stěny. S nástupem LED technologií, bylo umožněno vyrobit plochá, nástěnná orientační svítidla, která do prostoru schodiště v podstatě nezasahují. Nabídka designu, nástěnných orientačních svítidel, pro osvětlení schodiště, je ve srovnání s vestavnými orientačními svítidly instalovaných do stěny není tak široká. Na straně druhé, výhodou nástěnných orientačních svítidel je to, že před omítkami stěn, není nutno předem připravovat montážní box a do místa plánovaného umístění nástěnného svítidla postačí vyvést napájecí kabel. Pro úplnost ještě dodáme, že díky LED technologiím a především miniaturizaci napájecího transformátoru, je v současnosti naprostá většina jak vestavných, tak nástěnných orientačních svítidel pro chodby a schodiště na 230V, tj. v naprosté většině případů, není nutno připravovat samostatný box, pro napájecí trafo, jako tomu bylo v minulosti v případu halogenového osvětlení.
Samostatnou kapitolou vestavných orientačních svítidel do stěny, jsou orientační svítidla instalovaná do sádrokartonových příček, která se instalují do příčky na pevno, kde čelní strana je tzv. bezrámečková, v rovině sádrokartonu.

 

Na co se u orientačních svítidel do stěny a na stěnu soustředit?

K nejčastějším dotazům ze strany zákazníků patří:
Počet orientačních svítidel na schodišti. Vzhledem k tomu, že se jedná o orientační a často jen dekorativní osvětlení, pak počet svítidel závisí zejména na vkusu.

Z estetického i funkčního hlediska, je nejběžnější instalace jednoho svítidla každé 3-4 schody.

Osvětlení schodiště

osvětlení schodiště

 

Pro srovnání, ukázka realizace orientačního osvětlení schodiště umístěném na každém stupni:

Osvětlení schodiště

 

Méně, je někdy více. V aplikaci rodinného domku s minimalistickou architekturou, u rovného, netočitého schodiště bohatě postačí umístit orientační osvětlení v oblasti prvního a posledního schodu, aby uživatel měl vizuální přehled o počátku a konci schodiště. Ostatní lze zvládnout tzv. „po paměti.“ 

Osvětlení schodiště

 

Použijeme-li výkonnější svítidla a schodiště jsou krátká, pak i v exteriéru postačí svítit jen v oblasti chodníku. Celkový dojem, pak ve večerních hodinách podtrhuje architekturu budovy.

Osvětlení venkovního schodiště

 

Orientační osvětlení zbudované na terase rodinného domu jednak zvyšuje bezpečí při pohybu kolem domu a vytváří příjemno atmoféru celého prostoru.

Osvětlení schodiště na terase u rodinného domku

 

Jaký zvolit výkon svítidel? Výkon orientačního osvětlení závisí především na rozměru schodiště. U bytových aplikací si bohatě vystačíme s příkonem svítidel cca 1-3W. Ve venkovních prostorách kde jsou obvykle vzdálenosti mezi svítidly větší nejčastěji 1m-3m, bývá příkon cca 6W -15W Důležité je, aby jak interiérová, tak venkovní orientační svítidla neoslňovala a svítila dolů, na schodiště, nebo chodník a chodec nebyl oslňován.

Jakou zvolit teplotu světla? V privátních aplikacích, jak v interiéru, tak exteriéru se u nás nejčastěji používá teple bílé světlo o hodnotě 2700-3000K. V komerčních a veřejných aplikacích se pak používá teplota 4000K. Použití teploty světla 6000K u orientačního osvětlení často působí nepřirozeně.


Jaký zvolit index podání barev orientačního osvětlení schodiště? V příadu provátních interiérových a exteriérových aplikací, doporučujeme vybírat index podání barvry LED osvětlení Ra80 a více. Ve veřejném prostoru, jako jsou ulice a parky, postačí index podání barev Ra70 a více. 


Do jaké výšky svítidla umístit? Je to čistě esteticky pocitová věc. Pravidlo neexistuje. Malá svítidla bývají umístěna spíše níže, větší, horizontální svítidla bývají rozmístěna řidčeji a výš, cca 40cm nad úrovní schodových stupňů.


Příprava elektroinstalace pro orientační osvětlení schodiště? Především správně dimenzovanou kabeláž. Vedení zbytečně nepředimenzujeme. Čím větší průřez kabeláže, tím hůře se s tvrdými vodiči pracuje. Navíc, v montážních boxech není zbytečně moc místa pro uložení vodičů a svítidlo by při tvrdém a objemném vedení, mohlo být vytlačováno z montážního boxu.

Ukázka realizace obdélníkových orientačních svítidel většího rozměru, která se používají především ve venkovních prostorech, která se rozmísťují ve větších vzdálenostech.

Osvětlení schodiště

Osvětlení schodiště

 

Ukázka realizace venkovního orientačního osvětlení schodiště dotváří celkový dojem z exteriéru budovy.

Osvětlení venkovního schodiště

 

Orientační svítidla pro schodiště, do KU68

Řada zákazníků si pro orientační osvětlení schodiště, nebo chodby nechá připravit univerzální elektroinstalační krabice KU68 v domnění, že svítidla instalovaná do elektroinstalačních krabic KU68 jsou nejběžnější. Opak je pravdou Když už jsou ale tyto krabice připraveny, pak doporučujeme, aby byly co nejhlubší. Místa pro kabeláž není nikdy dost. Nabídka svítidel do KU68. K dispozici je i noční, orientační osvětlení, vybavené senzorem pohybu. Je-li tma, pak se tato svítidla se automaticky rozsvítí při průchodu po schodišti, nebo chodbě. 

 

Zajímavé řešení orientačního osvětlení schodiště je rovněž pomocí LED pásků, instalovaných v hliníkových profilech, pro LED pásky, instalovaných ve stěně. K takovéto realizaci lze použít vestavný hliníkový profil pro LED pásky, s asymetrickým vyzařováním.

Osvětlení schodiště LED páskem

 

Další doporučení pro orientační osvětlení schodiště:
Vybírat orientační svítidla, která svítí dolů, aby co nejméně oslňovala.

Podle druhu prostředí, vybírat svítidla příslušné odolnosti proti mechanickému poškození Ideálně provedení IK10 . Toto platí především pro orientační osvětlení instalované v exteriérech rodinných domů, dále jak interiérech, tak exteriérech ve veřejném prostoru, jako jsou nákupní centra, nádraží a další veřejné prostory, kde hrozí nešetrné zacházení, nebo vandalismus.

Osvětlení schodiště.

 

Světla umístěná v čele schodového stupně – podstupnici.

Jedná se o velmi používané řešení, především v exteriérech a dále jako orientační osvětlení většího schodiště

Aby světlo méně oslňovalo, doporučujeme vybírat svítidla zabudovaná v podstupnici svítící dolů, nebo se žaluzií. Clonící žaluzie současně svítidlo chrání proti poškození, vlivem kopnutí do svítidla.

Osvětlení venkovního schodiště.

 

Vizuálně atraktivní a architektonicky čistá aplikace osvětlení ve štěrbinách podstupnic schodiště, pomocí LED pásků, osazených v hliníkových profilech pro LED pásky.

Osvětlení venkovního schodiště

 

Na větším schodišti můžeme použít více svítidel, instalovaných v podstupnici.

Osvětlení venkovního schodiště

 

..a na ještě větším, ještě víc..

Osvětlení venkovního schodiště

 

.. a ještě větší..

Svítidla, pro osvětlení schodiště, mohou být využita pro osvětlení venkovního hlediště.

Osvětlení venkovního schodiště..Dodávky svítidel po paletách milujeme..

 

Nejen svítidla instalovaná do schodových podstupnic by rovněž měla být odolná běžné údržbě a vybraná s ohledem na klimatické podmínky. Mechanická odolnost svítidel, je stanovena indexem IK, které má hodnotu 1-10, kde IK10 znamená nejvyšší mechanickou odolnost.

Osvětlení schodiště - údržba.

 

Světla umístěná v nášlapech schodiště

Jedná se o další variantu orientačního osvětlení schodiště. Toto řešení však nebývá moc často vidět. Smysl má asi jen v případech, kdy chceme na stěně vytvořit světelný efekt, či zvýraznit architekturu. Po ostatních stránkách toto řešení spíše oslňuje, je náročnější na přípravu elektroinstalace, na rozdíl od rozvodů ve stěně. K těmto účelům, se používají zemní svítidla. V interiérech, lze použít tzv. podlahová svítidla, která jsou konstruována pro pochozí zátěž. Vzhledem k tomu, že hrozí uklouznutí po skle zemního svítidla, pak instalaci doporučujeme na okraj schodiště mimo pochozí koridor, kde chodec běžně nešlape. Dále doporučujeme, aby povrch zemního svítidla byl instalován v rovině nášlapu a rámeček nevystupoval nad schodový stupeň. K tomuto účelu existují zemní svítidla, kde sklo je v rovině povrchu podlahy, nebo se tzv. "rámečkové" remní svítidlo zafrézuje do dlažby tak, aby horní plocha byla v rovině povrchu podlahy.

Osvětlení schodiště

 

Ukázka aplikace svítidel umístěných v nášlapech schodiště, pro zvýraznění architektury budovy - sloupů.

Osvětlení schodiště

 

Vizuálně působivou variantou je řešení orientačního osvětlení v nášlapech schodiště, je pomocí LED pásků, instalovaných v hliníkových profilech, pro LED pásky.

Osvětlení schodiště

Při realizaci takového řešení však doporučujeme vybrat LED pásky s malou dělitelností modulu, např.: 9,96 mm a současně s vysokou hustotou LED čipů, aby světlo svítilo kontinuálně. Montáž vyžaduje precizní práci montéra s důrazem na detail, zejména v místech návaznosti nášlapu a podstupnice.

 

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků, instalovaných v hliníkových profilech, pro LED pásky.

Asi nejtypičtější ukázka osvětlení schodových stupňů, zabudovaného ze spodní strany nášlapu. Vizuálně lépe a čistěji, vypadá svícení LED pásku v celé délce schodového stupně.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Ukázka realizace podsvětlení schodových stupňů, kdy podsvícení není přes celou délku schodového stupně.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Atraktivní je pohled na osvětlené schodiště z vrchu. Působí bezpečně a čistě.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Podsvětlení schodových stupňů, je vhodné použít především u schodiště s dlouhými nášlapy a nízkou podstupnicí.

Podsvatlení schodových stupňů LED pásky

 

Orientační osvětlení schodových stupňů lze řešit i poměrně jednoduchoým způsobem a to instalací LED pásků pod nosná ramena schodiště.

Osvětlení schodištěZdroj TLG.

 

Podsvětlení schodových stupňů, je efektní u nepravidelného schodiště. Využívá se ve více úrovňovém prostoru.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Podsvětlení schodových stupňů, je vhodné také pro velmi široká schodiště, kde zvýrazníme především šířku a architekturu schodiště. Takto realizované osvětlení schodiště pak nemá temná zákoutí, kde není pocit bezpečí.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Ukázka realizace podsvětlení stupňů - sedáků hlediště venkovního divadla.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Podsvětlení schodových stupňů je oblíbené a vytváří zajímavé světelné efekty zvýrazňující čistotu architektury.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Ukázka podsvětlení širokého schodiště pomocí krátkého úseku podsvětlení.

Podsvětlení schodových stupňů, pomocí LED pásků

 

Určitě bychom neměli zapomenout zmínku na osvětlení hran nášlapů schodiště, které se realizuje pomocí nášlapových hliníkových lišt pro LED pásky, pro schodiště, které se používají především v kinosálech, přednáškových a kongresových centrech a dalších prostorách, kde je snížená hladina osvětlení. Velmi často je pak toto orientační osvětlení napájeno ze zdroje nouzového osvětlení, aby při evakuaci prostor, bylo schodiště viditelné.

Nášlapové hliníkové lišty, pro osvětlení schodiště

 

Osvětlení schodiště instalovaného do zábradlí

Stejně jako podsvětlení schodových stupňů LED pásky, je i tento druh osvětlení, realizován vždy na zakázku. K základním podmínkám osvětlení schodiště, zabudovaného v zábradlí patří, aby difuzor v madle dlouhodobě dobře odolával používání zábradlí.

Je-li řemeslná práce precizní, výsledek vypadá efektně a po světelné stránce dobře slouží účelu.

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

 

Realizace osvětlení v zábradlí, může být východiskem pro osvětlení širokého schodiště, kde nechceme, nebo nemůžeme instalovat stožáry veřejného osvětlení.

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

 

Ukázka osvětlení schodiště, instalovaném ve středovém madlu schodiště.

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

 

Pomocí osvětlení instalovaného v zábradlí, lze realizovat poměrně rozsáhlé aplikace, bez potřeby instalace stožárů veřejného osvětlení.

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

 

Ukázka realizace osvětlení schodiště instalovaného v zábradlí, vedoucí do sklepa, nebo památkově chráněných podzemních prostor, jako jsou kasematy, jeskyně atd. kde instalace rozvodů elektroinstalace a montáž svítidel na stěnu znamená sekat do zdiva.

Osvětlení schodiště, instalované do zábradlí

 

Naopak, při průchodu více osob současně třeba v jeskyních, kasematech, nebo na schodišti vinného sklepu, může absence orientačního osvětlení pro návštěvníky snižovat bezpečnost pohybu v daném prostoru.

Osvětlení schodiště

 

Osvětlení točitého schodiště

Jedná-li se o svítidla zabudovaná ve stěně, pak se na točité schodiště se hodí především tzv. minisvítidla, nebo svítidla úzkého provedení na výšku, jejichž provedení, se lépe vypořádá s obloukem schodiště.

Ukázka realizace pomocí orientačních minisvítidel, zabudovaných ve stěně. Orientační minisvítidla lépe navazují na rádius stěny točitého schodiště. Řešení je decentní, nenápadné a funkční.

Osvětlení točitého schodiště

 

Další možností jsou orientační svítidla úzkého provedení, instalovaného na výšku. Aplikace úzkého, štěrbinového svítidla, navazující na schodový stupeň vytváří zajímavé světelné efekty na schodových stupních.

Osvětlení točitého schodiště

 

Efektní a čisté řešení točitého schodiště, skryté v prostoru mezi schodištěm a obvodovou stěnou, zhotovené pomocí LED pásků instalovaných v hliníkových profilech, pro LED pásky.

Osvětlení točitého schodiště

 

Pro otevřená, točitá schodiště se velmi dobře hodí podsvětlené schodové stupně, realizované pomocí LED pásků, instalovaných v hliníkových profilech, pro LED pásky.

Osvětlení točitého schodiště

 

Ukázka další aplikace orientačních minisvítidel na točitém schodišti vedoucím do sklepení.

Osvětlení točitého schodiště

 

Ukázka osvětlení venkovního točitého schodiště

Osvětlení točitého schodiště

 

Přechodem, mezi orintačním osvětlením schodiště a tzv obecným, základním osvětlením schodiště, je použití sloupkových svítidel. Tyto aplikace se používají ve venkovních prostorách. Podle výšky sloupkového svítidla, můžeme volit rozestupy sloupkových svítidel, instalovaných na schodišti. Obzvláště se v těchto případech mohou hodit sloupková svítidla, s možností nastavení směru svícení na schodiště.

Osvětlení schodiště, pomocí sloupkových svítidel.Zdroj Deko Light

 

Celkové, obecné, základní osvětlení schodiště.

Vedle orientačního osvětlení schodiště, je určitě nutné mít i celkové, tzv, základní osvětlení schodiště.

Ukázka základního osvětlení schodiště v rodinném domku, pomocí stropního svítidla.

Osvětlení schodiště

 

Obecné, základní osvětlení, lze realizovat pomocí nástěnných designových svítidel, vytvářející zajímavé světelné efekty.

Základní osvětlení schodiště, pomocí designových svítidel

 

Ukázka realizace základního osvětlení schodiště, pomocí designových nástěnných svítidel, svítícími dolů.

Základní, obecné osvětlení schodiště, pomocí designových svítidel.

 

Pro celkové osvětlení především točitého schodiště někdy realizují zakázkové lustry, zavěšené přes více pater. Aby koule nepšily k "úrazu" mohou být vyrobeny z plastu.

Celkové osvětlení točitého schodiště, pomocí zakázkového lustru

 

Pro obecné, základní osvětlení schodiště, se používají především běžná stropní svítidla. Na chodištích jak rodinných, tak bytových domů, ale i kancelářských budov, se instalují svítidla vybavená senzorem pohybu. U svítidel se senzorem pohybu je třeba současně dbát na to, aby svítidla pro osvětlení schodiště byla instalována na místech, kde záběr čidla, instalovaného ve svítidle, současně dobře zabíral prostor schodiště. Pokud taková možnost není k dispozici, pak použijeme čidla pohybu.  Pro úplnost dodáme, že je dobré promyslet koordinaci čidel mezi více patrovými budovami tak, aby se zbytečně nerozsvěcelo osvětlení více pater najednou. Podle rozměru a dalších okolností schodiště, doporučujeme svítidla pro osvětlení schodiště instalovat na místa, kde bude možné provádět údržbu a čištění svítidel jen ze žebříku, s dobrým přístupem ke svítidlu. tj. svítidla pokud možno neinstalujeme nad rameno schodiště, kde je problematické umístění žebříku, ale raději v místě počátku/konce schodiště a na „točnu“ schodiště.

Základní osvětlení schodiště

 

Základní osvětlení schodiště pomocí přisazených svítidel instalovaných na stěnu, doporučujeme aplikovat především v místech, kde je vysoký strop, jako jsou poslední patra budovy a podobně.

Základní osvětlení schodiště

 

I na relativně běžném schodišti může jít o architektonickou čistoru, nebo jen o světelný efekt, který lze udělat skrytým, nepřímým osvětlením instalovaným do stropu. Relaizace je provedena pomocí LED pásků, instalovaných v hliníkovém profilu pro LED pásky.

Základní osvětlení schodiště nepřímým osvětlením

 

Nástěnná svítidla umístěná nad schodištěm, se vzhledem k umístění hůře udržují, ale na delším, nebo rozsáhlejším schodišti se takto instalovaným svítidlům asi nevyhneme.

Nástěnné osvětlení schodiště.

 

Někdy vznikne temný kout, který je vhodné osvítit a nemáme zbudovanou přípravu elektroinstalace. Tam, kde pro orientační osvětlení nemáme zbudován přívod napájení 230V a nebo jen zásuvku 230V, můžeme použít noční orientační osvětlení na baterie, nebo noční orientační osvětlení napájené ze solárního článku. Použití solárního článku lze samozřejmě aplikovat jen pokud je na místo ve dne přístup denního světla, pro dobití baterie ze solárního článku, ježje součástí svítidla. 

Není-li zbudována příprava pro orienatční osvětlení schodiště, lze použít noční orientační osvětlení do zásuvky 230V. Tato svítidla se dělí podle způsobu rozsvívení orientačního svítidla do zásuvky 230V. Nejjednodušší je vypínač, který vypneme ručně. Další možností, je rozsvícení nočního orienačního osvětlení do zásuvky 230V pomocí soumrakového senzoru. Nejžádanější variantou nočního orientačního osvětlení, do zásuvky 230V, je však noční orientační osvětlení do zásuvky 230V vypabané senzorem pohybu a současně soumrakovým senzorem. Noční, orientační osvětlení do zásuvky 230V se pak automaticky rozsvítí pouze pokud je tma s současně je v zorném poli čidla zaznamenán pohyb.

--

Závěrem. Základní pravidlo správného lampičkáře zní: Nejlepší světlo je takové, jehož zdroj není vidět… Za nejpovedenější realizace lze považovat ty, u kterých nejsou vidět svítidla a přesto je potřebný prostor osvětlen.

..Jak jen se to schodiště, tomu lampičkáři jen povedlo takto osvítit?

Neviditelné osvětlení schodiště

 

Potřebujete poradit s výběrem osvětlení schodiště? Obraťte se na nás. Jsme specialisty na osvětlení už od roku 1991.

Jestliže se vám článek líbil a pomohl při rozhodování a výběru orientačního, nebo celkového, základního osvětlení schodiště, pak nás můžete odměnit objednávkou, realizovanou v tomto eShopu, nebo nám zašlete poptávku mailem a zpracujeme vám cenovou nabídku na požadované řešení. Nefungujeme jen "virtuálně", ale jsme živí lidé a tak se můžete objednat do našeho světelného studia, kde s vámi projednáme váš projekt osvětlení bytu, domu, zahrady, obchodu, restaurace, hotelu, kanceláře, nebo průmyslového objektu. Nepotřebujete-li zrovna po stránce osvětlení nic realizovat, tak tento článek třeba sdílejte těm, co právě něco budují. Třeba se uvedené informace a ukázky realizace někomu jinému budou hodit.

..A kdo to dočetl až sem, tomu za odměnu posíláme písničku.