Uživatelské funkce pro b2b partnery.

15. 01. 2006Zpráva navazuje na základní funkce umožňující sestavování rozpočtů uvedených zde.

Smyslem b2b části je usnadnit sestavování rozpočtů s prodejními cenami b2b partnerům. Podmínkou je zřízení uživatelského účtu na serveru www.e-light.cz a povolení b2b funkcí. Výstupem jsou tiskové sestavy s hlavičkami obchdních parterů, v prodejních cenách, vyobrazením, kvalitním technickým popisem, předpokládanými dodacími termíny atd. jak vyžadují současní zákazníci.B2B funkce jsou zpřístupněny v záložce "Prodejní ceny". V této části jsou zobrazeny nákupní ceny b2b obchodního partera, doporučená prodejní cena, editovatelné pole s prodejní cenou, výpčet marže a další potřebné údaje pro realizaci obchodu.

Výstupní tiskové sestavy mohou být generovány s vyobrazením, obsahují hlavičky obchodního partnera tak, aby sestava byla ihned použitelná. V případě potřeby lze danou variantu řešení prostřednictvím webové aplikace objednat.