Jak na osvětlení schodových stupňů

13. 02. 2004


Velmi oblíbené dekorativní osvětlení v rodinných domech, restauracích, vinárnách, kancelářských komplexech, nákupních střediscích, kinech apod. je v současnosti osvětlení schodových stupňů.

Tento článek se pokusí o krátké shrnutí možností a podmínek instalace takového osvětlení.

1. Osvětlení zabudované v boční stěně

Nejčastější světelné zdroje:

 • Žárovka
 • Zářivka
 • Výbojka
 • LED – svítivé diody
 • Světlovodné kabely
 • Jiné – neony, fluorescenční materiály atd.

2. Osvětlení hran schodů svítí buď nahoru, nebo z hrany na nižší stupeň.

Nejčastější světelné zdroje

 • Žárovkové pásy
 • LED – svítivé diody v hraně nebo z boku
 • Světlovodné kabely
 • Elektroluminiscenční pásy
 • Neon
 • Jiné - luminiscenční materiály bez nutnosti napájení (reflexní materiály osvětlené UV zdroji, fluorescenční materiály na bázi fosforu atd.

Předně je nutno říci, že osvětlení schodových stupňů by nemělo být jediným osvětlením schodiště. Na schodišti by měla být zajištěna základní minimální hodnota osvětlení zajišťující rozbití ostrých stínů vytvářený svítidly u stupňů, které mohou navozovat optický klam jiného rozmístění schodových stupňů.

osvětlení schodových stupňů

Osvětlení schodových stupňů slouží například v bytových aplikacích jako doplňkové dekorativní osvětlení, které používáme třeba za situace, kdy je schodiště součástí dalšího prostoru jako je hala, kde by celkové intenzivní všesměrové osvětlení schodiště narušovalo intimní atmosféru nastavenou ve vlastním prostoru osvětlení haly a používá se hlavně během zklidněného večerního provozu domu.

Osvětlení zabudované v boční stěně

Nejčastěji se aplikují svítidla zabudovaná ve stěně, jejichž světlo je směřováno na schodové stupně. Svítidla by měla být umístěna pokud možno tak, aby vycházející světlo neoslňovalo ani při pohledu během vystupování po schodišti směrem nahoru. Toto platí zejména pro otevřená schodiště která navazují na další prostor jako je hala (viz předchozí odstavec). Ukázky aplikací osvětlení.

osvětlení schodiště1osvětlení schodiště2

Žárovková svítidla

V současnosti jsou zřejmě nejpoužívanější.

Výhody:

 • cenová dostupnost
 • dobrý světelný výkon.

Nevýhody:

 • vyšší spotřeba
 • nižší životnost žárovek
 • teplo.

Svítidla na schody mohou být vybavena barevným filtrem. Design svítidel má mnoho variant.

osvětlení schodiště4osvětlení schodiště6osvětlení schodiště5osvětlení schodiště3

Svítidla s LED

Výhody jsou například vysoká životnost (cca 100.000 hodin) a mnohem nižší spotřeba elektrické energie o proti žárovkám. Svítidla s LED umožňují vyrobit svítidla velmi zajímavého designu.

osvětlení schodiště7

Možné varianty svítidel s LED. Barevné clonky oživí interiér.

barevné clony schody

Osvětlení hran schodů

Další atraktivní možností osvětlení schodových stupňů je osvětlení označující hranu schodu. Používá se zejména tam, kde by boční osvětlení rušilo, t.j. v kinech, divadlech atd. Intenzia osvětlení je obvykle na hodnotách postačující k rozpoznání hrany. Jako světelné zdroje se používají světlovodné kabely, LED, pásy malovýkonových žárovek, fólie na bázi elektroluminiscenčního záření apod. Osvětlení plochy stupně na rozdíl od hran obvykle umožňuje lepší orientaci.

osvětlení schodiště8kino schody

Možností osvětlení schodových stupňů je mnohem víc - svítidla zabudovaná v podstupnicích apod. V případě požadavků na další řešení osvětlení schodových stupňů, neváhejte se na nás obrátit.