Zařízení pro úsporu elektrické energie se zářivkami

15. 02. 2004


Zřejmě každý zaznamenal zprávy, jak nasazením energeticky úsporných světelných zdrojů můžeme spořit výdaje za elektrickou energii. Jednoduché tabulky na obalech tzv. úsporek v tomto ohledu hovoří vcelku jasně.

osvětlená budova

Přechodem žárovkového osvětlení na zářivky však úspory elektrické energie v osvětlení vlastně teprve začínají. Zejména v kancelářích, školách, obchodních centrech a průmyslových provozech kde je v současnosti snad nejširší zastoupení zářivkových světelných zdrojů, lze aplikací svítidel vybavených moderními systémy zaměřenými na úspory elektrické energie dosáhnout významných úspor s jasnou návratností vložených investic. Následující graf ukazuje možnosti úspor při použití dalších prvků:

úspora zářivkami graf

  • Úspora až 30% vznikne použitím zářivkových svítidel se zrcadlovým reflektorem.
  • Úspora až 50% vznikne úpravou svítidla se zrcadlovým reflektorem na elektronické předřadníky.
  • Úspora až 60% vznikne použitím svítidla se zrcadlovým reflektorem na novou generaci světelných zdrojů T5 průměru FQ 16mm v kombinaci s elektronickými předřadníky.
  • Úspora až 80% může vzniknout v zářivkových svítidlech u kterých navíc aplikujeme automatickou regulaci osvětlení, která měří a vyhodnocuje intenzitu osvětlení na pracovní desce stolu a v závislosti na denním osvětlení přizpůsobuje intenzitu umělého osvětlení. 

Ještě lepších výsledků dosáhneme, jestliže celý systém vylepšíme o snímač pohybu vyhodnocující přítomnost lidí na pracovišti.

Graf vyhodnocující průběh potřebné intenzity umělého osvětlení v závislosti na vnějších podmínkách a na přítomnosti lidí na pracovišti:

graf PIR


U velkoplošných kanceláří lze dosáhnout další optimalizace rozložením čidel do jednotlivých řad ve směru od okna. Takový systém přispívá nejen k úsporám energie, ale i k lepší rovnoměrnosti osvětlenosti místností a tím lepší hygieně práce.


graf1


Prostorový graf spotřeby jednotlivých svítidel vybavených automatickým řízením v závislosti na denním světle:

graf2


Graf podílu vložených investic a spotřeby elektrické energie u systému DIGIDIM v porovnání s klasickými zářivkovými systémy:

graf3


Znázornění uspořádání systému pro úsporu elektrické energie systému DIGIDIM:

digidim


Čidlo pro snímání intenzity osvětlení na pracovní desce stolu. Změří intenzitu na pracovišti a nastaví stávnou hodnotu dle potřeby. Čidlo může být nasazeno přímo na zářivkovou trubici.

Aby byla vyloučena pásma necitlivosti čidel v kombinaci se svěšenými svítidly (zastínění měřené zóny svítidlem, nebo aby nedošlo k ovlivnění čidla indirektně svítícím tělesem), je aplikace čidel do svítidel zřejmě jedinou možností jejich umístění. Systémy pro automatickou regulaci osvětlení u nás zatím nejsou příliš rozšířeny.

V současnosti ceny jak neregulovatelných tak regulovatelných elektronických předřadníků poklesly na úrovně, kdy lze prokázat výhodnost takové investice a investorům se taková řešení vyplatí. Vyhodnotíme-li relativně pesimistickou prognózu například pro zařízení které je v provozu 8 hodin denně, spořící jen 50% energie (proti klasickým zářivkám bez elektroniky) u kterého byla pořizovací cena o 1200,- Kč / ks vyšší než u svítidla s konvenčním předřadníkem, tak návratnost bude při 200 provozních dnech ročně cca 3 roky. Dále je nutno vzít v potaz cca o 50% vyšší životnost světelných zdrojů připojených na elektronické předřadníky + náklady na likvidaci starých zdrojů které patří mezi nebezpečný odpad a náklady na pořízení nových zářivek.