Tipy na dekorativní osvětlení zahrady

11. 03. 2001


Zahradní osvětlení

Uvažujete-li jak svoji zahrádku, zahradu či skalku vylepšit, pak nepochybně atraktivní možností je provést dekorativní osvětlení zahrady. Základní zásada spočívá v nasměrování svítidel pouze na zeleň ve směru od diváka. Takto osvětlená zahrada získá hloubku prostoru a zmizí dříve ponurá zákoutí. Příležitostné osvětlení může být sice vyřešeno docela levným bodovým svítidlem, nebo jen běžným stavebním světlometem. Takové řešení však zahrnuje určitá omezení a nebezpečí. 

Upozornění: Výše uvedené řešení je však skutečně vhodné jen příležitostně a to pouze za suchého počasí a nesmí být použito za deště nebo v místech kropení a všude tam, kde může dojít například k zatečení vody nebo dokonce k zaplavení elektrických částí svítidla nebo netěsného místa spoje kabelu svítidla s prodlužovací sňůrou atd., jelikož za určitých okolností (např. není-li použita jako ochrana proudovýchránič) hrozí případný úraz elektrickým proudem nejen při dotyku mokré části neživé, elektricky nevodivé části svítidla (je-li správně zapojen ochranný vodič, správně dimenzováno jištění , max. impedance smyčky atd. na elektricky vodivé části by se nebezpečné dotykové napětí objevit němělo), ale také v bezprostřední blízkosti možným tzv. krokovým napětím! Kdo má zájem solidní a trvanlivé celoroční osvětlení - i v zimě je osvětlená zahrada hezká, doporučujeme svítidla zabudovaná v zemi.  

 

Zemní svítidla:

Řešení je sice cenově náročnější, ale svítidla zabudovaná v zemi nepůsobí rušivě jako různé světlomety, většina zemních svítidel je konstruována i pro případy zaplavení vodou IP67, použitý konstrukční materiál - nerezová ocel, tlakově odlévaný hliník, litina a jako průzor pro distribuci světla odlévané silnostěnné nebo bezpečností lepené sklo velmi často umožňují nájezdnou únosnost na svítidlo s hodnotou kolem 3,5 tuny (= cca 10-ti tunové vozidlo) - přesná hodnota bývá uvedena v katalogu.

Přívod elektrické energie bývá v takových případech proveden kabelem položeným v zemi, takže nehrozí jeho poškození například sekačkou na trávu. I přes zmiňované krytí IP67, musí být prostor kolem zemního svítidla dobře odvodněn a umístění svítidla by nemělo být v místě možného přirozeného shromažďování dešťové vody nebo kropení.

Tam kde výše popsané osvětlení bude používáno jen krátkodobě (cca 1 hodina denně) lze použít svítidla se žárovými zdroji světla (žárovkami), tam kde se bude svítit déle doporučujeme použít tzv. výbojové typy zdrojů světla (zářivky a výbojky). Životnost výbojových zdrojů světla je o proti žárovkovým obvykle 8x a více vyšší a k dosažení stejného světelného toku nebo svítivosti ve srovnání se žárovkami potřebují obvykle 3-4x méně elektrické energie. Zemní svítidla jsou vyráběna v široké škále vyzařovacích charakteristik. Z hlediska elektrické bezpečnosti je elektricky vodivý povrch zemního svítidla mnohem bezpečnější než plast (samozřejmě je-li správně zapojena ochrana proti úrazu eletrickým proudem) jelikož například v případě proniknutí vody k živým elektrickým částem pod napětím dojde k uzavřením poruchového obvodu mezi živou částí pod napětím a obalem svítidla a tím k vyputí jištění nebo ochrany ještě před tím, než například do plastové nádoby zemního svítidla do které v případě poškození zatekla voda opravář vložil svoji ruku a předem neprovedl odpojení napájení přívodního kabelu.