Náhrada nedostatku slunečního světla v zimních měsících nemusí být složitá.

11. 11. 2018


V souvislosti se zimním obdobím, se často setkáváme s dotazem zákazníků: "Slyšel(a) jsem o celospektrálních svítidlech, nahrazujících denní, sluneční světlo."

Na této "vlně" lidských problémů, se zřejmě celkem dobře přiživují zejména různí přírodní léčitelé a šarlatáni, kteří pod dojmem těžko ověřitelných výsledků (všimněme si, že v informačních zdrojích nelze dohledat mnoho seriózních vědeckých studií na toto téma), prodají něco, co nepomůže, ale ani neublíží, avšak "lid si to žádá" viz třeba zde. Podstatou takového "léčebného světla" dodávaného těmito "léčiteli" je obvykle jakési světélko nicotného výkonu do cca 15W zářivky, nebo 10W LED, s charakteristickou teplotou chromatičnosti světla (CCT) kolem 6000K (měřeno spektrometrem MK350), ke kterému se člověk posadí a (ne)úspěšnost "léčby světlem", je jen otázka trpělivosti jak dlouho u této věci budeme vysedávat. Na čas (než vysedávání u tohoto "léčivého světla" někoho přestane bavit, nebo skončí zima, nebo u toho umřeme, nebo se věcička rozbije) má ale spotřebitel dojem, že se "alespoň pokusil". Účinek tohoto "léčivého světla" lze nadneseně srovnávats pobytem před televizí, nebo obrazovkou telefonu, kde podsvícení LED obrazovek bývá shodou okolností rovněž většinou řešeno světlem o teplote 6000K.

Ale vážněji. Existuje podle nás mnohem lepší, jednodušší a zejména účinnější řešení, než nabízí tito "obchodníci", které navíc přinese i další přidané hodnoty. Tímto máme na mysli svítidla s možností nastavení teploty světla, kde se člověk může trvale vystavovat expozici 6000K při běžných lidských činnostech jako jsou domácí a kancelářské práce, ale i další obchodní a výrobní provozy a pod., kde pobytem v takto osvětleném prostoru nejsme jakkoli omezováni. 

Řešení s možností nastavení teploty světla (ne jen pevnou teplotou např 6000K) má výhodu, že si uživatel nejčastěji plynule (jindy dle provedení svítidla třeba v 6-ti krocích) nastaví teplotu jaká mu v průběhu celého dne, či roku (nejen v zimě) vyhovuje. T.j. třeba během dne, nebo večer u domácích prací v zimě 6000K, v létě 4000K, večer relax 3000K atd. Nastavení teploty světla a jeho stmívání probíhá komfortně, nejčastěji pomocí dálkového ovladače (bývá součástí dodávky svítidel) a není tedy potřebná jakákoli speciální příprava elektroinstalace ve srovnání s běžnými i nestmívatelnými svítidly. Výše uvedené řešení se tak stává na rozdíl od prapodivných lampiček od šarlatánů pevnou součástí interiéru a lze ji použít kdykoli máme požadavek teplotu světla změnit. Vzhledem k příznivým cenovým relacím lze očekávat, že se řešení s možností nastavení teploty světla stane běžnou součástí vlastností nemalé části svítidel jak v domácnostech, tak kancelářích, školách, ordinacích, ale i průmyslu a podobně.

Nabídka stropních, svítidel s možností nastavení teploty světla většího výkonu jsou zde.

Kompletní nabídka svítidel s možností nastavení teploty světla je zde.


Důležité!! Klíčem!!! ke spokojenosti řešení „abstinenčních“ příznaků nedostatku denního světla v zimních měsících, je vedle teploty světla v pásmu 6000K také zajištění dostatečné intenzity světla v místnosti a to bez váhání 1000 a více luxů (v tomto jsem s mnou kritizovanými šarlatány za jedno). Pro ty, co uvedenou hladinou 1000lx považují pro vykonávání různých lidských činností za nadhodnocenou uvedu, že 500lx uváděných v harmonizovaných normách je tzv. hygienické minimum, ne! komfort, ne! standard. Z praxe víme, že typickou nemocí spotřebitelů, je notorické podhodnocování hladin osvětlení (motivem je šetřílkovské: „hlavně aby to nežralo", či ještě lépe, "netočilo elektroměrem"). Nepotřebujeme spotřebitelům prodávat více světla než chtějí. Pro to společnost A-LIGHT s.r.o. disponuje tzv světelným hubem více zde, kde na rozdíl od konkurence a jejich chlácholivého "to bude svítit správně a dost", máme možnost plynulého jak nastavení teploty světla v rozsahu 3000K-5500K, tak můžeme nastavit intenzitu světla až do hladiny 6000lx. Pro jakéhokoli zájemce lze tak snadno provést jednoduchý test, kde si vyjasní jak třeba komfortní hladiny světla a jeho teploty které mu nejlépe vyhovují k různým činnostem, ale také to, že hladina osvětlenosti 6000lx v místnosti při správné aplikaci svítidel opravdu neoslňuje (jak se lidé často s růstem hladiny osvětlenosti laici mylně domnívají). T.j. podstatou věci je vedle teploty světla i jeho dosatečná úroveď a ideálně rezerva, bez možnosti způsobení oslnění. Můžeme mít světlo s teplotou 8000K (teplota ještě blíže dennímu světlu), ale pokud nemá dostatečnou intenzitu, pak působí ponuře a okolí šedě. Lidské oko má ve vztahu k intenzitě osvětlení velkou dynamiku přizpůsobivosti a to v řádech hodnot. Hladina venkovního denního osvětlení je za jasného dne běžně 50.000 a více luxů (není výjímkou 100.000lx). Proto v žádném případu nelze v umělém osvětlení považovat intenzitu světla třeba 1000lx za hodnotu, se kterou si lidské oko neporadí. V této souvislosti nezaměňujme hladinu světla a oslnění, kde oslnění je nesprávné postavení zdroje světla, vůči zornému poli lidského oka.


Existuje jednoduchý návod pro laika, jak stanovit výkon svítidel tak, abychom dosáhli uspokojivého výsledku?
ANO.
Obecně pro LED osvětlení platí, že v místnosti s výškou stropu cca 2,6m nad úrovní podlahy, pro dosažení střední hladiny osvětlenosti cca 500lx, při účinnosti svítidla mezi 80-100lm/W, potřebujeme příkon cca 10-13W/m2. Proto pro dosažení hladiny osvětlenosti cca 1000lx lze doporučit příkon LED cca 20W-26W/m2. t.j. v místnosti s plochou 20m2 lze pro střední hladinu osvětlenosti 1000lx lze odhadovat doporučený příkon svítidel cca 40-60W LED. Tyto údaje jsou orientační (chyba cca 25%) a pro přesnější výsledky je třeba provést výpočet osvětlení, který máme možnost případnému zájemci se zárukou výsledku zpracovat.