Desátá Evropská světelná konference

29. 06. 2005


Ve dnech 19.-21.09.2005 proběhla v Berlíně 10. evropská světelná konference.