Měření automatizace

Digitální elektroměry jednosazbové a dvousazbové, pro přímé, nebo nepřímé měření s možností přenosu naměřených hodnot spotřebované elektrické energie do dalšího zařízení pomocí výstupu SO.
Digitální elekzronické elektroměry, čidla zaplavení, detektory plynu.
Teplotní čidla pro elektronické měření teploty.