Ukázka zajímavých nouzových svítidel

04. 11. 2004


Na trhu se objevilo zajímavé nouzové svítidlo velikosti bytového vypínače, které je přímo ideální pro řadu současných bytových aplikací, ale nejen tam.

nouzové svítidlo velikosti vypínačenouzové svítidlo velikosti vypínače1nouzové svítidlo velikosti vypínače2nouzové svítidlo velikosti vypínače3

Po zapojení a přivedení napájecího napětí je pohotovostní stav nouzového svítidla trvale signalizován dvěmi červenými LED s dlouhou životností a velmi nízkou spotřebou elektrické energie (do 0,5W). Signalizační LED mohou zároveň sloužit jako noční orientační osvětlení. V případě výpadku napájecího napětí se rozsvítí žárovka nouzového osvětlení 0,3W, která svítí nejméně po dobu jedné hodiny. Akumulátor pro napájení nouzového svítidla je umístěm přímo v přístroji a před prvním použitím ho není nutno jakkoli uvádět do provozního stavu.

Jak už bylo uvedeno, svítidlo je velikosti běžného vypinače t.j. 80x80mm a lze ho zabudovat přímo do standardní kruhové krabice KU68 hlubšího typu, určené pro vypínače a zásuvky. K tomu aby tento "nouzák" správně v základních funkcích pracoval postačí přivedení napájecího napětí 230V.

nouzové svítidlo velikosti vypínače4

Použití pro osvětlení schodiště s funkcí nouzového osvětlení.

Nouzové svítidlo je vedle svorek určených pro přívod napájecího napětí 230V vybaveno ještě dalšími dvěmi svorkami +-12V, které funkci tohoto svítidla dále rozšiřují. Přivedením napětí na tyto svorky můžeme rozsvítit žárovku nouzového osvětlení i v pohotovostním režimu. Toto lze využít třeba jako bílé osvětlení schodových stupňů, jež lze ovládat vypínačem nebo snímačem pohybu nezávisle na již popsaných vlastnostech nouzového osvětlení a tyto funkce nouzového osvětlení budou i v režimu použití jako "schodové" svítidlo zachovány. Stejně tak lze tuto funkci využít jako orientační noční osvětlení bílé barvy slabé intenzity, kdy nechceme hlavní osvětlení rozsvěcet naplno, ale pohotovostní režim LED třeba pro danou potřebu nedává dostatek světla pro orientaci.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro aplikaci tohoto nouzového osvětlení s přidanou funkcí nočního osvětlení pomocí LED stačí minimální úpravy instalace. Důležité vlastně je, abychom měli na vhodném místě osazeny běžné instalacní krabice a v nich převedeno napájení 230V.

Kombinace nouzového osvětlení a hodin

Stále více zařízení a vyšší náročnost při vybavování budov naráží také na otázku kam všechna zařízení umístit. Jako zajímavý nápad mi v tomto ohledu připadá kombinace nouzového osvětlení a hodin.

kombinace hodin a nouzového osvětlení

Svítidlo se dodává jak ve stropním tak nástěnném provedení.

nouzové osvětlení v kombinaci s hodinami

Nouzové osvětlení je vybaveno akumulátorem pro autonomní osvětlení 1h. Zařízení je vhodné pro školy, nemocnice, kancelářské komplexy a pod.