Možnosti osvětlení s LED

23. 03. 2004


obrázek1234

Systémy osvětlení využívajících jako světelného zdroje svítivé diody nabývají na stále větší pozornosti. Od expermentálních aplikací se svítidla na bázi LED napevno umístily v nabídce řady výrobců. Mezi hlavní výhody osvětlení s LED patří: Vysoká životnost až 100.000 provozních hodin, což je až 100x déle než běžná žárovka. Relativně dobrá účinnost. Malé rozměry. Chladné světlo. Otřesuvzdornost. Nulové infračervené (IR) a ultrafialové (UV) záření. Možnosti výroby různých barev. Změna barev bez mechanických dílů. Barevná efektivita. Směrové světlo. Aplikace osvětlení se LED umožňuje pomocí jednoho svítidla změnu barev dle aktuální nálady, případně totéž svítidlo může svítit barevně a bílým světlem pouze přepnutím druhu barvy.

světelný krb1světelný krb2Osvětlení vchodu či příjezdových tras domu lze v současnosti bez problémů realizovat pomocí LED s dobrou svítivostí.

osvětlení vchodových dveří1osvětlení vchodových dveří2Svítidla na bázi LED jsou pro osvětlení bázénu či fontány přímo ideální. Díky vysoké životnosti není nutno měnit světelný zdroj, pro napájení svítidel LED lze použít bezpečné napájecí napětí, možnost změny barvy světla bez mechanických dílů. Svítidla s LED s možností změny barvy mají navíc mnohem menší rozměry než stejná na bázi běžných světelných zdrojů.

osvětlení bazénu1osvětlení bazénu2

Osvětlení zahrady s možností změny barvy může být zajímavým večerním divadlem.

osvětlení keřů1osvětlení keřů 2

Osvětlení oplocení s možností změny barvy je velmi artaktivní.

osvětlení sloupů1osvětlení sloupů2

Přehled perspektivních aplikací s LED

Právě jsme popsali možnosti osvětlení se svítícími diodami LED v aplikaci pro rodinný dům. Jelikož LED jsou světelným zdrojem, který v oblasti osvětlení přestává být kuriozitou a začíná být pevnou součástí segmentu světelných zdrojů, pokusíme se alespoň o malé shrnutí možností zejména v oblastech, kde LED mají velké šance získat mezi ostatním světelnými zdroji velký podíl, nebo se dokonce netrpělivě čeká na to, až LED budou moci v závislosti na poklesu cen LED stávající světelné zdroje nahradit. Na to, až LED nahradí běžná kancelářská svítidla si zřejmě ještě budeme mustet ještě nějaký čas počkat, ale již nyní existují první aplikace osvětlení kancelářských prostor. Bílé LED jsou již nyní dodávány v různých teplotách chromatičnosti (teplotách barev). Osvělení na bázi LED bude mít možnost měnit teplotu bílého světla v závislosti na okamžitých potřebách. Například v lůžkových částech nemocnic bude v době vizity nastaveno bílé světlo, aby lékař viděl pacienta jako ve dne a v ostatních případech bude pacientům nastaveno osvětlení v teplých barvách (např. pooperační oddělení) nebo studené světlo (např. popáleninové oddělení).

LED v místnostechLED v nemocnicích

Další zajímavou oblastí aplikací LED je osvětlení architektury jak v exteriéru, tak interiéru. Použití barevných LED a přepínání svítidel umožní dynamické osvětlení se scénickými prvky.

LED architekturaLED architektura

LED v informačních systémech a reklamě umožňují vytvářet lehké subtilní realizace napájené bezpečným napájecím napětím.

LED hodinyLED písmeno

Informační systémy LED v dopravě mohou být účinně napájeny ze solárních panelů.

LED v dopravěLED solární panel

Systémy nouzového osvětlení s LED nepotřebují elektronický měnič jako zářivkové nouzové systémy.

LED nouzové systémy

Noční osvětlení u lůžek v nemocnicích.

LED noční lůžka

Osvětlení pro vymezení koridorů v dopravě.

LED koridory v dopravě

Dopravní značení, dopravní signalizace, světelné bezpečnostní zóny.

LED dopravní signalizaceLED dopravní signalizace1

Pomocné osvětlení přístrojů a dispečerských pracovišť. Výhodou je vedle malých rozměrů také snadné zálohování nouzovými bateriovými systémy.

LED palubovkaLED dispečerké pracoviště

Uvedený výčet ani zdaleka neobsahuje všechny očekávané aplikace LED, ale mapuje alespoň nejzákladnější oblasti, kde LED jsou nebo budou předmětem největšího zájmu výrobců.