Pro jaký světelný zdroj si máme vybrat svítidlo a proč?

18. 02. 2014


Nejen z důvodu energetické náročnosti je při výběru vhodného svítidla nezbytné, aby zákazník v poptávce současně uvedl na jakém místě bude svítidlo používáno.


- Žárovková svítidla jsou vhodná na místa s krátkodobým svícením (komora, příruční sklad atd.), kde z nějakého důvodu nemá smysl investovat do energeticky úsporného osvětlení. Dále jsou žárovková svítidla vhodná na místa s vyšší četností krátkodobého spínání např. ve spojitosti se senzory pohybu s krátkým časem spínání např místa s malou četností přítomnosti osob, jako je vstupní zádvěří rodinného domku nebo bytu ve kterém žijí dvě osoby atd..
Do většiny nejběžnějších žárovkových svítidel lze v současnosti vybrat variantu energeticky úsporný světelný zdroj buď na bázi zářivky (nejčastěji zjednodušený název úsporná žárovka), nebo na bázi LED světelnéjo zdroje, (nejčastěji zjednodušený název LED žárovka). Tyto energeticky úsporné náhrady žárovek se týkají nejběžněji používaných patic světelných zdrojů E27, E14, GU10, atd. Takové světelné zdroje mají výhodu v univerzální zaměnitelnosti mezi svítidly se závitem např E27 atd. Nevýhodou je nižší energetická účinnost jak zářivkových úsporných žárovek, tak LED žárovek ve srovnání například s lineárními zářivkovými trubicemi nebo výkonovými LED světelnými zdroji vybavené ideálním chlazením, které jsou pevnou součástí svítidla, kde svítidlo je je současně konstruováno pro co nejúčinnější distribuci světla ze světelných zdrojů. Současně je třeba upozornit na to, že v případě použití tzv. úsporných žárovek se závitem E27, nebo E14 je třeba rozlišovat úsporné žárovky zvládající vysokou četnost svícení a pro dlouhodobé svícení. Výběr nabídky úsporných žárovek pro závit E27, nebo E14, které zvládají vysokou četnost spínání je zde. LED světelné zdroje pro osazení do svítidel se závitem E27 zvládají vysokou četnost spínání bezproblémově. Výběr nabídky LED světelnýh zdrojů do svítidel se závitem E27 je zde.

Výběr nabídky stropních přísazených svítidel pro interiér, pro osazení žárovkovým světelným zdrojem nebo pro úspornou žárovku, nebo pro LED úspornou žárovku se se závitem E27 je zde.

- Zářivková svítidla jsou vhodná zejména na místa dlouhodobého svícení. Vhodnost zářivkových svítidel na místa s vysokou četností spínání závisí na druhu předřadníku kterým jsou vybavena. Předřadníky pro zářivky existují tzv. konvenční zkratka KVG (poznáme je tak, že při zapnutí svítidla proběhne někdy několikanásobné zablikání které se projevuje u zářivkových svítidel osazených konvenčním, magnetickým předřadníkem a zapalovačem (startérem)). V současnosti se od používání konvenčních předřadníků ustupuje jelikož v konvenčním tlumivkovém předřadníku jsou ve srovnání s elektronickými předřadníky vyšší energetické ztráty. Elektronické předřadníky (nejčastěji značeno EVG) jsou současným trendem, jelikož ve srovnání s konvenčními předřadníky prodlužují životnost zářivkových trubic cca o 50% na cca 12.000 prvozních hodin. Elektronické předřadníky svítidlo rozsvítí bez zablikání. Rozsvícení zářivkového svtidla napájeného z elektronického předřadníku proběhne se zpožděním od zapnutí nejčastěji do 1,5 sekundy (zpoždění rozsvícení zářivkové trubice závisí na okolní teplotě a teplotě plynu v zářivkové trubici (čím je teplota plynu vyšší, tím rychleji dojde k rozsvícení trubice).

Četnost spínání zářivkových svítidel. V případě zářivkových svítidel je však nezbytné zabývat se i četností spínání zářivkových svítidel. Zejména levná a rozměry malá svítidla jsou vybavena tzv. eko předřadníky se studeným startem (značeno např. EVG/SS výběr položek na odkazu zde), které jsou určeny pouze pro nízkou četnost spínání. Nízkou četností spínání se většinou má na mysli cca 10-15 spínacích/vypínacích cyklů za den. Jestliže je zářivkové svítidlo osazené předřadníkem se studeným startem zapojeno na senzor pohybu, obvykle dle počtu spínání dojde cca do měsíce ke zničení buď jen zářivková trubice, nebo je zničen i předřadník zářivkového svítidla. Teprve svítidla vybavena elektronickými předřadníky s tzv. teplým startem často značeno jako profesionální řada jsou vhodná pro vysoký počet spínání např 500.000 spínacích cyklů za životnost předřadníku. Výběr zářivkových svítidel osazených předřadníkem s teplým startem je zde.

 Důvodem na zavedení předřadníků s nízkým počtem spínání byly zejména požadavky na nízkou cenu svítidel.

- Svítidla osazená LED světelným zdrojem jsou vhodná na místa dlouhodobého svícení ale i na místa s vysokou četností spínání např. ve spojitosti se senzory pohybu.
Nabídka stropních přísazených svítidel pro interiér osazených světelným zdrojem LED je zde.

Nabídka svítidel osazených senzorem pohybu je zde.

Nabídka samostatných senzorů pohybu pro spínání svítidel je zde.

Rady a informace pro výběr správného druhu osvětlení obývacíhio pokoje jsou zde.

Rady a doporučení jak správně zvolit výkon osvětlení domácnosti jsou zde