Změna fakturačních údajů od 01.01.2006

15. 12. 2005


Od 01.01.2006 přechází obchodní aktivity firmy Ludvík Málek (značka Faktor-Light)

www.a-light.cz IČ: 27072738, DIČ: CZ27072738. Veškeré závazky, záruky, smlouvy, obchodní podmínky přecházejí od 01.01.2006 na firmu A-LIGHT s.r.o. a veškerá práva zákazníků zůstávají zachovány v plném rozsahu jako u fy Ludvík Málek IČ: 40975436.

Důvodem změny je pouze povinnost přechodu na podvojné účetnictví. Firma Ludvík Málek IČ: 40975436 je na trhu bez přerušení od 26.6.1991 a od počátku existence se podnik orientuje jako specializovaný dodavatel osvětlovací techniky.

Know-how firmy Ludvík Málek bude samozřejmě využito i v činnostech provozovaných prostřednictvím fy A-LIGHT s.r.o.